Pagerank  Explained یا هر چیزی که همیشه شما میخواستید در مورد pagerank اطلاع پیدا کنید:/

 مقدمه: این سند درک من را از نظریات مربوط به pagerank گوگل به تفصیل تشریح میکند. برای آنهایی که من را نمیشناسند ، من  موتورهای جستجوی مرسوم را گسترش میدهم. ازاینرو من یک درک برنامه ریزی با الگوریتم های موتور جستجو دارم که چگونه آنها کار میکنند و چه کاری را میتوانند انجام دهند و چه کاری را نمیتوانند.به علت این امر، من قادرم که در مورد روشی کهpagerank موثر میباشد استنباطی به عمل بیاورم. من باور میکنم که اطلاعات موجود در این سند به درستی آن میتواند باشد. هیچکس به جز خود گوگل نمیتواند مطمئناً از کلیه ویژگیهای pagerank اطلاع حاصل کند. جهت سئوال کردن هر منطقی که شما نمیتواند آن را دنبال کنید احساس راحتی کنید. آن ازطریق ارتباطات است که درستی نظریه های من تقویت میگردد. لطفاً اگر سئوال یا پیشنهادی دارید با e-mail تماس بگیرید:   chris@searchenginesystems.net

pagerank  چیست؟ pagerank روش سنجیدن اهمیت صفحه گوگل است. زمانیکه کلیه دیگر فاکتورها ازقبیل title tag . لغات کلیدی در نظر گرفته میشوند. گوگل از pagerankجهت تنظیم کردن نتایج استفاده میکند طوریکه سایتهای مهمتر بنابراین به بالای صفحه نتایج یک جستجوی کاربر حرکت میکنند. یعنی دستور رتبه بندی در گوگل اینطور کار میکند: ۱- کلیه صفحاتی را پیدا کنید که با لغات کلیدی جستجو مطابقت دارند. ۲- بنابراین با به کارگیری فاکتورهای صفحه ازقبیل لغات کلیدی رتبه بندی کنید. ۳- متن داخلی ثابت را محاسبه کنید. ۴- با امتیازات pagerank نتایج را تنظیم کنید.

چگونه pagerank تعیین میگردد؟ تئوری گوگل اینطور استکه اگر صفحه A به صفحهB مرتبط شود ازاینرو صفحه A حاکی از این است که صفحهB یک صفحه مهم است. متن واقعی اتصال به pagerank  نامربوط میباشد. به طور امیدواری شما با مشاهده این اثبات میبینید که اطلاعاتی که شما از نوار ابزار به دست می آورید چه قدر محدود میباشد. در انجا من تصمیم دارم که از اصطلاحات PR واقعی که نشان دهنده مقدار pagerank ذخیره شده به وسیله گوگل و PR نوار ابزار جهت نشان دادن نمایش ضعیفی که نوار ابزار گوگل اجازه دیدن آن را به ما میدهد استفاده میکنیم. . / محاسبه pagerank : با توضیح دادن اینکه

pagerank  چیست یعنی آنچه را که در زمان به دست آوردن اطلاعات در مورد آن میبینید و اینکه چه قدر اهمیت دارند .در این فصل من به شما خواهم گفت که آن چگونه به طور تقریبی محاسبه میگردد.دانستن این موضوع چندان اهمیتی ندارد. هرچند اگر شما این موضوع را درک کنید ، شما بهتر درک خواهید کرد که چگونه به درستی از آن استفاده کنیم. زمانیکه گوگل دقیقاً یک پروژه تحقیقی بود آنها مقاله ای نوشتند که فرمولی را تشریح میکرد به pagerank  یک صفحه میدهد. در حالیکه ممکن نیست که آنها از این فرمول دقیقی استفاده کنند. آن جهت اهداف امروزی کاملاً دقیق به نظر میرسد. برای شماهایی که ریاضیدان نیستید در مورد فرمول نواقصی وجوددارد و شما نمیتوانید به آسانی pagerank را محاسبه کنید. جهت محاسبه کردن pagerank صفحه A شما نیازی ندارید که pagerank  کلیه صفحات اشاره کننده به صفحه A را بشناسید. Pagerank های آنها تا حدودی به علت صفحه A است که به آنها اشاره میکند یا بعضی از دیگر سایتها که به آنها اشاره میکنند. چه فرمول احمقانه ای. کاری که آن انجام میدهد به ما میگوید که در مورد pagerank  هر صفحه یک موضوع خیلی مهمی میباشد. Pagerank داده شده به صفحه A با یک صفحه B اشاره کننده به آن با هر اتصال به هر جایی که در صفحه B وجود داردکاهش می یابد. به این معنی که pagerank  صفحه ضرورتاً معیاری از راُی آن میباشد. آن میتواند آن رای را بین یک اتصال یا دو اتصال یا خیلی بیشتر جدا کند. اما قدرت رای دهی کلی همیشه همان میباشد.

چگونه میتوانید بگویید که یک pagerank چیست؟ شما میتوانید از سایت اینترنتی

http:/toolbar.google.com برای internet explorer یک نوار ابزار به دست آورید. یکبار که نصب شددر بالای internet explorer یک نمودار نواری وجود خواهد داشت که نسخه ای از pagerank  را برای صفحه ای که جستجو میکنید نشان میدهد. وقتی شما موشواره را بالای نوار نگه دارید شما عددی از صفر تا ۱۰ را به دست می آورید. (اگر شما عدد را نمیبینید ، ممکن است که نسخه قدیمیتر نوار ابزار نصب شده را داشته باشید.  یکبار که کاملاً آنرا از حالت نصب خارج کردید کامپیوترتان را دوباره راه اندازی کنید و دوباره آخرین نسخه را نصب کنید ، شما باید بتوانید که عدد را ببینید. )

