مراحل نصب سيستم عامل red hat linux 7.0 :

پس از انتخاب روش نصب سيستم عامل red hat لینوکس , برنامه نصب يك صفحه به نمايش در مي آورد. در اين صفحه ضمن خوش آمد گويي, اعلان boot: را در پائين صفحه مشخص مي كند.

welcome to red hat linux!

– – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – –

boot:

در اين صفحه, برنامه نصب از شما مي خواهد تا نوع روش نصب را انتخاب نمائيد. نصب سيستم عامل red hat linux در حالت گرافيكي با فشار دادن كليد enter آغاز مي گردد و با وارد كردن كلمه text در مقابل اعلان: boot نصب در حالت متني (text mode) شروع مي شود.

تفاوت اين دو حالت در اين است كه نصب در حالت گرافيك به علت وجود واسطه هاي گرافيكي آسانتر است, اما پس از طي فرايند نصب به صورت كامل هنچ تفاوتي بين سيستم عامل لينوكس نصب شده در هر يك از دو حالتوجود نخواهد داشت.

صفحه انتخاب زبان (language selction):

در اين مرحله برنامه نصب صفحه انتخاب زبان را نمايش مي دهد. انتخاب پيش فرض زبان انگليسي مي باشد ولي شما مي توانيد هر يك از زبان هاي فهرست شده در ليست را انتخاب نماييد.

بخشي از انتخاب هايي كه در اختيارتان قرار مي گيرد به صورت زير مي باشد:

czech
danish

english

german

hungarian

italian

russian

………

براي انتخاب زبان دلخواه مي توانيد توسط كليد هاي جهت نما گزينه مورد نظر را انتخاب كرده و سپس روي دكمه فرمان next كليك نماييد.

تذكر: شما در هر مرحله از برنامه نصب مي توانيد با كليك كردن روي دكمه فرمان back به مرحله قبلي از برنامه نصب برويد و در صورت نياز تغييراتي را در مرحله مورد نظر انجام دهيد.

پيكر بندي صفحه كليد (keyboard configuration):

در اين مرحله شما مي بايد تنظيمات مربوط به صفحه كليد سيستم را مشخص نماييد اين مرحله از برنامه نصب داراي سه بخش مي باشد كه عبارتند از:

1- model

2- layout

3- dead keys

 

model:

در اين بخش مدل هاي مختلف صفحه كليد ها فهرست شده است. برنامه نصب به صورت خودكار نوع صقحه كليد سيستم شما را تشخيص مي دهد ولي شما مي تواند در صورت عدم تطبيق گزينه و مدل انتخاب شده با صفحه كليد سيستم , در فهرست ارائه شده مدل مناسب را انتخاب نماييد.

 

layout:

در اين بخش آرايش مربوط به صفحه كليد تعيين مي شود. انتخاب پيش فرض در اين بخش u.s english مي باشد ولي شما مي توانيد بر حسب مورد هر يك از انتخاب هاي موجود در اين بخش را انتخاب نماييد.

براي مثال بعضي از اين انتخاب ها به صورت زير مي باشند:

u.s english

u.s english w/dead keys

u.s english w/iso 9995-3

united kingdom

 

dead keys:

dea keys به كليد هاي مرده در صفحه كليد اطلاق مي شود. به عبارت ديگر در صفحه كليد به كليدهاي كمكي و كليدهيي كه به تنهايي كاري را انجام نمي دهند و در هنگام استفاده به صورت تركيبي عملي را انجام مي دهند (مانند كليدهاي alt, shift) dead keys اطلاق مي شوند.

در بخش dead keys مربوط به پيكربندي صفحه كليد مي توان تعيين نمود كه اين كليدها بر روي صفحه كليد فعال يا غير فعال باشند. انتخاب پيش فرض enable dead keys مي باشد ولي شما مي توانيد در صورت نياز به غير فعال كردن اين كليدها گزينه disable dead keys را انتخاب نماييد.

در بخش test your selection here شما مي توانيد به منظور آزمايش تنظيمات صورت گرفته در ارتباط با پيكربندي صفحه كليد كاراكترهايي را وارد نماييد و صحت تنظيمات را آزمايش نماييد.

پس از تكميل تنظيمات پيكربندي صفحه كليد براي ورود به مرحله تعد روي دكمه فرمان next كليك كنيد.

