قرارداد طراحی سایت موسسه علمی و فرهنگی فاطر با مجموعه آنفایو بسته شد.

وب سایت موسسه علمی فرهنگی فاطر به دو بخش تقسیم می شود که عبارتند از:

بخش علمی

بخش فرهنگی

در بخش علمی وب سایت مقالات علمی انتشار داده می شود. در بخش فرهنگی نیز کلیپ های صوتی، ویدویی و مقالات فرهنگی انتشار داده میشود. در قرار داد این وب سایت مکتوب شده است که امکانات گزارش گیری کاملی از ورود و خروج کاربران برای مدیر وب سایت فراهم شود. شما نیز همواره میتوانید طراحی وب سایت خود را از طریق صفحه سفارش سایت به ما بسپارید.

نظر خود را بگذارید

-- بارگیری کد امنیتی --