نار ابزار چه قدر دقیق است؟ نوار ابزار گوگل خیلی دقیقی نیست که به شما pegerank یک سایت را بگوید اما آن تنها به شما ایده ای میدهد. مادامی که شما از محدودیتهای نوار ابزار اطلاع حاصل کنید ازاینرو حداقل میدانید چه چیزی را مشاهده میکنید. برای نوار ابزار گوگل دو محدودیت وجود دارد. ۱- بعضی اوقات نوار ابزار حدس میزند: اگر شما وارد صفحه ای میشوید، که در شاخص آن نیست اما جایی که صفحه ای وجود دارد که خیلی نزدیک به آن در شاخص گوگل میباشد از اینروآن یک برآورد حدسی را در مورد pagerank صورت میدهد. این برآورد حدسی جهت مقاصد ما بی ارزش میباشد، زیرا آن ویژگی محاسبات pagerank  را ندارد. اگر نوار ابزار از یک برآورد حدسی استفاده میکند تنها روش تایپ کردن URL در جعبه جستجوی گوگل است و دیدن اینکا آیا صفحه بالا می آید یا خیر؟ ۲- نوار ابزار دقیقاً نمایشی از pagerank  واقعی است. در موقعی که pagerank خطی است، آنها اتخاب شده اند که جهت نشان دادن آن از یک نمودار غیر خطی استفاده کنند. ازاینرو در نوار ابزار حرکت کردن از pagerank2 به pagerank3 نسبت به حرکت pagerank3 به pagerank 4  افزایش کمتری را نشان میدهد. این به بهترین نحوی با یک جدول مقایسه به تصویر کشیده شده است. و ارقام واقعی مخفی نگه داشته میشوند، ازاینرو ما دقیقاً جهت اهداف اثباتی از هر رقمی استفاده میکنیم.

نمایش های نوارابزار

اگر pagerank  واقعی بین … باشد.

                         ۱

۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱& 5

                         ۲

۶ & 25

                         ۳

۲۵ &125

                         ۴

۱۲۶ &625

                         ۵

۶۲۵ &3125

                         ۶

۳۱۲۶& 15625

                         ۷

۱۵۶۲۵ &78125

                         ۸

۷۸۱۲۶ &390625

                         ۹

۳۹۰۶۲۶ &1953125

                         ۱۰

۱۹۵۳۱۲۶  و بینهایت

ما میتوانیم از قبل ببینیم که چه چیزی را انتظار داریم.صفحه C بالاترین minirank  و صفحه A بیشترین minirank  بعدی را دارد.

بازخورد pagerank : یک دقیقه صبر کنید .بین صفحات A و C چیزی اتفاق می افتد. بنابر این بیایید که نگاه دیگری بیاندازیم. در یک اجرای محاسباتی ، صفحه c  در minirank   صفحه a را ارتقاء میدهد. و در اجرای بعدی یک افزایش در minirank   حاصل میشود که تناسبی از minirank  ارتقاءیافته جدید صفحه a  میباشد. آن پس خورد pagerank میباشد. یک نفر فکر میکند  که گوگل باید این نوع اتصال را کاهش دهد به خصوص اگر صفحه a و c  در همان سایت وجود داشته باشند. در واقع ، گوگل نمیتواند این کار را انجام دهد. تصور کنید که بیش از میلیونها صفحه را محاسبه میکنید زمانیکه این پس حورد صورت میگیرد چگونه کار میکنیدو از آن خلاص میشوید.و حتی اگر آن کار را بکنید چگونه اثری را نفی میکنید که بر روی بقیه سیستم تاثیر گذار میباشد؟ پس خورد pagerank بخش ضروری سیستم است. در واقع به راه اندازی درست pagerank اهمیت داردو بخشی از روشی است که pagerank کار میکند.

تاثیر گذاری بر روی نتایج: با دانستن اینکه آن چگونه کار میکند و اینکه گوگل بر نتایج pagerank در مواردی تاثیر میگذارد ما میتوانیم دقیقاً تصمیم بگیریم که گوگل چه کاری انجام میدهد. قبل از اینکه pagerank را محاسبه کنیم بیایید بگوییم که اتصالات سایت به طور خاصی خوب میباشند. بیایید بگوییم که صفحه b  صفحه ای در Yahoo یا DMOZ

است (هر دوی آنها این اثر را نشان میدهند. ) و به جای تعیین کردن مقدار شروع آن  ما میتوانیم آن را با ۱۰۰ یا عدد بزرگتری تعیین کنیم. با انجام دادن این کار ما میگوییم که گوگل pagerank  را بالا میبرد که با یک فراکسیون نتیجه ای از این صفحه میباشند. برای زمانی فرمول را از ذهن خارج کنید زیراآن خیلی شبیه به pagerank  میباشد. این به درک بهتر ما کمک میکند. ما آن را minirank  مینامیم. برای این مثال ، ما ۴ صفحه داریم. که به طور تخیلی صفحه a,b,c,d عنوان دار میباشند.آنها همانطور که در نمودار زیر که شکل ۱ میباشد به یکدیگر متصل شده اند.

 جهت آغاز کردن کار ما نمیدانیم چه minirank هایی برای صفحات کاربرد دارد. ازاینرو ما دقیقاً یک مرود را تعیین میکنیم.برای سادگی ما شماره یک را انتخاب میکنیم.ازاینرو نمودار با minirank های روی آن شکل ۲ میشود. تاکنون که کار آسانی بوده است. در حال حاضر قوانینی در مورد تایید کردن رتبه به خاطر بیاورید. ابتدا ما عامل میرایی را به کار میگیریم.(عامل میرایی به طور اصولی میگوید که یک صفحه نمیتواند صفحه دیگری را تایید کند که به طور برابری اهمیت دارند. به این معنی است که صفحاتی که در وب مشکلتر میتوان به آنها دسترسی یافت خیلی کم اهمیت میباشند. ازاینرو ما امتیاز باقیمانده را بر تعداد ارتباطات تقسیم میکنیم. ما رتبه بندی کلی را جمع میزنیم که باید به هر صفحه و هر صفحه قبلی که ما در نهایت آنرا اضافه میکنیم اضافه گردد. ازاینرو ابتدا با نگاه کردن به صفحه A بعد از میرا کردن آن به پایین مقدارminirank موجود تایید شده معادله ۱-۲ میباشد. دو اتصال خارجی وجود دارد. ازاینرو در پایان مرحله ما قصدداریم که ۰٫۴۲۵ را به minirank صفحه B و ۰٫۴۲۵ را به minirank صفحه C اضافه نمائیم. ما نمیتوانیم آن کار را انجام دهیم تا ما کلیه اتصالات صفحه ای را محاسبه کنیم زیرا آن بر نتایج تاثیر میگذارد.به طرف صفحه B آن فقط یک اتصال دارد. ازاینرو زمانیکه ما کلیه محاسبات ارتباطی را انجام دادیم آن از معادله ۱-۲ به صفحه C منتقل میگردد.صفحه c

