بسیاری از خوانندگان در سطح مبتدی ما که تازگی شروع به  اصلاح تم وردپرس خود کرده اند یک تم وردپرس برگه تقلب برای کمک به آنها آغاز شده است. این برخی از چالش های جالب برای کاربران جدید ایجاد میکند.در این مقاله، ما شما را در چگونه نمایش پست های هفته گذشته در وردپرس یاری میکنیم.

 

نمایش پست های هفته گذشته در وردپرس

نمایش پست های هفته گذشته

برای انجام این کار ابتدا  کد زیر را در فایل functions.php پوسته خود  و یا یک پلاگین مخصوص سایت وارد کنید.

<pre>function wpb_this_week() { 
$week = date('W');
$year = date('Y');
$the_query = new WP_Query( 'year=' . $year . '&w=' . $week );
if ( $the_query->have_posts() ) : 
while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post(); ?>
<h2><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="Permanent link to <?php the_title(); ?> "><?php the_title(); ?></a></h2>
<?php the_excerpt(); ?>
<?php endwhile; ?>
<?php wp_reset_postdata(); ?>
<?php else:  ?>
<p><?php _e( 'Sorry, no posts matched your criteria.' ); ?></p>
<?php endif;
}</pre>

در کد  بالا،  ارزش ها در WP_Query برای نمایش پست های از هفته جاری استفاده می شود. در حال حاضر همه شما باید باید<?php wpb_this_week(); ?> را در فایل تم خود برای نمایش پست های هفته گدشته را کپی کنید.
این ساده بود، نه؟ در حال حاضر برای نمایش پست های هفته گذشته کاری شما باید انجام دهید منهای 1 از ارزش هفته است. اما اگر این اولین هفته سال است، و سپس شما 0 برای هفته و سال گذشته سال جاری به جای دریافت کنید. در اینجا است چگونه می توانید این مشکل را حل کنند.

<pre>function wpb_last_week_posts() { 
$thisweek = date('W');
if ($thisweek != 1) :
$lastweek = $thisweek - 1;   
else : 
$lastweek = 52;
endif; 
$year = date('Y');
if ($lastweek != 52) :
$year = date('Y');
else: 
$year = date('Y') -1; 
endif;
$the_query = new WP_Query( 'year=' . $year . '&w=' . $lastweek );
if ( $the_query->have_posts() ) : 
while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post(); ?>
<h2><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="Permanent link to <?php the_title(); ?> "><?php the_title(); ?></a></h2>
<?php the_excerpt(); ?>
<?php endwhile; ?>
<?php wp_reset_postdata(); ?>
<?php else:  ?>
<p><?php _e( 'Sorry, no posts matched your criteria.' ); ?></p>
<?php endif;
}</pre>

در نمونه کد بالا ما دو چک قرار دادیم. اولین چک مجموعه ارزش هفته گذشته به 52 (که در هفته گذشته در یک سال) هنگامی که ارزش هفته جاری 1 است . چک دوم ارزش سال مجموعه به سال گذشته هنگامی که ارزش هفته گذشته 52 است.
برای نمایش پست های هفته گذشته همه شما باید <?php wpb_last_week_posts(); ?> رابه فایل قالب تم خود اضافه کنید. سپس به سادگی این خط در زیر کد داده شده در بالا اضافه کنید.

add_shortcode('lastweek', 'wpb_last_week_posts');

شما هم اکنون می توانید این کوتاه در یک پست، صفحه، و یا یک ویجت مثل این کپی کنید:
[lastweek]

ما امیدواریم که این مقاله به شمادر نمایش پست های هفته گذشته در وردپرس کمک کرده باشد.برای مشاهده مقالات بیشتر درباره ی طراحی قالب وردپرس به https://www.on5.ir مراجعه نمایید.

آنفایو مرجع مقالات تخصصی طراحی قالب وردپرس

نظر خود را بگذارید

-- بارگیری کد امنیتی --