آموزش ASP 3.0 براي مبتديان – بخش دوم

ارسال به دوستان از طريق MT

همان طور که مي دانيد، MT داراي اسکريپتي تحت عنوان mt-send-entry-cgi مي باشد که به وسيله آن، خوانندگان شما قادر خواهند بود لينک آن مطلب را براي ديگران ارسال کنند. اما آنها نمي توانند کل مطلب (و يا تکه اي از آن) را در عوض يک لينک خالي، براي ديگران ارسال کنند.
اما با استفاده از اسکريپت mt-mail-entry.cgi، کاربران شما قادر به انجام اين کار خواهند بود…

نحوه نصب

ابتدا فايل MT-Email-Entry.zip را دانلود کرده و آن را با استفاده از نرم افزار WinZip باز کرده و فايل درون آن را در جايي از هارد ديسک خود Extract نماييد. سپس فايل mt-mail-entry.cgi را در همان جايي که فايل mt.cgi قرار دارد، آپلود کرده و Permission آن را به 755 تغيير بدهيد.

ساختن يک قالب ايميل

به قسمت Templates وبلاگ خود رفته و يک قالب به نام mail_entry_text (براي ايميلهاي ساده متني) و/يا mail_entry_html (براي ايميلهاي HTML) درست نماييد.
ممکن است بخواهيد از همان تگهاي معتبر در قالب Individual Entry Archive استفاده نماييد. همچنين مي توانيد از يکي از تگهاي اختياري زير نيز استفاده کنيد:

 • MTMailEntryVersion
  نسخه فعلي اين اسکريپت CGI را نمايش مي دهد.
 • MTMailTo
  آدرس ايميل شخص گيرنده را مشخص مي کند.
 • MTMailFrom
  آدرس ايميل شخص فرستنده را مشخص مي کند.
 • MTMailMessage
  متني که توسط کاربر فرستنده نوشته شده است را مشخص مي کند.
 • MTMailIfMessage
  اين تگ هنگامي درست مي باشد که کاربر فرستنده، متني را در Message Box وارد نمايد.
 • MTMailIfNoMessage
  اين تگ هنگامي درست مي باشد که کاربر فرستنده، هيچ متني را در Message Box وارد ننمايد.

قالب mail_entry_text نبايد داراي هيچ گونه تگ HTMLاي باشد. يک قالب ساده متني ممکن است چيزي شبيه به کد زير باشد:

<MTMailFrom> has sent you a link!

<MTMailMessage>

Title: <MTEntryTitle>
Link: <MTEntryPermalink>

<MTEntryBody remove_html=”1″>

قالب mail_entry_html مي بايست يک سند HTML معتبر همانند Individual Entry Archive باشد. اين قالب ممکن است چيزي شبيه به کد زير باشد:

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN”
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-8859-1″ />
<title><$MTBlogName$>: <$MTEntryTitle$></title>
<base href=”<$MTEntryPermalink$>”>
<link rel=”stylesheet” href=”<$MTBlogURL$>styles-site.css” type=”text/css” />
</head>
<body>
<div id=”banner”>
<h1><a href=”<$MTBlogURL$>” accesskey=”1″><$MTBlogName$></a></h1>
<span><$MTBlogDescription$></span>
</div>
<div id=”container”>
<div>
<MTMailIfMessage>
<div>
<p>Message from &lt;<MTMailFrom remove_html=”1″ encode_html=”1″>&gt;</p>
<p><MTMailMessage sanitize=”1″></p>
</div>
</MTMailIfMessage>
<div>
<h3><$MTEntryTitle$></h3>
<$MTEntryBody$>
<MTEntryIfExtended>
<span>
<a href=”<$MTEntryPermalink$>”>Continue reading “<$MTEntryTitle$>”</a>
</span><br />
</MTEntryIfExtended>
</div>
</div>
</body>
</html>

اضافه کردن يک لينک به فرم ايميل

شما مي توانيد از کد زير، براي لينک به قالب Mail استفاده کنيد:

<a href=”<$MTCGIPath$>mt-mail-entry.cgi?entry_id=<$MTEntryID$>”>Email Entry</a>

همچنين اگر مي خواهيد که فرم ايميل شما، در پنجره اي جديد باز شود، کدهاي زير را در بالاي صفحه وب خود (در بين تگهاي </head> و <head>) قرار دهيد:

<script type=”text/javascript” language=”javascript”>
<!–
function OpenEmail (c) {
window.open(c,
’email’,
‘width=480,height=480,scrollbars=yes,status=yes’);
}
//–>
</script>

و کد لينک را به صورت زير تغيير دهيد:

<a href=”<$MTCGIPath$>mt-mail-entry.cgi?entry_id=<$MTEntryID$>”
onclick=”OpenEmail(this.href); return false”>Mail Entry</a>

تنظيم کردن يک فرم ايميل سفارشي

براي سفارشي کردن کردن فرم ايميل، به قسمت Templates وبلاگ خود رفته و يک قالب به نام mail_entry_form بسازيد.
ممکن است بخواهيد از همان تگهاي معتبر در فرم ايميل قبلي استفاده کنيد، اما چنان چه بخواهيد، مي توانيد از تگهاي اختياري زير نيز، استفاده نماييد:

 • MTMailIfEmailSent
  اين تگ هنگامي درست مي باشد که ايميل با موفقيت ارسال شود.
 • MTMailIfNoEmailSent
  اين تگ هنگامي درست مي باشد که هيچ گونه ايميلي فرستاده نشود.
 • MTMailIfErrors
  اين تگ هنگامي درست مي باشد که در Submit فرم، خطايي وجود داشته باشد.
 • MTMailIfNoErrors
  اين تگ هنگامي درست مي باشد که در Submit فرم، هيچ گونه خطايي وجود نداشته باشد.
 • MTMailIfErrorFrom
  اين تگ هنگامي درست مي باشد که ايميل شخص فرستنده، اشتباه باشد.
 • MTMailIfNoErrorFrom
  اين تگ هنگامي درست مي باشد که ايميل شخص فرستنده، درست باشد.
 • MTMailIfErrorTo
  اين تگ هنگامي درست مي باشد که ايميل شخص گيرنده، اشتباه باشد.
 • MTMailIfNoErrorTo
  اين تگ هنگامي درست مي باشد که ايميل شخص گيرنده، درست باشد.
 • MTMailIfErrorSend
  اين تگ هنگامي درست مي باشد که در حين ارسال ايميل، خطايي به وجود آيد.
 • MTMailIfNoErrorSend
  اين تگ هنگامي درست مي باشد که در حين ارسال ايميل، هيچ گونه خطايي به وجود نيايد.
 • MTMailSendError
  خطايي که در هنگام ارسال ايميل به وجود مي آيد، توسط سيستم گزارش مي شود. يک رشته (String) خالي در صورتي که هيچ گونه خطايي به وجود نيايد.

قالب فرم ايميل

اين قالب به صورت پيش فرض، چيزي شبيه به کد زير مي باشد:

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN”
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=<$MTPublishCharset$>” />
<title><$MTBlogName$>: Email <$MTEntryTitle remove_html=”1″$></title>
<link rel=”stylesheet” href=”<$MTBlogURL$>styles-site.css” type=”text/css” />
</head>

<body>
<div id=”banner-commentspop”>
<$MTBlogName$>
</div>

<div>

<div>Send via email: <$MTEntryTitle$></div>

<MTMailIfEmailSent>
<!– If email was sent, let the user know –>
<div>
The email <b><MTMailSubject></b> was successfully sent to &lt;<MTMailTo encode_html=”1″>&gt;.
</div>
</MTMailIfEmailSent>

<MTMailIfErrors>
<!– If there were problems, let the user know –>
<div>
<MTMailIfErrorFrom>
Your email address is not valid!
</MTMailIfErrorFrom>
<MTMailIfErrorTo>
The recipient email address is not valid!
</MTMailIfErrorTo>
<MTMailIfErrorSend>
Failed to send email: <MTMailSendError encode_html=”1″>
</MTMailIfErrorSend>
</div>
</MTMailIfErrors>

<div>
<form method=”get” action=”<$MTCGIPath$>mt-mail-entry.cgi” name=”mail_form”>
<input type=”hidden” name=”entry_id” value=”<$MTEntryID$>” />

