هنگامی که یک ویرایشگر یک شرت کد به یک پست یا صفحه اضافه میکند، آن توسط خروجی از یک تابع کنترل در یک پلاگین و یا فایل functions.php  جایگزین شده است. بیایید یک مثال ساده ایجاد کنیم:

<pre class=" language-undefined"><code class=" language-undefined">// create a styled button
function ContactButton($params, $content = null) {
extract(shortcode_atts(array(
'url' => '/contact-us',
'type' => 'style1'
), $params));
return
'<a href="' . $url . '" class="button ' . $type. '">' . ucwords($content) . '</a>';
}
add_shortcode('button','ContactButton');</code></pre>
<code class=" language-undefined">
</code>

بعد از ارسال کد زیر در صفحه عبارت زیر نشان داده می شود:

[button]contact us today[/button]
مانند زیر ترجمه شده است:

<code class=" language-undefined"><a href="/contact-us" class="button style1">Contact Us Today</a>
</code>

کار سردبیر به مراتب آسان تر شده است و آنها لازم نیست که در مورد یادگیری HTML نگران باشید. بیایید  یک مثال دیگر را ببینید:

<pre class=" language-undefined"><code class=" language-undefined">
// callout box
function CalloutBox($params, $content = null) {
extract(shortcode_atts(array(
'type' => 'style1'
), $params));
return
'<aside class="callout ' . $type . '">' . $content . '</aside>';
}
add_shortcode('callout','CalloutBox');</code></pre>
<code class=" language-undefined">
</code>

اما اگر از ویرایشگر ما می خواهید  یک دکمه در داخل جعبه بالون خودقرار دهد:

 

[callout]For more information [button]contact us today[/button][/callout]

کد فعلی شکست خواهد خورد. تابع CalloutBox  نام [button] درون بر این اساس ترجمه شود.

تابع کلیدی برای رفع مشکل do_shortcode است – در این مورد، ما می خواهیم یک ویرایشگر [button] در [callout] اضافه کنیم، بنابراین تغییر ایجاد شده در CalloutBox بر این اساس است:

<code class=" language-undefined">return
'<aside class="callout ' . $type . '">' . 
do_shortcode($content) . 
'</aside>';
</code>

 

 

امیدواریم این مقاله به شما در ایجاد شرت کد های تو در تو در وردپرس کمک کرده باشد.برای مشاهده مقالات بیشتر درباره ی طراحی قالب وردپرس به https://www.on5.ir مراجعه کنید.

آنفایو مرجع مقالات تخصصی طراحی قالب وردپرس

 

نظر خود را بگذارید

-- بارگیری کد امنیتی --