در قسمت قبل آموزش های سلسه مراتبی شرکت طراحی قالب وردپرس آنفایو اشیاء گوگل معرفی شده اند

در این قسمت از آموزش های سلسله مراتبی شرکت طراحی قالب وردپرس آنفایو قصد برسی چگونگی غیر فعال کردن تنظیمات پیش فرض اشیاء در گوگل مپ را داریم.

به طور پیش فرض، نقشه شما و اشیاء موجود در ان با استاندارد ها مطابقت دارند. ولی ممکن است بخواهید این تنظیمات پیش فرض در نقشه گوگل وجود نداشته باشد یا آن ها را تغیر بدهید.

برای غیرفعال کردن تنظیمات پیش فرض در نقشه گوگل میتوانید در mapoption  مقدار disableDefaultUI را با true مقدار دهی کنید.

function initialize() {<strong></strong>
<strong>  </strong>var mapOptions = {
zoom: 4,
center: new google.maps.LatLng(-33, 151),
disableDefaultUI: true
}
var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map-canvas"),
mapOptions);
}

برای فعال و غیر فعال کردن هر یک از اشیاء در نقشه گوگل نیز میتوانید با دادن مقدار false به نام شیئ شیئ مورد نظرتان را غیرفعال

و  با دادن مقدار true به نام شیئ شیئ مورد نظرتان را فعال کنید.

function initialize() {
var mapOptions = {
zoom: 4,
center: new google.maps.LatLng(-33, 151),
panControl: false,
zoomControl: false,
scaleControl: true
}
var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map-canvas"),
mapOptions);
}

 

در قشمت بعدی آموزش های سلسله مراتبی شرکت طراحی قالب وردپرس آنفایو قصد برسسی نحوه تغیر رفتار و نمایش شیئ ها را داریم. با ما حرفه ای شوید.

نظر خود را بگذارید

-- بارگیری کد امنیتی --