<table>
<tr>
<td>
<label for=”to”>Recipient email address:</label><br />
<input tabindex=”1″ id=”to” name=”to” value=”<MTMailTo encode_xml=”1″>” /><br /><br />
</td>
<td>
<label for=”from”>Your email address:</label><br />
<input tabindex=”2″ id=”from” name=”from” value=”<MTMailFrom encode_xml=”1″>” /><br /><br />
</td>
</tr>
</table>

<label for=”message”>Message (optional):</label><br />
<textarea tabindex=”4″ id=”message” name=”message”
rows=”5″ cols=”50″><MTMailMessage encode_html=”1″></textarea><br /><br />

<input type=”button” onclick=”window.close()” value=” Cancel ” />
<input style=”font-weight: bold;” type=”submit” name=”post” value=” Send ” /><br /><br />
</form>
</div>

</div>

</body>
</html>

پارامترهاي CGI

در زير، ليست کاملي از پارامترهايي که mt-mail-entry.cgi استفاده مي کند را، مشاهده مي کنيد:

 • entry_id (مورد نياز)
  کد (ID) مربوط به مطلب را نشان مي دهد.
 • template_text
  نام قالبي را، که براي ارسال نامه هاي ساده متني، مورد استفاده قرار مي گيرد را نمايش مي دهد. پيش فرض آن mail_entry_text مي باشد.
 • template_html
  نام قالبي را، که براي ارسال نامه هاي HTML مورد استفاده قرار مي گيرد را، نمايش مي دهد. پيش فرض آن mail_entry_html مي باشد.
 • template_form
  نام قالبي را، که براي فرم ايميل مورد استفاده قرار مي گيرد، نمايش مي دهد. پيش فرض آن mail_entry_form مي باشد.
 • from
  آدرس ايميل شخص فرستنده را مشخص مي کند.
 • to
  آدرس ايميل شخص گيرنده را مشخص مي کند.
 • message
  پيغام اختياري ايميل را مشخص مي کند.
 • subject
  موضوع نامه را مشخص مي کند. پيش فرض آن به صورت <$MTBlogName$>: <$MTEntryTitle$> مي باشد.
 • post
  مشخص مي کند که فرم ايميل در حال Submit شدن مي باشد.

چگونه يک مجله الکترونيکي راه بياندازيم؟

اين روزها تب راه اندازي مجلات الکترونيکي بر روي اينترنت و به صورت مجازي، به طور فراواني مشاهده مي شود. از اين رو تصميم به نوشتن مقاله اي نمودم که اگر کسي خواهان انجام اين کار باشد، ولي راه و رسم آن را نمي داند، بتواند بدون داشتن کمتر اطلاعاتي، اقدام به ايجاد آن نمايد.
مجله الکترونيکي شما، هر روز (يا هر هفته، هر ماه…) آپديت خواهد شد. از اين رو شما نياز به برنامه اي داريد که بتوانيد اين کار را به وسيله يک کليک انجام دهيد. در نتيجه، سايت شما از رده سايتهاي ايستا (Static) به دسته سايتهاي پويا (Dynamic) انتقال پيدا خواهد کرد. براي اينکه برنامه اي بنويسيد که به وسيله آن، قادر به آپديت کردن منظم مجله الکترونيکي خود باشد، نيازمند دانستن يکي از زبانهاي برنامه نويسي سمت سرور (Server Side) نظير CGI, ASP, PHP و … هستيد. اما براي راحتي کار شما و جلوگيري از دوباره رفتن راه ديگران، مي توانيد از سيستم هاي از قبل برنامه نويسي شده اي که براي همين منظور ايجاد شده اند، استفاده کنيد. يکسري از اين سيستم ها پولي و برخي ديگر، کاملا رايگان هستند. از آن جمله سيستم ها مي توان به VirtuaNews, PHP-Nuke, Movable Type و … اشاره نمود. دو سيستم VirtuaNews و PHP-Nuke به منظور راه اندازي سايتهاي خبري به کار مي روند و جزء قوي ترين سيستم ها در اين زمينه به حساي مي آيند. اما سيستم Movable Type، براي راه اندازي يک وبلاگ (Weblog) مورد استفاده قرار مي گيرد. از اين رو، مسلم است که کار با اين سيستم، نسبت به دو سيستم ديگر، راحت تر بوده و زمان کمتري را، براي يادگيري، به خود اختصاص مي دهد.در اين مقاله، به چگونگي راه اندازي يک مجله الکترونيکي توسط سيستم Movable Type (که از اين به بعد آن را MT مي خوانيم)، خواهم پرداخت.
اين مقاله از دو قسمت اساسي تشکيل شده است:

 • قسمت اول: نصب و راه اندازي MT
 • قسمت دوم: راه اندازي يک مجله الکترونيکي توسط MT

(قسمت اول این مقاله، به دلایلی فعلا نوشته نشده است)

قسمت دوم: راه اندازي يک مجله الکترونيکي توسط MT

پس از آنکه نصب و راه اندازي MT با موفقيت به پايان رسيد، نوبت به چگونگي ايجاد يک مجله الکترونيکي توسط اين سيستم پرقدرت مي شود. براي درک و کارايي بيشتر، ادامه مقاله را همراه با يک مثال، دنبال مي کنيم. در اين مثال، ما از ابتدا، با همان چيزهايي که در اين مقاله مي آموزيد، اقدام به ساخت يک مجله الکترونيکي مي نمائيم.فرض کنيد مجله الکترونيکي شما داراي 4 بخش زير مي باشد:

 1. گزارش ويژه
 2. رسانه
 3. اينترنت
 4. کامپيوتر

براي هر بار آپديت مجله، شما نياز به 4 مقاله داريد که در هر بار آپديت، مقاله جديد جايگزين مقاله قديم مي شود و در اختيار کاربران قرار مي گيرد (همچنين مقالات قديمي به آرشيو انتقال پيدا مي کنند).

شکل 1

همان طور که در شکل هم مشاهده مي کنيد، صفحه وب شما داراي 4 مقاله اصلي در هر شماره خواهد بود. پس در حقيقت، شما نياز به 4 گروه اصلي (Category) داريد. براي ايجاد نمودن اين گروه ها، به MT رفته و با Username و Password خود وارد شويد. سپس بر روي گزينه Categories موجود در سمت چپ صفحه، کليک کرده تا به قسمت گروه هاي MT برويد. سپس در کادرهاي خالي، به ترتيب نامهاي Special, Media, Internet و Computer را وارد کرده و در نهايت بر روي دکمه OK کليک کنيد تا گروه هاي مورد نظر، ساخته شوند. پس از ساخت گروه ها، نوبت به کدگذاري، درون صفحه اصلي مي شود. براي نوشتن اين کدها، هيچ گونه نيازي به دانستن تکنولوژي هاي برنامه نويسي نمي باشد. فقط اگر اطلاعات مختصري درباره HTML داشته باشيد، راحت تر مي توانيد اين کار را انجام دهيد.

همان طور که مشاهده مي کنيد، هر مقاله داراي 3 بخش زير مي باشد:

 1. نام مقاله
 2. لينک به مقاله
 3. توضيح يا بخش کوتاهي از مقاله

براي تعيين کردن نام مقاله در MT، از تگ <$MTEntryTitle$> استفاده مي شود. پس به جاي “نام مقاله”، اين عبارت را قرار دهيد. براي لينک به مقاله، عبارت <$MTEntryTitle$> را درون تگ لينک (<a>) قرار داده و مقدار href آن را به صورت <$MTEntryPermalink$> تنظيم کنيد. يعني چيزي شبيه به کد زير:

<a href=”<$MTEntryPermalink$>”><$MTEntryTitle$></a>

به جاي گزينه “توضيح يا بخش کوتاهي از مقاله”، مي بايست از تگ <$MTEntryExcerpt$> استفاده نماييد (در ادامه مقاله، توضيح خواهم داد که چگونه علاوه بر مقاله اصلي، توضيح کوتاهي نيز، براي آن در نظر بگيريد).

