در سال ۲۰۱۱ موتور های جستجو سایتی را به نام Schema.org معرفی کردند که خدماتی را برای بهبود وب سایت ها ارائه میدهد. این وب سایت خدماتی را برای معرفی بهتر محتوای سایت به جستجوگر ارائه میدهد. هنوز هم بیشتر مردم از این خدمات استفاده  نمیکنند.

شرکت طراحی قالب وردپرس آنفایو قصد دارد برای بهبود عملکرد سئو سایت شما در گوگل این خدمات را به شما معرفی کند.

میکرو دیتا ها در وب

شما میتوانید برای معرفی بهتر وب سایت خود از خاصیت های جدیدی که میتوانید به تگ های خود اختصاص بدهید استفاده کنید. این خاصیت ها که عبارتند از

  1. ITEMSCOPE
  2. ITEMTYPE
  3. ITEMPROP
  4. ITEMID
  5. ITEMREF

به تگ های شما اضافه میشوند و اطلاعات شما را برای موتور جستجو دسته بندی میکنند.

به این اطلاعات میکرو دیتا میگویند.


در ادامه آموزش های سلسه مراتبی شرکت طراحی قالب وردپرس آنفایو قصد بررسی (استفاده از میکرو دیتاها در وب) را خواهیم داشت.

منتظر آموزش های دیگر شرکت طراحی قالب وردپرس آنفایو باشید.