نیز تنها یک اتصال دارد .ازاینرو آن از معادله ۱-۲ به صفحه A میرود. صفحهD  یک اتصال دارد و ازاینرو ۰٫۸۵ را به صفحه C منتقل میکند. در حال حاضر ما کلیه جمع زدنها را به تمام صفحات اضافه میکنیم. جمع زدن های minirank جدیدی نشان میدهد که چه قدر صفحه C اهمیت دارد. اما ما با این وجود کاری انجام نداده ایم. زیرا آنها با همان مقدار به پایان میرسند و ما تنها در واقع معروفیت اتصال را محاسبه کرده ایم. ماهیت pagerank   و

minirank در این است که صفحات بهتر ارتباط داده شده باید بیشتر تایید شوند. ازاینرو ما مجبوریم که همان کاررا دوباره انجام دهیم. ازاینرو بیایید ابتدا به صفحه a نگاهی بیاندازیم . minirank فعلی آن ۱٫۸۵ است. بعد از میراکردن آن مقدار minirank موجود که میگذرد معادله ۱-۲ میباشد. در اینجا دو اتصال خارجی وجود دارد از اینرو در پایان مرحله ما تصمیم میگیریم که ۰٫۷۸۶۲۵ را به صفحه minirank B و ۰٫۷۸۶۲۶ را به minirank صفحه C اضافه نماییم. به طرف صفحه B آن فقط یک اتصال دارد. ازاینرو زمانیکه ما کلیه محاسبات اتصالی را انجام دادیم آن ۱٫۴۲۵* ۰٫۸۵=۱٫۲۱۱۲۵ رااز صفحه C میگذراند. صفحه C نیز تنها یک اتصال دارداما یک ۱۲۵ minirank  خیلی بزرگ دارد. ازاینرو آن

۳٫۱۲۵*۰٫۸۵=۲٫۶۵۶۲۵ را از صفحه A میگذراند. صفحه D یک اتصال دارد ازاینرو ۰٫۸۵ از صفحه C میگذرد. ما شکل ۳ را به دست می آوریم. Pagerank  در اهمیت اتصالات به یک صفحه نیز فاکتورهایی دارد. اگر صفحه ای اتصالات مهم بیشتری با آن داشته باشد ازاینرو اتصالات آن با دیگر صفحات نیز مهمتر میشود.

اهمیت pagerank  چگونه است ؟ اهمیت هر فاکتور در الگوریتم های موتور جستجو بستگی به کیفیت اطلاعاتی دارد که آن تهیه میکند. ازاینرو ابتدا نگاه کردن به کیفیت اطلاعات معنی پیدا میکند. زمانیکه گوگل یک googlet کوچک در nappies  بود احتمالا مناسبتی دارد که بگوییم که یک اتصال شاخص دقیقی از یک سفارش بود. هرچند امروزه، به دو دلیل خیلی خوب آن دیگر موردی به شمار نمیرود. :۱- اینترنت به طور مهمی تغییر یافته است. یک اتصال در این روزها احتمالاً یک سایت مربوطه و یک شرایط مجاز نسبت به یک سفارش واقعی بوده است. ۲- به محضی که یک موتور جستجو را ایجاد میکنید اتصالات به عنوان سفارشات در نظر گرفته میشوند.و افراد سعی میکنند که بر روی آن اتصالات تاثیر بگذارند. به محض اینکه آنها برروی آنها تثیر میگذارند . آنها دیگر پیشنهاد به شمار نمیروند. ازاینرو اعتباراطلاعاتی که یک اتصال فراهم میکند ضرورتاً خوب نیست وهمیشه کاهش می یابد. این مورد در حال حاضر برای pagerank پایین در نظر گرفته میشود وهمیشه در الگوریتم رتبه بندی گوگل اهمیت کمی دارد. هرچند، pagerank  هنوز یک عامل انجام شده دارد. نسبت به هر ملاحظه رتبه بندی دیگر تاثیر گذاشتن امری مشکلتر است. در زمان به کار گرفته شدند در ارتباط با دیگر تکنیکهای بهینه سازی موتور جستجو به این معنی است که آن پتانسیلی دارد که به شما مزیتی نسبت به رقابت کنندگان میدهد. اگر چه در حال حاضر به شما اخطار میدهم. هیچ میانبری وجود ندارد. جهت استفاده موثر کردن از pagerank شما نیاز داریک که کاملاً آنرا درک نمائید. والا شما بدون هیچ گونه مزیتی احتمالاً از وقتتان استفاده میکنید.

