هنگامی که شما در حال نمایش تعداد نظرات در وردپرس هستید بهتر است که تعداد نظرات دقیق را نمایش دهید.وردپرس به طور پیش فرض شامل بازتاب و درخواستهای خود  به تعداد کل است. در این مقاله ما به شما نمایش تعداد نظرات دقیق در وردپرس را نشان میدهیم.

نمایش تعداددقیق نظرات در وردپرس

نمایش تعداددقیق نظرات

تنها کاری که کافیست انجام دهید اتصال کد زیر به فایل functions.php خود است:

<pre>add_filter('get_comments_number', 'comment_count', 0);
function comment_count( $count ) {
if ( ! is_admin() ) {
global $id;
$comments_by_type = &separate_comments(get_comments('status=approve&post_id=' . $id));
return count($comments_by_type['comment']);
} else {
return $count;
}
} 

امیدواریم این مقاله به شما در نمایش تعداد نظرات دقیق در وردپرس کمک کرده باشد.برای مشاهده مقالات تخصصی طراحی قالب وردپرس به https://www.on5.ir مراجعه نمایید.

آنفایو مرجع مقالات تخصصی طراحی قالب وردپرس

نظر خود را بگذارید

-- بارگیری کد امنیتی --