پيكربندي ماوس (mouse configuration):

در اين مرحله تنظيمات مربوط به پيكربندي ماوس سيستم صورت گيرد. اين مرحله نيز داراي دو بخش مي باشد. در بخش نخست مدل و نوع ماوس سيستم پيكربندي و تنظيم مي گردد و در بخش دوم device و port مناسب به ماوس تخصيص داده مي شود.

توجه: در هر مرحله برنامه نصب ف صورت خودكار به شناسايي ابزارها و دستگاه هاي سخت افزاري سيستم مي پردازد و به صورت پيش فرض تنظيماتي را براي پيكربندي آن ها در نظر مي گيرد. در چنين وضعيتي شما مي توانيد در صورت تطبيق تنظيمات صورت گرفته شده توسز برنامه نصب مقدار پيش فرض را پذيرفته و با كليك روي دكمه Next مر حله بعدي از برنامه نصب برويد و در صورت عدم هماهنگي و تطبيق تنظيمات پيش فرض در هر مرحله, مي توانيد تنظيمات مربوط به پيكربندي سيستم را خودتان انجام دهيد.

در بخش مربوط به تعيين توع مدل ماوس سيستم مي توانيد از فهرست ارائه شده توسط برنامه نصب, مدل سازگار با ماوس سيستم را انتخاب نماييد.

تذكر: در بخش مربوط به تنظيم كردن نوع و مدل ماوس سيستم مي توانيد با كليك كردن روي علامت + در كنار مدل مورد نظر انتخاب مناسب را در آن گزينش نماييد، در اين حالت + به علامت – تبديل خواهد شد.                                                      …

-generic

– 2button mouse (ps/2)

– 2button mouse (csb)

– 2button mouse (serial)

– 3button mouse (ps/2)

– 3button mouse (us/2)

– 3button mouse (usb)

– 3button mouse (serial)

– 2button mouse (ps/2)

+genius

 در بخش دوم نام پورت و دستگاه متناظر به ماوس سيستم تعيين مي شود اين انتخاب ها مي تواند به صورت زير باشند:

port                       device

ttys0                    /dev/ttys0 (com1 under dos)

ttys1                    /dev/ttys1 (com2 under dos)

ttys2                    /dev/ttys2 (com3 under dos)

ttys3                    /dev/ttys3 (com4 under dos)

پس از انجام هر يك از اين تنظيمات با كليك روي ركمه فرمان next به مرحله بعدي از برنامه نصب برويد.

برنامه system installer:

در اين مرحله روي دكمه فرمان next كليك كرده و به مرحله بعدي برويد.

انتخاب نوع نصب (install type):

در اين مرحله مي توان بر حسب مورد يكي از حالت هاي زير را براي سيستم عامل لينوكس انتخاب نمود.

1- work station

2- server system

3- custom system

4- upgrade

 

حالت work station:

اين حالت براي مواردي مورد استفاده قرار مي گيرد كه نمي خواهيد از سيستم عامل لينوكس به عنوان سرويس دهنده (server) استفاده كنيد.

 

حالت server system:

با انتخاب اين گزينه سيستم عامل لينوكس به عنوان يك سيستم عامل سرويس دهنده (server) نصب مي شود. در واقع، با انتخاب اين گزينه، مؤلفه هاي بيشتري نسبت به حالت work station روي سيستم نصب مي گردد. براي مثال سرويس هايي از قبيل:

ftp server

mail server

apache web server

تذكر: انتخاب گزينه system server براي سيستم عامل لينوكس باعث مي گردد تا فضاي بيشتري از ديسك سخت اشغال گردد.

 

حالت custom system:

توصيه مي شود اين گزينه را براي نصب سيستم عامل red hat linux 7.0 انتخاب كنيد، زيرا در اين صورت در هنگام نصب، در زمينه انتخاب مؤلفه ها و نيز تنظيمات سخت افزاري و غيره اختيار بيشتري داريد. تذكر: مدت زماني كه براي نصب سيستم عامل red hat linux 7.0 روي سيستم سپري مي گردد، بستگي به سرعت cd-rom، پردازشگر دستگاه و انتخاب نوع نصب سيستم عامل دارد ولي به طور متوسط بين 10 تا 30 دقيقه زمان لازم است تا سيستم عامل red hat linux 7.0 روي سيستم نصب گردد.

تذكر: انتخاب روش نصب به صورت custom system براي افراد مبتدي توصيه نمي شود. در اينجا به دليل بررسي دقيق و كامل مراحل نصب، روش نصب به صورت custom system انتخاب شده است.