چند واقعیت اصولی در مورد pagerank : جهت درک کردن بقیه این مقاله در آن مورد چند واقعیت وجود دارد که شما نیاز دارید در مورد pagerank  کسب کنید. ۱- pagerank یک عددی است که توانایی تایید کردن کلیه اتصالات به یک صفحه را ارزیابی میکند و اینکه چه مقدار آنها آن صفحه را توصیه میکنند. ۲- هر صفحه منحصر به فردی از یک سایتی که در گوگل شاخص دار میباشد یک pagerank دارد. مردم غالباً به اشتباه فکر میکنند که pagerank  یک سایت pagerank  آن صفحه خانگی سایت میباشد. ۳- اتصالات داخلی سایت در گذشتن pagerank  از صفحات دیگر سایت شمارش میشوند. ۴- pagerank  در جایگاه خودش قرار میگیرد. آن با متن اتصالات ثابت ارتباطی ندارد. مطمئناً آنها به هم ارتباط دارند. اما میگوییم که آنها همان چیز میباشند مثل اینکه بگوییم که بر چسب های عنوان دار همان لغات کلیدی در متن میباشند. ما میتوانیم عکس این قضیه را انجام بدهیم. اما به میزانی کمتر. بیایید بگوییم که صفحه B spam, شناخته شدهای میباشد. اگر ما pagerank  آغازین آن را به صفر تعیینکنیم ازاینرو pagerank آن بدون داشتن هیچ گونه نفوذی به پایان میرسد. اما به محض اینکه آن سایتهای دیگر اتصالی با آن را داشته باشد جهت به دست آوردن نفوذ شروع میکند. این مورد را در ذهن داشته باشید که ما با pagerank  میتوانیم به آسانی به هر میزانی که بخواهیم اهمیت اتصالات صفحه را بالا ببریم. هرچند، عکس آن حقیقت ندارد. Pagerank شدیداً مانع توانایی کم کردن اهمیت اتصالات یک صفحه میگردد. این تقریباً مطمئناً آنچیزی است که با Yahoo  و سایتهای لیست شده DMOZ اتفاق می افتد. هر صفحه در Yahoo  یا DMOZ ظاهراً بالا میرود طوری که سایتهای لیست شده در یکی از این دو فهرست در pagerank  افزایش خیلی کمی حاصل میکند. در حال حاضر آیا آنها نتوانستند بعد از هر تکرار محاسبه pagerank  صفحه B را تعیین نمایند. خوب آنها میتوانند اما گوگل با میلیونها صفحه کار میکند و مجبور است که هر بار چنین صفحه ای را تعیین نماید. آن خیلی از موارد را کم اهمیت جلوه میدهد. بعد از هر چیز محاسبه شده یک pagerank  را تعیین میکنند. خوب آنها میتوانند و آنرا انجام میدهند. اگر چه این مورد کمتر با اتصالات در ارتباط است. تا  اینکه نتایج فردی را تغییر دهد. بگذارید بگوییم که صفحه خانگی گوگل به اندازه کافی برای گوگل بالا نیست. آنها میتوانند به راحتی آن را تغییر دهند. یا اگر یک صفحه نتایج جستجوی گوگل یک pagerank  داشته باشد، آنها میتوانند این مورد را حذف کنند. این یک مرحله بعد از پردازش میباشد.هرچند توجه کنید که با به کار گیری این جهت حذف کردن spammer ها از یک شاخص در گوگل امتیاز کمی وجوددارد. لطفاً فرض نکنید که اگر pagerank  شما ناگهان صفر شود ازاینرو گوگل باید جهت تعیین کردن آن به آن طریق از این روش استفاده بکند . برای آنها منع کردن از صفحه کامل امری آسانتر است. منع کردن نیز منطقی میباشد زیرا آن تاثیری را که صفحه شما در مرحله محاسبه pagerank  خواهد داشت ازین میبرد. Pagerank صفر مطمئناً به علت بعضی از فاکتورهای دیگر ازقبیل یک موضوع محاسباتی موقتی میباشد.

در کل چه معنی میدهد؟ در زمان بهینه سازی صفحاتتان دستکاری کردن pagerank  مشکلترین فاکتور است. اگر چه اثر آن به زیادی آنی نیست که بعضی باور میکنند ، اگر شما بتوانید که به آن دسترسی پیدا کنید شما نسبت به رقابت کنندگانتان یک مزیت بهتری دارید. دسترسی داشتن به pagerank  امری مشکل است. اطلاعات زیر این موضوع را به بینهایت میبرد. در عمل شما از قسمت کلی یا جزئی استفاده میکنید که بستگی به این دارد که چطور خود را رقابتی احساس میکنید. و اینکه رقابتتان چه قدر قوی است. ۳ زمینه اصلی جهت نگاه کردن وجود دارد و احتمالاً تغییر میکند . زمانیکه سعی میکنید که pagerank  خود را بهینه سازی کنید. ۱- ارتباطاتی که شما انتخاب میکنید با شما ارتباط دارند یعنی کدام یک را انتخاب میکنید و اینکه چگونه شما جهت به دست آوردن آنها تلاش زیادی میکنید . ۲- شما چه کسی راانتخاب میکنید که از سایتتان با آن ارتباط برقرار نمائیدو کدام صفحه از سایتتان را ارتباط آنها قرار میدهید. ۳- ساختار راهنمای داخلی و اتصال صفحاتتان به منظور ایجاد کردن پس خورد حداکثر pagerank .

اتصالاتی به سایت شما: درزمان جستجو کردن اتصالاتتان به سایت شما، از یک نقطه نظر محض pagerank یک نفر ممکن است فکر کند که آنها باید به آسانی در جستجوی صفحاتی باشند که بیشترین pagerank نوار ابزار را دارند. (در خلال این مدت به ذهن بسپارید که هر صفحه ای از یک سایت pagerank خودش را دارد.ازاینروشما باید pagerank صفحه اتصالات هر صفحه ای که اتصالات واقعی در آن وجود دارد در نظر بگیرید. هرچند این روش تفکر صحیح نیست. اگر دقیقاً به این فصل نرفته اید ازاینرو احتمالاً دلیل آنرا درک نمیکنید. Pagerank داده شده به وسیله یک اتصال خیلی پیچیده تر از این ساده سازی میباشد. در آنجا ممکن  است زمانی وجود داشته باشد که یک تقریب خوبی بوده است ولی نه بیشتر. از آنجائیکه بیشتر مردم سعی میکنند و اتصالاتی را تنها از سایت –های مهم pagerank به دست می آورندبا موفقیت کمتری روبه رو میشود. Pagerank واقعی حاصل از یک صفحه  شخصی در میان اتصالات روی آن صفحه اشتراکی میباشند. (محاسبات minirank را به خاطر آورید.) ازاینرو اتصالات صفحاتی که همان pagerank  را دارند همیشه یکسان ایجاد نشده اند. آن بستگی به این دارد که چگونه بسیاری از دیگر اتصالاتشما با صفحه اتصالات مشارک میباشد. به طور مثال یک اتصال از یک صفحه با یک pagerank  ۴  در صورتی که اتصالات کلی کمتری در صفحهPR 4 وجود داشته باشد،

