نمایش آخرین پست های ایجاد شده در وردپرس

نمایش آخرین پست های ایجاد شده

وردپرس دارای ویژگی هایی است که میتوتند آخرین پست های چسبیده شده در وردپرس را نمایش دهد.در این آموزش ما به شما نحوه نمایش آخرین پست های چسبنده در وردپرس را نمایش می دهیم.

اولین کاری که باید انجام دهید کد زیر را  در فایل functions.php تم خود را و یا در یک پلاگین سایت خاص کپی کنید.

[php]
<pre>function wpb_latest_sticky() {

/* Get all sticky posts */
$sticky = get_option( ‘sticky_posts’ );

/* Sort the stickies with the newest ones at the top */
rsort( $sticky );

/* Get the 5 newest stickies (change 5 for a different number) */
$sticky = array_slice( $sticky, 0, 5 );

/* Query sticky posts */
$the_query = new WP_Query( array( ‘post__in’ => $sticky, ‘ignore_sticky_posts’ => 1 ) );
// The Loop
if ( $the_query->have_posts() ) {
$return .= ‘<ul>’;
while ( $the_query->have_posts() ) {
$the_query->the_post();
$return .= ‘<li><a href="’ .get_permalink(). ‘" title="’ . get_the_title() . ‘">’ . get_the_title() . ‘</a><br />’ . get_the_excerpt(). ‘</li>’;

}
$return .= ‘</ul>’;

} else {
// no posts found
}
/* Restore original Post Data */
wp_reset_postdata();

return $return;

}
add_shortcode(‘latest_stickies’, ‘wpb_latest_sticky’);</pre>
[/php]

کد بالا به  پایگاه داده وردپرس  بازیابی 5 پست آخر را فرمان میدهد. پس از آن نمایش عنوان هر پست چسبنده با یک لینک در یک قالب لیست نمایش داده میشود.
در حال حاضر برای نمایش آخرین پست چسبنده خود  شما می توانید از کوتاه [latest_stickies] در هر پست وردپرس استفاده کنید

 
اگر شما  از کد کوتاه در داخل یک ویجت متن استفاده کنید  شما نیاز به اضافه کردن این خط اضافی از کد در فایل functions.php یا سایت خاص پلاگین تم خوددارید

[php]

add_filter(‘widget_text’, ‘do_shortcode’);
[/php]

 

 

امیدواریم این مقاله به شما در نمایش آخرین پست های ایجاد شده در وردپرس کمک کرده باشد.برای مشاهده مقالات بیشتر درباره ی طراحی قالب وردپرس به https://www.on5.ir مراجعه کنید

آنفایو مرجع مقالات تخصصی طراحی قالب وردپرس

 

نظر خود را بگذارید

-- بارگیری کد امنیتی --