صفحه مربوط به انتخاب ابزار جهت پارتيشن بندي فضاي ديسك سخت (manual partitioning):

پس از انتخاب گزينه custom system در صفحه install type و كليك روي دكمه فرمان next ، جهت انتخاب ابزاري براي پارتيشن بندي فضاي ديسك سخت دو انتخاب به صورت زير در اختيارتان قرار مي گيرد:

1- manual partition with disk druid

2- manual partition with fdisk [expert only]

استفاده از هر يك از اين دو ابزار fdisk, disk druid براي پارتيشن بندي فضاي ديسك سخت مناسب است ، ولي استفاده از روش disk druid به دليل گرافيكي بودن محيط آسانتر است ولي استفاده از روش fdisk ورود به محيط متن text mode مي باشد، همچنين استفاده از فرامين آن نيازمند تربه و مهارت بيشتري مي باشد.

 

 

 

استفاده از روش disk druid:

جهت انتخاب اين روش براي پارتيشن بندي فضاي ديسك سخت مي بايد گزينهmanually partition with disk druid را انتخاب كرده و سپس روي دكمه فرمان next كليك نماييد. در اين مرحله فهرستي از پارتيشن هاي موجود به خمراه اندازه ، نوع و فضاي هر يك از آنها ، مقدار فضاي كل ديسك سخت (در صورت داشتن چند ديسك سخت روي سيستم اطلاعات مربوط به تمامي آن ها فهرست مي شود) و فضاي خالي و پارتيشن نشده از ديسك سخت نمايش داده مي شود.

تذكر : بستگي به انتخاب نوع نصب سيستم عامل لينوكيس work station يا server مقدار فضايي كه بايد به ديسك سخت نسبت دهيد،‌ متفاوت مي باشد.

تذكر: حداقل مفدار فضاي لازم براي نصب سيستم عامل red aht linux به طور تقريبي به صورت زير است.

1- work station     700 mb

2- server system     1.7 mb

3- custom system     1.7 mb

همانطوريكه بيان شد اين مقادير هگي حداقل فضاي لازم هستند، اما شما مي توانيد در صورت در اختيار داشتن فضاي خالي بيشتر روي ديسك سخت، فضاي بيشتري را به اين امر تخصيص دهيد.

ابزار disk druid اطلاعات لازم از فضاي ديسك سخت را در اختيار شما قرار مي دهد. حال اگر فضاي خالي به اندازه مورد نظر روي ديسك سخت وجود دارد ،‌مي توان به اضافه كردن پارتيشن هاي سيستم عامل لينوكس روي ديسك سخت اقدام نمود و در صورتي كه به اندازه كافي فضا روي ديسك سخت وجود ندارد بايد مقداري از پارتيشن هاي موجود روي ديسك سخت را حذف كرده تا فضاي لازم جهت پارتيشن بندي در اختيارتان قرار گيرد.

 

محيط disk druid:

محيط ابزرا disk druid از سه بخش زير تشكيل شده است:

1-                             تقسيم بندي و پارتيشن هاي جاري ديسك سخت را نمايش مي دهد          (current disk partition).

2-                             خلاصه اي از وضعيت ديسك سخت را نمايش مي دهد. (disk summaries).

3-                             دكمه هاي فرمان جهت كار در محيط disk druid (command buttons).

 

 

 

بخش current disk partition:

در اين بخش هر خط داراي 5 فيلد مي باشد كه عبارتند از:

1- Mount point

2- device

3- requested

4- actual

5- type

انواع type هايي كه براي هر پارتيشن مي توانيد انتخاب كنيد عبارتند از:

1- linux swap

2- linux native

3- linux raid

4- dos 16-bit<32m

5- dos 16-bit>=32m

 

بخش drive summaries:

در اين بخش خلاصه اي از وضعيت ديسك سخت (در صورت داشتن، چند ديسك سخت روي سيستم،‌ خلاصشه اي از وضعيت هر يك را گزارش مي دهد) موجود روي سيستم را نمايش مي دهد جهت نمايش وضعيت هر يك از اين ديسك هاي سخت روي سيستم در هر خط 6 فيلد را به صورت زير پر مي كند.

1- drive

2- geom (c/h/s)

3- total (m)

4- free (m)

5- used (m)

6- used(%)

1-                             ديسك هاي سخت متصل به سيستم را نمايش مي دهد. براي مثال در صورت داشتن يك ديسك سخت روي سيستم ،‌آن را با had و ديسك سخت دوم متصل به سيستم را hdb (در صورت وجود) و به همين ترتيب نمايش مي دهد.

