کاتالوگ آنفایو
051-38400603 09100054057

اضافه کردن عددی صفحه بندی در وردپرس

اضافه کردن عددی صفحه بندی در وردپرس
شنبه 7 ژانویه 17

اضافه کردن عددی صفحه بندی در وردپرس

تم های وردپرس به طور پیش فرض و بسیاری از موضوعات دیگر نمایش لینک های صفحه بندی با اضافه کردن پست های قدیمی تر و پیامهای جدیدتر لینک در پایین صفحات آرشیو وردپرس خود را دارند.در این مقاله ما شما را در چگونه  اضافه کردن صفحه بندی عددی در تم وردپرس خود را یاری میکنیم.هدف این است که به جای پیش فرض قدیمی تر و جدیدتر لینک های صفحه بندی در پایین صفحات آرشیو با حرکت شماره صفحه را داشته باشیم.

اضافه کردن عددی صفحه بندی در وردپرس

اضافه کردن عددی صفحه بندی

 

دستی اضافه کردن  صفحه بندی عددی در وردپرس

برای این کار تنها کافیست کد زیر را در فایل functions.php پوسته خود اضافه کنید

<pre>function wpbeginner_numeric_posts_nav() {
if( is_singular() )
return;
global $wp_query;
/** Stop execution if there's only 1 page */
if( $wp_query->max_num_pages <= 1 )
return;
$paged = get_query_var( 'paged' ) ? absint( get_query_var( 'paged' ) ) : 1;
$max   = intval( $wp_query->max_num_pages );
/**	Add current page to the array */
if ( $paged >= 1 )
$links[] = $paged;
/**	Add the pages around the current page to the array */
if ( $paged >= 3 ) {
$links[] = $paged - 1;
$links[] = $paged - 2;
}
if ( ( $paged + 2 ) <= $max ) {
$links[] = $paged + 2;
$links[] = $paged + 1;
}
echo '<div class="navigation"><ul>' . "\n";
/**	Previous Post Link */
if ( get_previous_posts_link() )
printf( '<li>%s</li>' . "\n", get_previous_posts_link() );
/**	Link to first page, plus ellipses if necessary */
if ( ! in_array( 1, $links ) ) {
$class = 1 == $paged ? ' class="active"' : '';
printf( '<li%s><a href="%s">%s</a></li>' . "\n", $class, esc_url( get_pagenum_link( 1 ) ), '1' );
if ( ! in_array( 2, $links ) )
echo '<li>…</li>';
}
/**	Link to current page, plus 2 pages in either direction if necessary */
sort( $links );
foreach ( (array) $links as $link ) {
$class = $paged == $link ? ' class="active"' : '';
printf( '<li%s><a href="%s">%s</a></li>' . "\n", $class, esc_url( get_pagenum_link( $link ) ), $link );
}
/**	Link to last page, plus ellipses if necessary */
if ( ! in_array( $max, $links ) ) {
if ( ! in_array( $max - 1, $links ) )
echo '<li>…</li>' . "\n";
$class = $paged == $max ? ' class="active"' : '';
printf( '<li%s><a href="%s">%s</a></li>' . "\n", $class, esc_url( get_pagenum_link( $max ) ), $max );
}
/**	Next Post Link */
if ( get_next_posts_link() )
printf( '<li>%s</li>' . "\n", get_next_posts_link() );
echo '</ul></div>' . "\n";
}
</pre>

برای اضافه کردن این کد در قالب خود شما باید  تگ قالب زیر را در فایل index.php، archive.php ذخیره کنید.

<?php wpbeginner_numeric_posts_nav(); ?>

پیش بروید و کد زیر را در فایل style.css موضوع خود کپی کنید

<pre>.navigation li a,
.navigation li a:hover,
.navigation li.active a,
.navigation li.disabled {
color: #fff;
text-decoration:none;
}
.navigation li {
display: inline;
}
.navigation li a,
.navigation li a:hover,
.navigation li.active a,
.navigation li.disabled {
background-color: #6FB7E9;
border-radius: 3px;
cursor: pointer;
padding: 12px;
padding: 0.75rem;
}
.navigation li a:hover,
.navigation li.active a {
background-color: #3C8DC5;
}</pre>

اکنون یک لیست از https://www.on5.ir/add-numeric-paging-on-wordpress/صفحه بندی عددی در تم شما ظاهر میشود.

لیست از صفحه بندی عددی در وردپرس

لیست از صفحه بندی عددی

امیدواریم این مقاله به شما در اضافه کردن عددی صفحه بندی در وردپرس کمک کرده باشد.برای مشاهده مقالات بیشتر درباره ی طراحی قالب وردپرس به https://www.on5.ir مراجعه نمایید

آنفایو مرجع مقالات تخصصی طراحی قالب وردپرس

 

ادامه مطلب

هاست پرسرعت سرور ایران

مشاهده پلن‌ها
آنفایو

استعلام قیمت بصورت آنلاین

تلگرام