شرکت سفیر فعال در زمینه امنیت و شبکه  طراحی قالب وردپرس خود را به تیم طراحی وب سایت آنفایو سپرد.

با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و کثرت پروژه ها , طراحی وب سایت سفیر در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۲ شروع و در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ آپلود خواهد شد.

گروه طراحی وب سایت آنفایو