2-                             Geom: اين فيلد بيانگر وضعيت هندسي ديسك سخت است. در اين فيلد تعداد سيلندر ، تعداد head و sector هاي ديسك سخت نشان داده مي شود.

3-                             Total (m): مقدار ظرفيت كل ديسك سخت را نمايش مي دهد. (بر حسب مگابايت).

4-                             Free (m): مقدار فضاي خالي از ديسك سخت را نمايش مي دهد (بر حسب مگابايت).

5-                             Used (m): معين مي كند تا چه حجمي از فضاي ديسك سخت پارتيشن بندي شده است. (بر حسب مگابايت)

6-                             Used (%): مقدار فضاي استفاده شده از ديسك سخت را بر حسب درصد نمايش مي دهد.

بخش دكمه هاي فرمان:

دكمه هاي فرمان كه در اين بخش مي توانيد از آن ها استفاده كنيد:

1- add

2- delete

3- ok

4- back

چگونگي اضافه كردن يك پارتيشن جديد:

براي اضافه كردن يك پارتيشن جديد به كمك ابزار disk druid ابتدا روي دكمه فرمان add كليك نماييد. پس از آن جعبه گفتگويي شامل فيلد هاي زير و دكمه هاي فرمان ok و cancel ظاهر مي گردد.

1- mount point

2- size

3- used remaining space?

4- partition type

5- allawable drives

و دكمه هاي فرمان ok  و cancel.

1- mount point:

در اين فيلد مي بايد mount point مربوط به پارتيشن را مشخص نماييد.

تذكر: دقت نماييد كه شما بايد حداقل دو فايل سيستم ، يكي از نوع linux native و ديگري از نوع linux swap، روي سيستم ايجاد نماييد.

تذكر: mount point كه براي پارتيشن از نوع linux native انتخاب مي كنيد،‌بايد كاراكتر / باشد.

تذكر: توصيه مي شود علاوه بر دو فايل سيستم linux native, linux swap، چهار فايل سيستم ديگر روي ديسك سخت ايجاد نماييد. اين فايل سيستم ها عبارتند از:

/usr,/var,/home,/usr/local

(در صورت نياز به توضيحات بيشتر در ازرتباط با فيل سيستم ها مي توانيد به فصل قبل مراجعه نماييد).

توجه: براي فايل سيستم از نوع linux swap نبايد mount point انتخاب نماييد. همچنين توصيه مي شود در صورت در اختيار داشتن فضاي لازم روي ديسك سخت ، فضايي به اندازه 133mb را به پارتيشن از نوع linux swap تخصيص دهيد.

 

2- اندازه پارتيشن (size):

در اين فيلد مي بايد اندازه مورد نظر از فضاي ديسك سخت را براي پارتيشني كه مي خواهيد ايجاد نماييد را بر حسب مگابايت تعيين نماييد.

3- نوع پارتيشن (partition type):

براي تعيين نوع پارتيشني كه مي خواهيد ايجاد نماييد مي بايد روي آيكون كنار عبارت partition type كليك نماييد. پس از آن فهرستي از انواع مختلف پارتيشن ها در اختيارتان قرار مي گيرد كه عبارتند از:

1- linux swap

2- linux native

3- linux raid

4- dos 16-bit<32m

5- dos 16-bit>=32m

 

4- allowable drive:

اين قسمت فهرستي از ديسك هاي سخت موجود روي سيستم را نمايش مي دهد و در اين قسمت شما مي بايد ديسك سختي را كه مي خواهيدپارتيشن مربوطه روي آن ايجاد گردد را انتخاب نماييد.

 

5- used remaining space?:

در صورتيكه بخواهيد از مقدار فضاي باقيمانده ديسك سخت به عنوان مقدار فضاي يك پارتيشن استفاده نماييد روي آيكون كنار آن كليك نماييد.

پس از تكميل اطلاعات فوق و سپس كليك روي دكمه فرمان ok پارتيشن مورد نظر ايجاد ي گردد و در صورت انصراف يا ناديده گرفتن اطلاعات وارد شده روي دكمه فرمان cancel  كليك نماييد.

 

 

دكمه فرمان edit:

از اين دكمه فرمان مي توانيد در صورت نياز به ويرايش و اصلاح يك پارتيشن ايجاد شده استفاده نماييد.

 

دكمه فرمان delete:

در صورتيكه بخواهيد پارتيشن ايجاد شده روي ديسك سخت را حذف كنيد، مي توانيد از اين دكمه فرمان استفاد كنيد.