ممکن است بهتر از اتصالی از یک صفحه با pagerank  ۶ باشند. امکان پذیر است که صفحه ای با PR 2 حتی ممکن است نسبت به صفحه ای با PR 7  تقاضای اتصال بهتری را بکند. در حال حاضر اطلاعات مجود کافی نیست که به ما اجازه بدهد که در مورد میزان این گسترش اطلاعی کسب نمائیم. هرچند به اندازه کافی مهم است که بدون اشاره دقیقاً سایتهای مهم pagerank را به عنوان راهبرد اتصال اصلیتان اتخاب کنید.  ونیز دلیل واقعی بیشتری وجود دارد که چرا آن نوع از راهبرد اتصالات ممکن نیست بهترین باشد. سایتهایی با pagerank های بالا غالباً در مورد اینکه کدام سایتها اتصال خارجی دارند نامعین میباشند. و نسبت به سایتهای پایینتر pagerank مشکلتر میشود با آنها اراباط برقرار کرد. هر چند سایتهایی با شماره های pagerank  خودشان باید به رد و بدل کردن ارتباطات متقابل با دیگر سایتهای همفکر در حال حاضر بیااید عامل پس خورد شویم. بیایید بگوییم که به طور مثال دو صفحه جداگانه در دیگر سایتهای افراد وجود دارد که هر دو یک pagerank 4   دارند. هر دوی اینها ۱۰ اتصال با دیگر صفحات دارند. اما صفحه شما که شما از قبل اتصال آنها را میخواستید در دومین سایت یک اتصال به صفحه دارند. با به دست آوردن یک اتصال از دومین سایت شما پس خوردی ایجاد میکنید و در صورتی که شما از اولین سایتتان اتصالی دارید pagerank  بیشتری را به دست می آورید. آن یک ساده –سازی کامل است. در واقع حلقه های پس خورد حتی پیچیده تر میشوند. به خاطر داشته باشید که تعداد اتصالات در صفحه مرتبط شده با شما مقدار پس خورد راتغییر خواهد داد. آیا میتوانید برای یک موقعیت صفحه مشخص موثر باشید؟ نه نمیتوانید. ازاینرو توصیه من این است که ازسایتهایی که مناسب به نظر میرسند اتصالاتی به دست آورید که کیفیت خوبی دارند ، بدون در نظر گرفتن pagerank  فعلی آنها . اگر آنها به سایت شما مرتبط باشند ، و سایتهای با کیفیتی هستند . آنها در حال حاضر یا به pagerank  شما کمک میکنند یا در آینده کار میکنند. جهت واقعاً به دست آوردن pagerank فوق العاده شما جهت بهره مند شدن ازpagerank به طور مصنوعی بالارفته که آنها آماده میکنند لیستی از DMOZ و Yahoo به دست می اورید.

اتصلالاتی خارج از سایتتان: جهت در نظر گرفتن بهترین راهبرد اتصال خارجی ، ما ابتدا نیاز داریم که اتصالاتی را درنظر بگیریم که به سایت شما اشاره میکند. و منظورمن این است که ما نیاز داریم بپذیریم که شما اتصالاتی دارید که از دایرکتوریهایی چون DMOZ و

Yahoo  که به آن pagerank کمی میدهند به سایت شما اشاره میکنند. با به کار گیری صفحات داخلی سایتتان ، شما با اتصالات به صفحات خارجی میتوانید خیلی بهتر پس خورد را کنترل کنید. این منجر به یک قانون میگردد. به طور کلی شما میخواهید که درون سایت خودتان pagerank  را نگه دارید. این معنی را میدهد که شما میخواهید تنها از صفحه ای در سایتتان اتصال خارجی داشته باشید که یک pagerank پاییینی دارد و اینکه نیز شامل تعدادی از اتصالات مهم داخلی میگردد. (یعنی اتصالات اشاره کننده به دیگر صفحات سایتتان ). ازاینرو وقتی اتصال خارجی دارید شما آن صفحاتی را ارجحیت میدهید که صفحه ای در بالای صفحه اتصالاتتان را به سایت شما اتصال میدهند یا اینکه به صفحه ای اتصال دارد که به صفحه بالای صفحه اتصالات شما متصل میباشند. (اگر اتصالات حاصل از سایتهای خارجی به صفحه اتصالات شما اشاره نکنند شما افزایش بهتری را در pagerank به دست می آورید. چگونه میتوانیم این کار را بکنیم.؟ یک راه با نوشتن مرور سایتهایی است که در صفحه جداگانه سایتمان اتصال خارجی داریم. وبا فراهم کردن ارتباطی با آن بررسی ها همراه با هر فرا پیوند با سایت خارجی . به ور اختیاری ، اگر این صفحات در پنجره دیگری باز شوند خوب خواهد بود. اما در javascript این کار راانجام نمیدهند. زیرا عنکبوت های موتور جستجو نمیتوانند اتصالات سند اصلی جاوا را دنبال کنند. به طور مثال ما میتوانیم با هر اتصالی با یک سایت خارجی چیزی مثل این حالت را انجام دهیم. سیستم ها موتور جستجوی http:/www.searchenginesystems.net بهترین موتور جستجو برای مردم دنیا میباشد. مقاله تملق آمیز من را در مورد آنها در این سایت بخوانید. مطمئن شوید که اتصالات صفحه مرور به صفحه ای بر میگردد که در ساختار سایتتان خیلی بالا است (اگر این صفحه خانگی شما باشد بهترین است  اما هر صفحه مهمی کار خواهد کرد). با انجام دادن این کار با به طور مهمی مقدار pagerank را کاهش میدهیم که خارج از سایتتان میباشد و مطمئن میشویم که مقدار زیادی از pagerank  که به جا میماند با اثر پس خورد تکثیر میگردد. ما این پس خورد را با صفحه خانگی هدف گیری کرده ایم. تا مطمئن شویم که از طریق صفحه اتصالاتتان کمتر میگذرند. (که فرصت هدر شده ای میباشد.) و بیشتر در جایی دیگر در سایتتان قرار میگیرند. صفحه اتصالاتتان نیز نیازدارد که با صفحه خانگیتان و دیگر صفحات اصلی سایتتان ارتباط برقرار نماید. هرچند، دیگر اتصالات را در صفحه مرورتان قرار نمیدهد. اگر فردی به صفحه مرور شما اتصال یابدآن خیلی خوب است. ازاینرو بعلاوه سایت اطلاع دارد که شما آنها را مرور کرده اید. آن کاملاً امکان پذیر است که شما از سایت آنها دو اتصال را برقرار کنید.  (یکی با سایتتان و یکی با مرور ساییتتان) .همگی فرم متنی خیلی پیچیده ای دارند ازاینرو بیایید جهت نشان دادن اصلو اثرات آن نمونه ساده شده ای را انجام دهیم. ساختار ساده ما با تعیین مقادیر شروع minirank  شکل ۴ میباشد. بعد از به دست آوردن اولین تکرار محاسبه ما شکل ۵ را به دست می آوریم. و در پایان دومین محاسبه ما به شکل ۶ میرسیم. و در پایان سومین محاسبه به شکل ۷ میرسیم. Minirank کلی در سایت