براي 3 قسمت ديگر صفحه وب هم، اين کدها را قرار دهيد. بعد از انجام اين کار، نوبت به آن مي رسد که به MT بفهمانيد که مثلا در قسمت “کامپيوتر”، نام و لينک مقاله کامپيوتري را نمايش دهد. براي اين کار، از تگهاي اصلي MT، نظير <MTEntries> استفاده مي کنيم…
براي اينکه بتوانيم ادامه مثال را راحت تر دنبال نماييم، من کد HTML مربوط به صفحه وب را ساخته ام… اين کد را در زير مشاهده مي کنيد:

<html>

<head>
<meta http-equiv=”Content-Language” content=”fa”>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″>
<title>eMagazine</title>
<style type=”text/css”>
body {
background-color: #333333;
}

p {
margin-top: 0;
margin-bottom: 0;
line-height: 1.5;
font-family: tahoma;
font-size: 10pt;
color: #cccccc;
text-align: justify;
direction: rtl;
}

p#Header {
font-family: arial;
font-size: 30pt;
color: #ff7700;
text-align: center;
font-weight: bold;
}

p#Footer {
font-family: arial;
font-size: 15pt;
color: #ff7700;
text-align: center;
font-weight: bold;
}

p.Categories {
font-family: arial;
font-size: 25pt;
color: #cccccc;
text-align: center;
font-weight: bold;
}

p.Name {
font-family: tahoma;
font-size: 10pt;
font-weight: bold;
color: #cccccc;
text-align: justify;
direction: rtl;
}

a {
color: #ffffff;
}
</style>
</head>

<body>

<div align=”center”>
<table border=”0″ width=”750″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″>
<tr>
<td colspan=”2″ height=”50″><p id=”header”>مجله الکترونيکي</p></td>
</tr>
<tr>
<td width=”50%”>
<p class=”Name”><a href=”<$MTEntryPermalink$>”><$MTEntryTitle$></a></p>
<p><$MTEntryExcerpt$></p>
</td>
<td width=”100%”><p>گزارش ويژه</p></td>
</tr>
<tr>
<td width=”50%”>
<p class=”Name”><a href=”<$MTEntryPermalink$>”><$MTEntryTitle$></a></p>
<p><$MTEntryExcerpt$></p>
</td>
<td width=”100%”><p>رسانه</p></td>
</tr>
<tr>
<td width=”50%”>
<p class=”Name”><a href=”<$MTEntryPermalink$>”><$MTEntryTitle$></a></p>
<p><$MTEntryExcerpt$></p>
</td>
<td width=”100%”><p>اينترنت</p></td>
</tr>
<tr>
<td width=”50%”>
<p class=”Name”><a href=”<$MTEntryPermalink$>”><$MTEntryTitle$></a></p>
<p><$MTEntryExcerpt$></p>
</td>
<td width=”100%”><p>کامپيوتر</p></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=”2″ height=”50″><p id=”Footer”>Powered By: Movable Type</p></td>
</tr>
</table>
</div>

</body>

</html>

تا به اينجاي کار، تقريبا نصف کار انجام شده است. حال نوبت به آن مي رسد که مشخص کنيم که در کجاي صفحه، چه نوع مقاله اي نمايش داده شود. همان طور که گفته شد، براي اين کار از تگ <MTEntries> استفاده مي کنيم… خاصيتي تحت عنوان category وجود دارد که نوع گروه را مشخص مي کند. همچنين از آنجا که ما در هر شماره مجله، تنها يک مقاله در هر گروه داريم، از خاصيت lastn براي نمايش تنها يک مقاله استفاده مي نماييم. مثلا کد مربوط به گروه کامپيوتر، چيزي شبيه به کد زير مي باشد:

<MTEntries category=”Computer” lastn=”1″>

</MTEntries>

اين تگ را مي بايست در بين رديف کامپيوتر موجود در جدول، قرار دهيد. يعني در نهايت، کد شما مي بايست چيزي شبيه به کد زير باشد:

<MTEntries category=”Computer” lastn=”1″>
<tr>
<td width=”50%”>
<p class=”Name”><a href=”<$MTEntryPermalink$>”><$MTEntryTitle$></a></p>
<p><$MTEntryExcerpt$></p>
</td>
<td width=”100%”><p>کامپيوتر</p></td>
</tr>
</MTEntries>

براي ديگر بخشهاي مجله نيز، همين کار را انجام دهيد. فقط به ياد داشته باشيد که مقدار خاصيت category را، متناسب با نوع مقاله، تغيير دهيد.