 

ثبت تغييرات و ورود به مرحله بعد:

در صورتيكه بخواهيد همه تغييرات اعمال شده روي سيستم را ثبت و ذخيره نماييد، روي دكمه فرمان next كليك كرده و به مدحله بعدي از برنامه نصب برويد.

 

استفاده از ابزرا fdisk:

همانطوريكه قبلاً نيز ذكر گرديد مي توان از دستور fdisk براي پارتيشن بندي فضاي ديسك سخت استفاد نمود.

جهت استفاده از ابزار fdisk در صفحه مربوط به manual partitioning گزينه manually partition with fdisk را انتخاب كرده و سپس روي دكمه فرمان next كليك نماييد . در صفحه مربوط به fdisk مي بايد ابتدا ديسك سخت متصل به سيستم را انتخاب كرده و سپس روي دكمه فرمان next كليك نماييد.

در اينجا براي آشنايي با پارامترها و نحوه كار با دستور fdisk به ذكر پارامترهاي اين دستور مي پردازيم:

 

Fdisk options:

M: فهرستي از پارامترهاي قابل استفاده به همراه دستور fdisk را در اختيارتان قرار مي دهد.

P: فهرستي ااز پارتيشن بندي هاي موجود روي ديسك سخت را ارائه مي دهد.

O: ايجاد كردن پارتيشن جديد روي ديسك سخت.

T: براي تعيين و اغيير دادن نوع پارتيشن.

L: فهرستي از پارتيشن هاي مختلف روي ديسك سخت به همراه id number هاي آن ها ارائه مي دهد.

 W: براي ذخيره كردن همه تغييرات اعمال شده و خارج شدن از دستور fdisk.

Q: خروج از برنامه fdisk و ناديده گرفتن تمامي تغييرات اعمال شده.

 

 

 

انتخاب پارتيشن ها جهت فرمت شدن (choose partitions format):

در اين صفحه مي بايد پارتيشن هاي ايجاد شده را جهت فرمت انتخاب مي نماييد، همچنين مي توانيد جهت بررسي bad block هاي احتمالي روي ديسك سخت گزينه check for bad blocks while formatting را انتخاب كنيد. (انتخاب اين گزينه اختياري مي باشد).

پيكربندي نرم افزار lilo:

اين صفحه به پيكربندي نرم افزار lilo (linux loader) مي پردازد (جهت به دست آوردن اطلاعات بيشتر به فصل هفتم مراجعه نماييد). همچنين در اين صفحه مي توانيد به ايجاد كردن ديسك boot و نيز در صورت نصب نرم افزار lilo ، اين نرم افزار روي كدام boot record نصب گردد بپردازيد.

 

پيكربندي شبكه (network configuration):

در اين صفحه مي توانيد در صورت داشتن كارت شبكه به پيكر بندي تنظيمات مربوط به كارت شبكه از قبيل پيكربندي سرويس dhcp ، آدرس هاي netmask, ip و آدرس network شبكه همچنين host name ، آدرس defaul gateway و غيره بپردازيد (براي اطلاعات بيشتر در اين ارتباط به فصل سيزدهم مراجعه نماييد).

صفحه انتخاب time zone:

در اين صفحه مي توانيد ناحيه مورد نظر را انتخاب كنيد. براي مثال نام كشور ايران را انتخاب نماييد و سپس روي دكمه فرمان next كليك نماييد.

 

تعيين رمز عبور ريشه:

در اين مرحله ،‌برنامه نصب از شما مي خواهد تا رمز عبور براي كاربر root را وارد نماييد. كاربر root در سيستم عامل لينوكس، همانند ساير سيستم هاي عامل مبتني بر يونيس، نقش مدير سيستم را ايف مي كند. همچنين در اين صفحه مي توانيد كاربراني را براي سيستم عامل لينوكس تعريف نماييد. اين كار در قسمت account name موجود در اين صفحه به كمك دكمه هاي فرمان new, delete, edit, add انجام مي پذيرد.

در صورتيكه شما تنظيمات مربوط به رمز هاي شبكه را تعيين نكرده باشيد مي توانيد از اين صفحه صرف نظر نماييد و در صورت تنظيم كردن آن مي بايد هر يك از فيلدهاي موجود در اين صفحه را پر نماييد.

 

پيكر بندي محيط گرافيك x (x configuration):

در اين صفحه ،‌برنامه نصب سوالاتي را در ارتباط با سازنده و مدل نمايشگر و بسامد هاي افقي و عمودي مربوط به نمايشگر سيستم مطرح مي كند. اين صفحه از سه بخش تشكيل شده است كه عبارتند از:

1- Monitor configuration.

