طراحی وب سایت هیراب بصورت پیمانکاری به تیم طراحی وب آنفایو واگزار شد.

قرار داد این پروژه در تاریخ 27 مرداد 1392 عقد گردید و مدت زمان تحویل این پروژه  1هفته خواهد بود.

یکی از ویژگی های بازر تیم طراحی وب سایت آنفایو سرعت عمل و عدم تاخیر در تحویل وب سایت است.

میتوانید در موعد مقرر وب سایت هیراب را در نمونه کارهای آنفایو مشاهده نمایید.

نظر خود را بگذارید

-- بارگیری کد امنیتی --