هنگام استفاده از وردپرس به عنوان یک سیستم مدیریت محتوا، و یا حتی به عنوان یک وبلاگ شما ممکن است بخواهید زیر شاخه ها در صفحات دسته بندی استفاده کنید.
در حال حاضر هک به اشتراک گذاشته در وبلاگ Yoast را منسوخ شده است و دارای اشکالات زیادی است.
اجازه دهید ما راه دیگری را توضیح دهیم. شما باید سه زیر شاخه تحت ورزشی به نام NFL، NBA، MLB ایجاد کنید حالا وقتی کسی به صفحه اصلی خود برسد، شما تنها دسته های ورزشی و سایر دسته بندی ها پدر و مادر سطح بالا را میببینید. وقتی کسی بر روی ورزش کلیک کند، دسته بندی در حال حاضر تنها زیر شاخه تحت ورزشی را نشان می دهد. در حال حاضر با هک Yoast اگر شما در NFL کلیک کنید، همه چیز از بین خواهد رفت. با هک ما زمانی که شما در NFL کلیک کنید، آن هنوز هم NFL، NBA، MLB را نشان می دهد.

<pre>    <?php
if (is_category()) {
$this_category = get_category($cat);
}
?>
<?php
if($this_category->category_parent)
$this_category = wp_list_categories('orderby=id&show_count=0
&title_li=&use_desc_for_title=1&child_of='.$this_category->category_parent.
"&echo=0"); else
$this_category = wp_list_categories('orderby=id&depth=1&show_count=0
&title_li=&use_desc_for_title=1&child_of='.$this_category->cat_ID.
"&echo=0");
if ($this_category) { ?> 
<ul>
<?php echo $this_category; ?>
</ul>
<?php } ?>

پس در واقع این هک است که اجازه می دهد شما به لیست زیر شاخه دسترسی داشته باشید.
اگر شما می خواهید دسته های اصلی در صفحات نشان دهید از کد بالا عمق پارامتر = “1”  را حذف کنید.
این دسته هک بسیار مفید و سودمند است برای طراحی قالب وردپرس به ویژه هنگامی که با استفاده از وردپرس به عنوان یک سیستم مدیریت محتوا استفاده میکنید
امیدواریم این مقاله به شما در نمایش زیر مجموعه ها در دسته بندی صفحات در وردپرس کمک کرده باشد.

برای مشاهده مقالات بیشتر درباره ی طراحی قالب وردپرس به https://www.on5.ir مراجعه کنید.

انفایو مرجع مقالات تخصصی طراحی قالب وردپرس

نظر خود را بگذارید

-- بارگیری کد امنیتی --