2- horizontal sync.

3- vertical sync.

 در بخش پيكربندي نمايشگر (monitor configuration) نام ،‌مدل و نوع نمايشگر متصل به سيستم را مي بايد تعيين نماييد. در اين تخش فهرستي از انواع مختلق مدل هاي نمايشگر ارائه شده است. بخشي از مدل هاي موجود در اين قسمت عبارتند از:

–                         acer

–                         acer 35c

–                         acer 54e

–                         acer 55es

–                         acer 55l

–                         acer 55c

–                         acer56i

همچنين در بخش مربوط به بسامد هاي عمودي و افقي مي بايد مقدار مناسب را وارد نماييد براي نمونه:

Horizontal sync                                 vertical sync

31-0-54-0                                       50.0-110.0

پس از تكميل اطلاعات فوق روي دكمه فرمان next كليك نماييد.

پيكربندي كارت گرافيك

در اين صفحه تنظيمات مربوط به پيكربندي كارت گرافيك متصل به دستگاه از قبيل مقدار حافظه كارت گرافيك ،‌تنظيمات مربوط به وضوح و دقت كارت گرافيك و نيز انتخاب window manager پيش فرض سيستم عامل لينوكس انجام مي پذيرد.

همانطوريكه قبلاً نيز بيان گرديد برنامه نصب سيستم عامل لينوكس به صورت خودكار سعي در تشخيص نوع دستگاه سخت افزاري سيستم مي كند (auto probing ولي در صورتي كه انتخاب انجام شده مطابق با نوع و مدل دستگاه و ابزار مورد نظر نباشد شما قادر خواهيد بود تا خودتان به پيكربندي آن اقدام نماييد.

در فثرستي كه در اين صفحه به نمايش در آمده است ليستي از انواع مدل هاي كارت گرافيك ديده مي شود كه شما مي توانيد مطابق با كارت گرافيك متصل به سيستم و نيز داشتن اطلاعات كافي در ازتباط با مشخصات كارت گرافيك سيستم ، در ليست مربوطه نوع و مدل سازگار با كارت گرافيك را انتخاب نماييد.

براي نمونه بعضي از انواع مدل هاي كارت گرافيك ارئه شده در ليست مربوطه به صورت زير مي باشد:

Agp 2d/3d v.in.agp-740d

Agx (generic)

Asus 3dexpiorex

Asus agp-v2740

Asus pci-av264ct

Asus pci-v264ct

Ati 3d pro turbo

Ati 3d pro turbo pc2tv

Ati 3d xpression

Ati 3d xpression+

همچنين شما در اين صفحه مي توانيد در مقابل گزينه default desktop به انتخاب window manager پيش فرض سسيستم عامل لينوكس بپردازيد. انتخاب هايي كه براي اين گزينه در اختيارتان قرار مي گيرد عبارتند از:

1- gnome

2- kde

سيستم عامل لينوكس براي محيط گرافيك (محيطx) از يك سري window manager در اين محيط استفاده مي كند كه هر يك از آنها ابزارهايي را جهت كار در محيط گرافيك براي كابران آماده مي سازند.

از window manager هاي قوي و كارآمد اين سيستم عامل مي توان به به kde, gnome اشاره نمود كه ابزار بسيار مفيد و كارآمدي براي كار در محيط سيستم عامل لينوكس مي باشند (براي توضيحات بيشتر در اين ارتباط به فصل بعد مراجعه نماييد).

تذكر: شما مي توانيد در هر زمان كه مايل باشيد default desktop سيستم عامل لينوكس را تغيير دهيد. بنابراين در صورت هر انتخابي در اين صفحه قادر خواهيد بود تا در صورت نياز اين مقدار پيش فرض را تغيير دهيد.

از ديگر پارامترهايي كه مي توانيد در ارتباط با پيكربندي كارت گرافيك انجام دهيد انتخاب گزينه customize x configuration مي باشد. با انتخاب اين گزينه مي توانيد تنظيمات ديگري از كارت گرافيك را انج ام دهيد. براي اين منظور ابتدا گزينه customize x configuration را انتخاب كرده و سپس روي دكمه next كليك نماييد اين پارامترها عبارتند از:

8 bits per pixel

16 bits per Pixel

32 bits per pixel

640×480

640×480

640×480

800×600

800×600

800×600

1024×768

1024×768

1024×768

1125×864

1125×864

1228×1024

شما نيز مي توانيد با توجه به قابليت هاي كارت گرافيك سيستم ، دقت و وضوح كارت گرافيك بر حسب مورد گزينه مورد نظر را انتخاب نماييد.

