برگه تقلب تم در وردپرس

برگه تقلب تم

کدهای بسیاری برای تغییر تم وردپرس وجود دارد، اگر شما به دنبال ایجاد تغییرات جزئی و یا حتی در  توسعه تم خود هستید میتوانید از این کد ها استفاده کنید.

فایل های قالب عمومی

در زیر لیستی از فایل های اساسی که هر موضوع باید داشته باشد آمده است

فایل header.php
فایل index.php
sidebar.php
footer.php
فایل single.php
فایل page.php
comments.php
404.php
فایل functions.php
archive.php
نام searchform.php
search.php
کد در فایل header.php

این کد ها عمدتا در header.php دیده  می شود. کد مانند محل تم سایت فایلها استفاده می شود برای پاسخ برای URL تصویر در سراسر قالب، همان که با آدرس دقیق کد سایت. اما بسیاری از این کدها در فایل header.php شما یافت نمیشود.

<?php bloginfo('name'); ?> – Title of the Blog, or Blog Name
<?php wp_title(); ?> – Title of a Specific Page
<?php bloginfo('url'); ?> – Exact URL for the Site
<?php bloginfo('description'); ?> – Site’s Description
<?php bloginfo('template_url'); ?> – Location of Site’s Theme File
<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?> – Link to the Style.css location
<?php bloginfo('rss2_url'); ?> – RSS Feed URL for the Site
<?php bloginfo('pingback_url'); ?> – Pingback URL for the site
<?php bloginfo('version'); ?> – WordPress Version Number

کد برای دیگر فایل های قالب

کد زیر را در تمام فایل های قالب مانند فایل single.php، فایل index.php، فایل page.php و غیره دیده می شود.

<?php get_header(); ?> – Displays Header.php file content
<?php get_footer(); ?> – Displays Footer.php file content
<?php get_sidebar(); ?> – Displays Sidebar.php file content
<?php comments_template(); ?> – Displays Comment.php file content
<?php the_content(); ?> – Displays the Content of the Post
<?php the_excerpt(); ?> – Displays the excerpt that is used in Posts
<?php the_title(); ?> – Title of the Specific Post
<?php the_permalink() ?> – Link of the Specific Post
<?php the_category(', ') ?> – Category of a Specific Post
<?php the_author(); ?> – Author of the Specific Post
<?php the_ID(); ?> – ID of a Specific Post
<?php edit_post_link(); ?> – Edit link for a Post
<?php next_post_link(' %link ') ?> – URL of the Next Page
<?php previous_post_link('%link') ?> – URL of the Previous Page
<?php get_links_list(); ?> – Lists all links in Blogroll
<?php wp_list_pages(); ?> – Lists all Pages
<?php wp_get_archives() ?> – List Archive for the Site
<?php wp_list_cats(); ?> – Lists all Categories
<?php get_calendar(); ?> – Displays the Built in Calendar
<?php wp_register(); ?> – Displays Register Link
<?php wp_loginout(); ?> – Displays Login/Logout Link only to Registered Users

امیدواریم این مقاله به شما در ایجاد یک برگه تقلب تم وردپرس کمک کرده باشد.برای مشاهده مقالات بیشتر درباره ی طراحی قالب وردپرس به https://www.on5.ir مراجعه نمایید.

آنفایو مرجع مقالات تخصصی طراحی قالب وردپرس 

نظر خود را بگذارید

-- بارگیری کد امنیتی --