در گذشته ما به شما نشان دادیم که چگونه یک پست tabber محبوب در وردپرس با استفاده از یک پلاگین ایجاد کنیم. . در این مقاله، ما نشان می دهیم که شما چگونه میتوانید پست های محبوب در وردپرس بدون پلاگین را  نمایش دهید.
یک مثال از پست ها محبوب سفارشی است  در تصویر زیر نشان داده شده:

پست های محبوب در وردپرس

پست های محبوب در وردپرس

اولین چیزی که ما باید انجام دهیم ایجاد یک تابع است که تعداد ارسال ها و ذخیره آن به عنوان یک زمینه سفارشی برای هر پست را نمایش میدهد. برای این کار، چسباندن کد زیر را در فایل functions.php پوسته خود را و یا در یک پلاگین سایت خاص لازم است:

'adjacent_posts_rel_link_wp_head', 10, 0);
function wpb_set_post_views($postID) {
$count_key = 'wpb_post_views_count';
$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
if($count==''){
$count = 0;
delete_post_meta($postID, $count_key);
add_post_meta($postID, $count_key, '0');
}else{
$count++;
update_post_meta($postID, $count_key, $count);
}
}
//To keep the count accurate, lets get rid of prefetching
remove_action( 'wp_head', 'adjacent_posts_rel_link_wp_head', 10, 0);
wpb_set_post_views(get_the_ID());

اگر از یک تم کودک استفاده میکنید بنابراین کد زیر را در فایل functions.php پوسته خود و یا پلاگین سایت خاص وارد کنید:

<pre>function wpb_track_post_views ($post_id) {
if ( !is_single() ) return;
if ( empty ( $post_id) ) {
global $post;
$post_id = $post->ID;    
}
wpb_set_post_views($post_id);
}
add_action( 'wp_head', 'wpb_track_post_views');</pre>

هنگامی که شما این کد را قرار دادید، هر بار که یک کاربر پست میخواند زمینه های سفارشی به روز خواهد شد.

<!-- mfunc wpb_set_post_views($post_id); --><!-- /mfunc -->

در حال حاضر، شما می توانید همه کارها مانند تعداد نمایش نمایش پست ها انجام دهید، و یا مرتب کردن پست های بازدید شده. اجازه می دهد تا نگاهی به چگونگی انجام این کار بیندازیم
اولین چیزی که شما باید انجام دهید اضافه کردن کد زیر در فایل functions.php قالب خود و یا پلاگین سایت خاص است.

<pre>function wpb_get_post_views($postID){
$count_key = 'wpb_post_views_count';
$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
if($count==''){
delete_post_meta($postID, $count_key);
add_post_meta($postID, $count_key, '0');
return "0 View";
}
return $count.' Views';
}</pre>

سپس در داخل پست حلقه خود کد زیر را اضافه کنید:

wpb_get_post_views(get_the_ID());

و برای مریب کردن پست های بازدید شده کد زیر را اضافه کنید؟

</pre>
<pre><?php 
$popularpost = new WP_Query( array( 'posts_per_page' => 4, 'meta_key' => 'wpb_post_views_count', 'orderby' => 'meta_value_num', 'order' => 'DESC'  ) );
while ( $popularpost->have_posts() ) : $popularpost->the_post();
the_title();
endwhile;
?></pre>
<pre>

امیدواریم این مقاله به شما در نمایش پست های محبوب در وردپرس بدون پلاگین کمک کرده باشد.برای مشاهده مقالات بیشتر درباره ی طراحی قالب وردپرس به https://www.on5.ir مراجعه نمایید.

آنفایو مرجع مقالات تخصصی طراحی قالب وردپرس

 

نظر خود را بگذارید

-- بارگیری کد امنیتی --