در صفحه مربوط به پيكر بندي كارت گرافيك در صورتي نخواهيد اقدام به پيكر بندي كارت گرافيك نماييد مي توانيد گزينه skip x configuration را انتخاب نماييد. همچنين در صورتي كه بخواهيد ورود به سيستم عامل لينوكس در محيط گرافيك باشد (در هنگام راه اندازي سيستم) مي توانيد گزينه use graphical login در اين صفحه را انتخاب نماييد.

پس تكميل تمامي تنظيمات مربوط به كارت گرافيك روي دكمه next كليك نماييد.

 

صفحه about installation:

در اين صفحه با كليك كردن روي دكمه فران next برنامه نصب سيستم عامل لينوكس ابتدا اقدام به فرمت كردن فايل سيستم هاي ايجاد شده از قبيل فايل سيستم هاي linux swap, linux native مي كند و سپس به نصب مؤلفه ها و بسته هاي نرم افزاري انتخاب شده مي پردازد.

 

 

 

ايجاد كردن فلاپي راه انداز سيستم عامل نوكس boot disk creation:

در اين مرحله برنامه نصب از شما مي خواهد تا يك فلاپي ديسك سالم را در داخل درايو مربوطه قرار دهيد تا فايل هاي مربوط به راه اندازي سيستم عامل لينوكس را روي فلاپي كپي نمايد.

تذكر : توصيه مي شود تا حتماً اقدام به ايجاد فلاپي راه انداز سيستم عامل لينوكس نماييد زيرا در مواقعي كه سيستم دچار اشكالاتي گردد و به صورت نرمال راه اندازي نمي شود مي اوانيد از اين فلاپي راه انداز جهت boot كردن سيستم عامل لينوكس استفاده نماييد.

از قبيل مواقعي كه مي بايد حتماً از اين فلاپي استفاده نماييد همگامي است كه نرم افزار lilo را روي سيستم نصب نكرده باشيد، در اين حالت براي راه اندازي سيستم عامل لينوكس بايد از اين فلاپي استفاده نماييد.

براي اين منظور يك فلاپي درون درايو مربوطه قرار داده و سپس دكمه فرمان next كليك نماييد.

در صورتي كه به هر دليل بخواهيد از ايجاد فلاپي راه انداز سيستم عامل لينوكس صرف نظر كنيد مي توانيد گزينه skip boot disk creation را انتخاب نماييد.

صفحه تبريك برنامه نصب (congratulation):

در اين صفحه برنامه نصب ضمن تبريك ، پايان برنامه نصب را اعلام مي مي كند. در اين مرحله با كليك روي دكمه فرمان exit فرآيند نصب سيستم عامل لينوكس پايان مي پذيرد و سيستم راه اندازي مجدد (reboot) مي شود.

login

فرآيند ورود به سيستم عامل لينوكس را login مي گويند. پيش از استفاده از سيستم عامل لينوكس شما بايد داراي يك نام كاربري (user id)  ،همچنين يك رمز عبور (password) باشيد. به دليلي آن كه سيستم عامل لينوكس يك سيستم عامل چند كاربره مي باشد، فرآيند login كردن به اين سيستم عامل به جهت اين است كه سيستم عامل مشخصات شخصي را كه مي خواهد وارد سيستم عامل شود و از منابع آن استفاده نمايد را در اين زمان بررسي مي كند تا از دسترسي غير مجاز جلوگيري نمايد. همچنين سيستم عامل از اين طريق بتواند محيط كاري مناسب و تعريف شده توسط مدير سيستم (كاربر root) را براي كاربران انجاد نمايد. بنابراين در صورتي كه به هر دليل فاقد يكي از اين دو مورد (نام كاربري و رمز عبور) هستيد ،‌مي بايد با مدير سيستم كه همان كاربر root سيستم عامل لينوكس مي باشد تماس گرفته تا يك نام كاربري و رمز عبور براي استفاده شما از سيستم عامل و منابع آن ايجاد نمايد.