۱۹٫۹۵۹ میباشد. در حال حاضر اگر ما اتصالات را تعیین کنیم که شامل مرورهای اشاره کننده به صفحه خانگی میباشد ما به شکل ۸ میرسیم. و بعد از اولین محاسبه ما به شکل ۹ میرسیم . و بعد از دومین محاسبه ما به شکل ۱۰ میرسیم. بعد از سومین محاسبه ما به شکل ۱۱ میرسیم. Minirank  کلی در سایت ۴۷٫۳۱ است. (اما ما بیشتر با ۴ کار را شروع میکنیم.)بعضی از این موارد قدرت صفحات اضافی و بعضی قدرت پس خورد میباشد. اما به طور خلاصه…

نمونه دوم (با مرورها)

نمونه اول

تعداد صفحات=۸

تعداد صفحات=۴

Minirank   آغاز شده =۸

Minirank آغاز شده=۴

Minirank نهایی در سایت=۴۷٫۳۱

Minirank نهایی در سایت=۱۹٫۹۵۹

صفحه خانگی ۲٫۳۷ مرتبه با به کار گیری دومین روش مهمتراست.صفحات اصلی ،در باره ما ، محصولات، و اتصالات ۱٫۸ مرتبه با به کار گیری دومین روش مهمتر میباشد.

این امر به طور خوبی قدرت پس خورد را اثبات میکند. ما بخشی از صفحات اتصالاتمان را به سیستم سایتهایمان بر میگردانیم تا اینکه به آنها اجازه دهیم که اتصالات خارجی داشته باشند. به این علت است که سایتهای بزرگتر به طور کل نسبت به سایتهای کوچکتر یک pagerank  بهتری دارند. بنابراین چرا از قبل این کار رانکردید؟ در حال حاضر نوشتن مرورهایی از سایتهای به فهرست در آمده در صفحه اتصالات شما آغاز کنید. (توجه داشته باشید که ارقام جهت اهداف نمایشی میباشند که به عنوان شاخص کلی قدرت این تکنیک هستند. و شماره های واقعی متغیر خواهند بود. )

ساختار داخلی و اتصالات:با صحبت کردن در مورد اتصالات خارجی ، صحبت کردن در مورد چگونگی تاثیر گذاشتن ساختار اتصال داخلی بر روی pagerank خودش معنی میدهد. بیایید دو واقعیت را دقیقاً روشن سازیم.هر چه قدر صفحاتی که یک سایت خاص در شاخص گوگل دارد بیشتر باشد، pagerank اولیه کلی سایت بالاتر است و با pagerank بیشتری در ارتباط است.زیرا قبل از انجام شدن محاسباتpagerank  هر صفحه همان مقدار اولیه را به خود اختصاص میدهد و صفحات بیشتر تنها میتوانند بهتر باشند. آن معنی میدهد که اگرما در زمانیکه اثر پس خورد ما مهمتر خواهد بود کار بیشتری را آغاز میکنیم.توجه کنید که چگونه سایتهای بزرگتر گرایش به داشتن pagerank بهتری دارند. اثر پس خورد به توضیح دادن علت کمک میکند. البته، صفحات شما مجبورند که معنی بدهند و جهت شروع کردن برای رسیدن به شاخص محتوای  خوبی دارند. (مرور ها در فصل آخر نمونه ای خوب خواهد بود. پس خورد یک اثر طبیعی مرحله pagerank  است. آن در اتصالات سایت داخلی رخ میدهد ارزیابی گوگل اهمیت دارد که کدام صفحات در سایت مهم هستند. اگر سایت اتصالات ورودی یا خروجی نداشت، ساختار سایت همان مقدار پس خورد را فراهم خواهد کرد.وقتی ما در اتصالات ورودی و خروجی عامل میشویم ساختار داخلی یک سایت مهم میباشد. به طور مثال اگر سایت در یک صفحه اتصالات خروجی داشته باشد ازاینرو ما میخواهیم که pagerank  کوچکترین صفحه را نگه داریم.