تا به اينجاي کار، صفحه اصلي (Main Index) ما کامل شده است… براي همچين مجله الکترونيکي، يک صفحه ديگر نيز مورد نياز مي باشد. البته به دلخواه خود مي توانيد صفحات ديگري را نيز درست نماييد. اما ما در اين مقاله، فقط به بررسي صفحاتي مي پردازيم که براي يک مجله الکترونيکي مورد نياز مي باشند. آن صفحه، Individual Entry Archive نام دارد. کد مربوط به اين صفحه را در زير مشاهده مي کنيد:

<div align=”center”>
<table border=”0″ width=”750″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″>
<tr>
<td height=”50″><p id=”header”>مجله الکترونيکي</p></td>
</tr>
<tr>
<td height=”50″>
<p><$MTEntryTitle$></p><br>
<div><$MTEntryBody$></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height=”50″><p id=”Footer”>Powered By: Movable Type</p></td>
</tr>
</table>
</div>

در اين قطعه کد، از تگ <$MTEntryBody$> استفاده شده است. اين کد، سبب نمايش مقاله شما مي شود. اين کد را مي بايست در بين تگهاي </body> و <body> قرار دهيد. همچنين کد زير را درون تگهاي </style> و <style type=”text/css”>، کپي نماييد:

div.Body {
line-height: 1.5;
font-family: tahoma;
font-size: 10pt;
color: #cccccc;
text-align: justify;
direction: rtl;
}

تبريک! هر دو صفحه وب شما به طور کامل درست شد. حال به MT رفته و بر روي گزينه Templates کليک نماييد. با اين کار، ليستي از قالبهاي وبلاگ (و يا در حقيقت، مجله الکترونيکي) خود را مشاهده مي کنيد. بر روي گزينه Main Index کليک کرده و کدهاي صفحه اي را که در بالا آن را ايجاد نموديد، درون جعبه متن Template Body کپي و در نهايت بر روي دکمه SAVE کليک نماييد. سپس دوباره به قسمت Templates رفته و اين بار، بر روي گزينه Individual Entry Archive کليک کرده و کدهاي مربوط به اين صفحه را نيز، درون جعبه متن Template Body کپي و صفحه را SAVE نماييد. با انجام اين کارها، قالبهاي پيش فرض MT، به قالبهاي مورد نظر شما، تبديل مي شوند. در نهايت بر روي گزينه Rebuild Site (قسمت سمت چپ، يک گزينه مانده به آخر) کليک کرده تا صفحه اي نمايان شود. از منوي موجود درون صفحه، گزينه Rebuild All Files را انتخاب کرده و بر روي دکمه REBUILD کليک نماييد.
پس از ساخت قالبهاي مجله، نوبت به انتشار اولين شماره مي رسد. بر روي گزينه New Entry کليک کنيد تا صفحه اي نمايان شود.در قسمت Title، عنوان مقاله خود را بنويسيد. اين عبارت، به جاي عبارت <$MTEntryTitle$> نمايان خواهد شد.در قسمت Primary Category، گروه مقاله خود را مشخص کنيد. در اين منو، شما مي بايست چهار گروه Special, Media, Internet و Computer را داشته باشيد.در قسمت Entry Body، متن کامل مقاله را وارد نماييد. اين متن، به جاي عبارت <$MTEntryBody$> نمايان خواهد شد.در قسمت Excerpt هم، توضيح و يا بخش کوتاهي از مقاله را وارد کنيد… اين متن، به جاي عبارت <$MTEntryExceprt$> نمايان خواهد شد.پس از تکميل کادرهاي فوق، بر روي دکمه SAVE کليک نماييد تا مقاله شما، انتشار يابد. براي 3 مقاله ديگر هم، همين کار را تکرار کنيد…
تبريک! اولين شماره مجله الکترونيکي شما، با موفقيت، منتشر شد… همان طور که مي بينيد، براي شماره هاي بعدي، ديگر هيچ گونه مشکلي نخواهيد داشت و تنها با يک کليک، مجلات شما، منتشر خواهند شد. فقط به ياد داشته باشيد که مجله خود را، به طور منظم منتشر کنيد 🙂