سيستم عامل لينوكس همانند سيستم عامل هاي مبتني بر يونيكس يك حساب كامل از نحوه كار كاربران در اين سيستم عامل و منابع موجود آن در خود نگهداري مي كند. اين اطلاعات از قبيل :‌نام كاربران تعريف شده، زمان ورود هر كاربر به سيستم، مدت زماني را كه هر كاربر از سيستم استفاده كرده است،‌ هر كاربر صاحب كدام فايل ها و دايركتوري ها مي باشد و در طي كار با سيستم به كداميك از آن ها و منابع و در طي كار با سيستم به كداميك از آنها و منابع سيستم دسترسي داشته است، نوع ترمينال كاربر و غيره مي باشد.

پس از در اختيار داشتن نام كاربري و رمز عبور مي توانيد كار با سيستم عامل لينوكس را آغاز نماييد. با مشاهده اعلان زير روي صفحه نمايگر نام كاربري خود را در مقابل واژه login وارد نماييد:

 

Local host login:

پس از وارد كردن نام كاربري كليد enter را فشار دهيد ،‌در اين مرحله سيستم عامل لينوكس از شما مي خواهد تا رمز عبور خود را نيز در مقابل واژه password وارد كرده و سپس كليد enter را فشار دهيد.

 

فرآيند خارج شدن از سيستم عامل لينوكس (عمل logout):

فرآيند خارج شدن از سيستم عامل لينوكس را logout مي نامند. هنگامي كه كار كاربر روي سيستم پايان يافت، بايد از محيط سيستم عامل خارج شود. براي انجام اين امر بايد فرمان logout را صادر نمايد.

اگر عمل logout را انجام ندهيد، شخص ديگري مي تواند با استفاده از كامپيوتر يا ترميتالي كه هم اينك مشغول كار روي آن بوده ايد به فايل ها و دايركتوريهاي شما دسترسي پيدا كند و با تمامي اين فايل ها كارنمايد. بنابراين بايد پس از اتمام كار، از سيستم عامل لينوكس خارج شويد. پس از اجرا كردن فرمان logout روي صفحه نمايشگر دوباره پيغام login ظاهر مي گردد.

عمل خارج شدن از سيستم عامل لينوكس در shell هاي مختلف مقدار كمي با يكديگر تفاوت دارد ولي در اغلب گونه هاي اين سيستم عامل با استفاده از كليد تركيبي ctrl+d مي توان از سيستم عامل خارج شد. ولي استفاده از اين كليد تركيبي در بعضي از شبكه ها كه از سيستم عامل لينوكس استفاده مي كنند براي عدم استفاده كاربران از اين كليد تركيبي از استفاده آن جلوگيري مي كنند.

طراحی قالب وردپرس اصلی ترین حرفه در شرکت فناوی اطلاعات آنفایو است. مهمترین دستاوردطراحی قالب وردپرس باید شناساندن نام تجاری ، معرفی خدمات و محصولات شما باشد که رسیدن به این مهم با رعایت استانداردهای جهانی طراحی سایت که شامل بهینه سازی وب سایت بر اساس الگوریتم موتورهای جستجو ، در کنار داشتن ظاهری زیبا فراهم می شود. در دنیای مجازی امروز و عصر پیشرفته ارتباطات برای صاحبان سازمان ها ، نهادهای دولتی و صاحبان مشاغل وکسب وکار آزاد داشتن یک وب سایت امری ضروری است .از مزایای داشتن سایت معرفی ، اطلاع رسانی ، بازاریابی و قابلیت های نوین تبلیغاتی میباشد .کاربران میتوانند از هر نقطه دنیا فقط با یک کلیک به شما دسترسی داشته باشند.

شرکت آنفایو خدمات طراحی سایت (طراحی وب) خود را، با توجه به نیازهای کارفرمایان، نوع فعالیت و متناسب با بودجه در نظر گرفته شده برای طراحی سایت (طراحی وب) در نظر می گیرد. آنفایو با بهره گیری از بهتریت متخصصین حرفه ای برنامه نویسی ، داشتن تیم تخصصی طراحی سایت ، تسلط به علوم روز دنیای کامپیوتر و اینترنت و مشاوره رایگان وپشتیبانی ۲۴ ساعته آمادگی خود را برای طراحی وب سایت های دولتی ، سازمانی ، شرکتی وشخصی با تلفیق هنر گرافیک دیجیتالی و جدیدترین تکنیک های برنامه ویسی اعلام میدارد .افزایش آمار ، دسترسی ساده کاربران و سرعت وب سایت خود را به شرکت طراحی سایت و طراحی قالب وردپرس آنفایو بسپارید.

نظر خود را بگذارید

-- بارگیری کد امنیتی --