۳ روش مختلف وجود دارد که صفحات میتوانند در یک وب سایت اتصال داخلی داشته باشند. در عمل، وب سایتها ممکن است که از تلفیقی ازاینها استفاده کنند. به کار گیری یک ترکیب خوب و طبیعی است تا مادامی که شما قسمتهای مختلف را درک کنیدو اینکه چگونه آنها بر روی pagerank شما تاثیر میگذارند. به منظور این سند ما به عنوان ماهیت های جداگانه ساختارهای اتصالی مختلف را مشاهده میکنیم. ما شکلهای ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ را داریم که عبارت از سلسله مراتب و حلقه سازی و اتصال داخلی گسترده میباشند. در ذهن داشته باشید که ما ضرورتاً میخواهیم که pagerank به طور برابری در سرتاسر سایت توزیع میگردد. ما پس خرد حداکثر pagerank را در سیستم میخواهیم و ما میخواهیم که قادر به تمرکز کردن بر روی صفحات خاص باشیم. از آنجائیکه من قبلاً به طور گسترده ای به شما محاسبه pagerank را نشان داده ام. من به درستی بعد از ۱۰ اجرای محاسباتی نتایج هر شکل از ساختار اتصالی را نشان میدهم. که شکل های ۱۵:سلسله مراتب و شکل ۱۶ :حلقه سازی وشکل۱۷ : اتصال داخلی گسترده میباشند. توجه کنید که چطور مقدار minirank  در سایت همان است. به این علت است که هنوز اتصالات خروجی  و ورودی خارجی وجود ندارد .آنچه که اهمیت دارد توزیع است.ساختار سلسله مراتبی pagerank  بیشتری را به طرف صفحه خانگی هدایت میکند (سایتهای دیگر احتمالاً به صفحه خانگی اتصال دارند و این صفحه احتمالاً کمتر اتصالات خروجی دارد. بین ساختار حلقه سازی و ساختار اتصال داخلی گسترده اختلاف ظاهری وجود ندارد. بیایید ببینیم در زمانیکه ما با اضافه کردن اتصالات ورودی و خروجی خارجی ساختار را پیچیده میکنیم، چه اتفاقی می افتد.شکلهای ۱۸ و ۱۹و ۲۰ . اگرچه این مثالها تنها چند تکراری از فرمول محاسبه شده میباشندو آنها قبلاً قوانین اتصال داخلی در یک سایت را نشان داده اند. اتصال داخلی توسعه یافته نسبت به سلسله مراتب یک پس خورد حاشیه ای بهتری از pagerank  را فراهم میکنند. و هر دو نسبت به ایجاد حلقه پس خورد pagerank  بهتر حاشیه ای دارند. با اتصلات داخلی زیاد سلسله مراتبی سطح بزرگتری از pagerank وجود دارد که برای صفحاتی تعیین میشود که ساختار بلندتری دارند. آنچه در عمل معنی میدهد این است که شما باید این روشهای اتصال را ترکیب کنید.قوانین عبارتند از: ۱- جایی که گروهی ازصفحات ممکن است شامل اتصالات بیرونی باشندو از یک ساختار سلسله مراتبی استفاده کنند. ۲- جایی که گروهی از صفحات شامل اتصالات بیرونی نمیشوندو از ساختار اتصالی توسعه یافته استفاده میکنند.اما اما با اتصال به صفحه خانگی توسعه می یابند. ۳- اگر صفحه خاصی کاملاً مهم باشد آنرا در یک ساختار بالای سلسله مراتبی قرار دهید.

چگونه جهت اهداف pagerank از طرح سایتتان استفاده میکنید: بسیاری از افراد بر این باورند که طرح های سایت کمک میکنند که اسپایدر های موتور جستجو از صفحات بگذرند.من به این امر متقاعد نیستم ،اما به علت معروفیتشان و این واقعیت که آنها ارتباطات ثابت متنی را دربر میگیرند. بیایید بررسی کنیم که که چطور به بهترین نحوی از یک چشم انداز pagerankآنها را تکمیل نمائیم. ابتدا، همانطور که به طور طبیعی انجام میدهید از صفحه خانگیتان به طرح سایتتان اتصال پیدا کنید.در ذهن داشته باشید که وجود طرح سایت به طور موثری pagerank  صفحات دیگرتان را غیر فعال میکنند. (به خصوص اگر آن از بالاترین صفحه pagerank سایتتان اتصال یافته باشد. ) ازاینرو ما میخواهیم مطمئن شویم که صفحه طرح سایت دو کار را انجام میدهدک ۱- کل اولیه تان را با اضافه کردن صفحات بیشتر به حد اکثر میرساند. ۲- به زیادی pagerank پس خورد دارد. اولین مورد به طور جزئی بحث انگیز است. جهت اینکه طرح سایت جمع اولیه تان را به حد اکثر برساند ما نیاز داریم که آنرا به چندین صفحه تفکیک کنیم. شما ممکن است فکر کنید که خوب ، درست است که آن گذشتن اسپایدر را مشکلتر میکند. پاسخ بله و خیر است. بعضی اوقات برای اسپایدر واقعاً مشکل است که صدها اتصال خارج از یک صفحه را انتخاب کند.هرچند، هر عنکبوتی ارزش شاخص های روزانه salt خود را دارد که بیش از چندین صفحه از عهده توسعه دادن یک طرح سایت به اندازه کافی بر می آیند.در حال حاضر بیایید با به حد اکثر رساندن پس خورد pagerank خود ارتباط داشته باشید. هر صفحه طرح سایت باید اتصال عقبی  با صفحه خانگیتان و دیگر صفحات مهم در سایتتان داشته باشد. اگر صفحه سایتتان شامل اتصالاتی به صفحه باشدکه شامل اتصالاتی به سایتهای خارجی میباشند ازاینرو شما باید به طور خاصی مطمئن شوید که میزان pagerank  را به حداقل برسانید و این صفحات خارج از سایتتان میشوند. ازاینرو دراینجا چیزی وجود دارد که شما میتوانید انجام دهید. طرح سایتتان را به مقوله هایی مجزا کنید و به هر مقوله ای صفحه متفاوتی از خودش را بدهید. طرح سایتتان در حال حاضر شاخصی از این صفحات مقوله ای میشود. (به جای طرحی از سایتی کامل) شما در هر مقوله  میتوانید در حدود ۳۰ اتصال را در بالا قرار دهید. شما باید در حین اتصال در مورد هر صفحه توضیحی را ایراد کنید. زمانیکه شما صفحه ای را قرار میدهید که با مقوله های طرح سایتتان اتصالات خارجی دارند، مقوله ای را انتخاب کنید که تعداد زیادی اتصال بر روی آن دارند. بعد شما باید هر یک از صفحات مقوله تان را با هم اتصال داخلی بدهید که همراه با شاخص مقوله ای میباشد. (صفحه طرح سایت قدیمیتان) جهت انجام دادن این کار ، به آسانی یک منوی راهنما را قرار دهید که مستقیماً به صفحه شاخص مقوله یا هرصفحه مقوله ای دیگر در هر یک از آنها ارتباط دارد. مطمئن شوید که نیز شامل یک اتصال به صفحه خانگیتان و صفحات اصلی دیگر درهریک از اینها میباشند.این پس خوردرا به حد اکثر میرساندو pagerank  صفحات طرح سایت را پایین نگه میدارد. ایده کمتر جلوه دادن طرح سایت کامل وتخلیه pagerank به سایت به طور کلی است.

