بسیاری از مردم از طراحی  قالب وردپرس به عنوان یک ابزار وبلاگ نویسی استفاده میکنند، به طور عمده  دلیل آن است بیشتر مردم نمی دانند  که همه پست ها، دسته ها، برچسب ها، می توان با انواع پست سفارشی و طبقه بندی های سفارشی جایگزین شوند. در این مقاله ما به شما نشان دهیم که چگونه میتوان  طبقه بندی های سفارشی در قالب وردپرس ایجاد کرد و همچنین نحوه نمایش طبقه بندی های سفارشی در  طراحی قالب وردپرس را نشان میدهیم.

ایجاد طبقه بندی سفارشی در وردپرس

ایجاد طبقه بندی سفارشی

طبقه بندی چیست؟

طبقه بندی در قالب وردپرس یکی از آن چیزهایی است که برای همه قابل استفاده است، اما بیشتر مردم نمیدانند که چه استفاده هایی دارد. از روش طبقه بندی برای  بیولوژیکی,آرایه شناسی لینکها و غیره استفاده میکنند طبقه بندی وردپرس به عنوان راهی به پست گروه و نوع پست سفارشی میباشد.قالب  وردپرس دارای دو نوع طبقه بندی بسیار محبوب است که مردم به صورت منظم استفاده میکنند:

دسته بندی و برچسب ها
حالا که شما می دانید چه طبقه بندی سفارشی است، بیایید یاد بگیرند که چگونه برای ایجاد طبقه بندی های سفارشی در وردپرس را انجام دهید. ما دو روش برای ایجاد طبقه بندی های سفارشی استفاده خواهد کرد.

روش 1 استفاده از یک پلاگین

روش 2استفاده از کدنویسی

 

روش اول، شما نیاز به نصب و فعال سازی پلاگین Simple Taxonomy  دارید.بعد از این بعد به قسمت Settings » Custom Taxonomies بروید و تنظیمات پیکربندی پلاگیم را انجام دهید.

create-taxnomy-screen

create-taxnomy-screen

بخش اول ایجاد یک طبقه بندی سفارشی است به آن نام، که نیاز به حروف کوچک و هیچ شخصیت عجیب و غریب ندارد. راه دوم، اگر شما می خواهید برای ایجاد یک طبقه بندی مانند دسته که در آن شما می توانید اضافه کردن پدر و مادر و مدت کودک پس از آن را انتخاب کنید
گزینه سوم است به شریک این طبقه بندی با یک نوع پست و آخرین گزینه است یا نه شما خواهید برای اضافه کردن نظر به صورت خودکار، هیچ را انتخاب نمایید.

translate-taxonomy

translate-taxonomy

پس از ارائه ترجمه برای UI، روی دکمه اضافه کردن طبقه بندی فشار دهید. هنگامی که یک طبقه بندی سفارشی ایجاد شده است، آن را در زیر پست ها ظاهر می شود و یک رابط مشابه مانند دسته بندی و یا برچسب ها. همچنین زمینه طبقه بندی سفارشی نیز در ویرایش پست منطقه ظاهر می شود.

custom-taxonomy-post-edit

custom-taxonomy-post-edit

ایجاد طبقه بندی سفارشی با استفاده از کد نویسی

کد زیر را در فایل functions.php تم خود  و یا در یک پلاگین خاص سایت (توصیه می شود) برای ایجاد یک طبقه بندی سفارشی سلسله مراتبی مانند دسته اضافه کنید:

<pre>//hook into the init action and call create_book_taxonomies when it fires
add_action( 'init', 'create_topics_hierarchical_taxonomy', 0 );
//create a custom taxonomy name it topics for your posts
function create_topics_hierarchical_taxonomy() {
// Add new taxonomy, make it hierarchical like categories
//first do the translations part for GUI
$labels = array(
'name' => _x( 'Topics', 'taxonomy general name' ),
'singular_name' => _x( 'Topic', 'taxonomy singular name' ),
'search_items' =>  __( 'Search Topics' ),
'all_items' => __( 'All Topics' ),
'parent_item' => __( 'Parent Topic' ),
'parent_item_colon' => __( 'Parent Topic:' ),
'edit_item' => __( 'Edit Topic' ), 
'update_item' => __( 'Update Topic' ),
'add_new_item' => __( 'Add New Topic' ),
'new_item_name' => __( 'New Topic Name' ),
'menu_name' => __( 'Topics' ),
); 	
// Now register the taxonomy
register_taxonomy('topics',array('post'), array(
'hierarchical' => true,
'labels' => $labels,
'show_ui' => true,
'show_admin_column' => true,
'query_var' => true,
'rewrite' => array( 'slug' => 'topic' ),
));
}

برای ایجاد یک طبقه بندی سفارشی غیر سلسله مراتبی مانند برچسب ها،  این کد را در فایل functions.php قالب خود و یا در یک پلاگین خاص سایت اضافه کنید:

</pre>
<pre>//hook into the init action and call create_topics_nonhierarchical_taxonomy when it fires
add_action( 'init', 'create_topics_nonhierarchical_taxonomy', 0 );
function create_topics_nonhierarchical_taxonomy() {
// Labels part for the GUI
$labels = array(
'name' => _x( 'Topics', 'taxonomy general name' ),
'singular_name' => _x( 'Topic', 'taxonomy singular name' ),
'search_items' =>  __( 'Search Topics' ),
'popular_items' => __( 'Popular Topics' ),
'all_items' => __( 'All Topics' ),
'parent_item' => null,
'parent_item_colon' => null,
'edit_item' => __( 'Edit Topic' ), 
'update_item' => __( 'Update Topic' ),
'add_new_item' => __( 'Add New Topic' ),
'new_item_name' => __( 'New Topic Name' ),
'separate_items_with_commas' => __( 'Separate topics with commas' ),
'add_or_remove_items' => __( 'Add or remove topics' ),
'choose_from_most_used' => __( 'Choose from the most used topics' ),
'menu_name' => __( 'Topics' ),
); 
// Now register the non-hierarchical taxonomy like tag
register_taxonomy('topics','post',array(
'hierarchical' => false,
'labels' => $labels,
'show_ui' => true,
'show_admin_column' => true,
'update_count_callback' => '_update_post_term_count',
'query_var' => true,
'rewrite' => array( 'slug' => 'topic' ),
));
}
</pre>

 

 

امیدواریم این مقاله به شما در ایجاد طبقه بندی سفارشی در وردپرس کمک کرده باشد.برای مشاهده مقالات بیشتر درباره ی طراحی قالب وردپرس به https://www.on5.ir مراجعه کنید.

آنفایو مرجع مقالات تخصصی طراحی قالب وردپرس

 

نظر خود را بگذارید

-- بارگیری کد امنیتی --