واژه نهایی: pagerank  موضوعی کاملاً پیچیده است که غالباً بد درک شده است. من فکر میکنم ارزش بیان کردن چند نکته در مورد اینسند و pagerank  را داشته باشد. این سند کاری در حال انجام است و احتمالاً برای مدت زمانی طولانی باقی میماند. درتین نقطه زمانی برای ما اطلاعات کافی جود ندارد که در مورد هر چیزی ۱۰۰در صد مطمئن باشیم. من صرفاً بر اساس بهترین اطلاعات موجود نظریاتی را ارائه میدهم که ظاهراً به طور وسیعی صدق میکند. زمانیکه گوگل اتنخاب میکند این اجازه را به ما میدهد که اطلاعات pagerank  را مشاهده کنیم. و آنها از طریق نوار ابزار گوگل این کار را گاهی در مرحله رتبه بندی دارد. آن جایگاه آنقدر بزرگ نیست که بعضیها تصور میکنند.اهمیت آن در الگوریتم رتبه بندی کمتر از بسیاری از دیگر فاکتورهایی چون علامت های عنوان دار و متن ثابت میباشد. بهینه سازی یک سایت برای pagerank به تنهایی رتبه بندی خوبی برای شما ارائه نمیدهد.در درون pagerank این واقعیت وجود دارد که دستکاری کردن آن مشکل است. ازاینرو اگر شما یک pagerank خوبی به دست آورید، رقابت کنندگانتان جهت برابری آنرا مشکل در نظر میگیرند. وقت شما که به طور وسیعی بر روی pagerank ‌ تمرکز میکند یک تصمیم شخصی است که به سطح رقابت شما بستگی دارد. من معتقدم که در یک مینیموم ارزش درک کردن این مورد وجود دارد که چطورpagerank کار میکند و هر وقت که تغییراتی صورت میگیرد آنرا به ذهن بسپاریم ، یا سایتهای جدیدی طراحی میشوند درست همانطور که دیگر فاکتورها چون متن ثابت و لغات کلیدی همیشه در افکار ما میباشند. این سند مقداری از استعلامات مناسب و بحث درمیان آنهایی که تاکنون آن را خوانده اند به وجود آورده است. احتمال دارد که با اهدافی در آینده لیستی از سئوالات غالباً پرسیده شده را آماده کنم. هر چند تا آن وقت آنهایی که در جستجوی اطلاعات بیشتری هستند میتوانند به این آدرس chris@searchengineesystems.net به من e-mail بزنند یا ممکن است که بخواهند بحثی را ملاحظه کنند که از انتشار اولیه این سند در سایت http:/ihelpyouservices/forums/t916/s.html حاصل شده است.

طراحی قالب وردپرس اصلی ترین حرفه در شرکت فناوی اطلاعات آنفایو است. مهمترین دستاوردطراحی قالب وردپرس باید شناساندن نام تجاری ، معرفی خدمات و محصولات شما باشد که رسیدن به این مهم با رعایت استانداردهای جهانی طراحی سایت که شامل بهینه سازی وب سایت بر اساس الگوریتم موتورهای جستجو ، در کنار داشتن ظاهری زیبا فراهم می شود. در دنیای مجازی امروز و عصر پیشرفته ارتباطات برای صاحبان سازمان ها ، نهادهای دولتی و صاحبان مشاغل وکسب وکار آزاد داشتن یک وب سایت امری ضروری است .از مزایای داشتن سایت معرفی ، اطلاع رسانی ، بازاریابی و قابلیت های نوین تبلیغاتی میباشد .کاربران میتوانند از هر نقطه دنیا فقط با یک کلیک به شما دسترسی داشته باشند.

شرکت آنفایو خدمات طراحی سایت (طراحی وب) خود را، با توجه به نیازهای کارفرمایان، نوع فعالیت و متناسب با بودجه در نظر گرفته شده برای طراحی سایت (طراحی وب) در نظر می گیرد. آنفایو با بهره گیری از بهتریت متخصصین حرفه ای برنامه نویسی ، داشتن تیم تخصصی طراحی سایت ، تسلط به علوم روز دنیای کامپیوتر و اینترنت و مشاوره رایگان وپشتیبانی ۲۴ ساعته آمادگی خود را برای طراحی وب سایت های دولتی ، سازمانی ، شرکتی وشخصی با تلفیق هنر گرافیک دیجیتالی و جدیدترین تکنیک های برنامه ویسی اعلام میدارد .افزایش آمار ، دسترسی ساده کاربران و سرعت وب سایت خود را به شرکت طراحی سایت و طراحی قالب وردپرس آنفایو بسپارید.