چگونه فايلهاي PDF بسازيم؟

همان طور که مي دانيد، فايلهاي PDF براي مقاله ها و کتابهاي الکترونيکي به کار مي رود و علت آن هم حجم بسيار کم آن مي باشد. براي مشاهده فايلهاي PDF، نيازمند نرم افزاري به نام Acrobat Reader هستيم. حال اگر بخواهيم که فايلهاي PDF را خود توليد نماييم، چه کار مي بايست کرد؟
براي درست کردن فايلهاي PDF، به نرم افزار Adobe Acrobat احتياج داريم. دقت داشته باشيد که فرق نرم افزار Acrobat Reader و Adobe Acrobat در آن است که به وسيله Acrobat Reader، شما تنها قادر به خواندن فايلهاي PDF هستيد، اما با استفاده از Adobe Acrobat، مي توانيد آنها را بخوانيد، ويرايش کنيد و يا آنها را ايجاد نماييد…براي ايجاد فايلهاي PDF، از نرم افزار Acrobat Distiller که به همراه Adobe Acrobat نصب مي شود استفاده مي کنيم. روش کار به اين صورت است که بعد از نصب Adobe Acrobat، پرينتري (Printer) تحت عنوان Acrobat Distiller (و يا نامي شبيه به آن) به طور اتوماتيک نصب مي شود. سپس شما مي توانيد فايل متني خود را به وسيله اين پرينتر، پرينت کنيد و به صورت يک فايل PDF در آوريد. اما مشکلي که در اينجا وجود دارد، آن است که در 95% سيستم ها، اين کار سبب ايجاد يک پيغام خطا مي شود و شما قادر به ساخت فايلهاي PDF با اين روش نيستيد!
براي حل اين مشکل، مي بايست مراحل زير را دنبال کنيد:1- به Control Panel رفته و اپلت Printers and Faxes (اين نام در ويندوز XP به کار مي رود، ممکن است در ويندوزهاي ديگر، اين نام چيزي شبيه به Printers يا … باشد) را باز کنيد.2- سپس در پنل سمت چپ، بر روي گزينه Add a printer کليک نماييد تا ويزارد Add Printer Wizard نمايان شود.
3- بر روي دکمه Next کليک کنيد و در صفحه بعدي، گزينه Local printer… را انتخاب کرده و علامت Automatically… را برداريد.4- در صفحه بعدي که مي بايست در آن Port پرينتر را مشخص کنيد، گزينه LPT1 را انتخاب نماييد.5- در اين صفحه مي بايست نام يک پرينتر را انتخاب کنيد. بهترين انتخاب، پرينترهاي Agfa مي باشد (من خودم مدل AGFA-AccuSet v52.3 را نصب کرده ام و کيفيت آن هم، بسيار عالي مي باشد). البته دقت داشته باشيد که پرينتري را که نصب مي کنيد، اگر سياه و سفيد باشد، فايل PDF شما نيز، به صورت سياه و سفيد در خواهد آمد. پرينتر Canon مدل Canon ColorPASS-Z5000، پرينتر رنگي با کيفيت فوق العاده عالي مي باشد.
6- بقيه صفحات را هم همين طور پشت سر بگذاريد (در اين صفحات گزينه No را انتخاب کنيد).
با انجام مراحل بالا، پرينتر انتخابي شما نصب خواهد شد. حال فايل متني مورد نظر خود را باز کنيد (براي اين کار مي توانيد از نرم افزار Microsoft Word و يا نرم افزاري شبيه به آن استفاده کنيد). دو کليد Ctrl+P را فشار دهيد و يا گزينه File -> Print را انتخاب کنيد تا پنجره Print نمايان شود.
در کادر بالاي صفحه، پرينتر خود را انتخاب کنيد (منظور همان پرينتري است که چند لحظه پيش آن را نصب نموديد). سپس مطمئن شويد که گزينه Print to file حتما تيک خورده است (انتخاب شده است). در نهايت بر روي دکمه OK کليک کنيد تا پنجره اي نمايان شود.
در اين پنجره، جايي را که مي خواهيد فايل مورد نظر ذخيره شود، انتخاب نماييد. اين فايل داراي پسوند prn خواهد بود و به صورت Default، ويندوز قادر به باز کردن آن نخواهد بود (منظور آن است که ويندوز نمي داند که آن را به وسيله چه نرم افزاري باز نمايد). به همين دليل هنگامي که مي خواهيد آن را باز کنيد، پنجره Open With نمايان مي شود.
در اين پنجره، بر روي دکمه Browse کليک کنيد و به جايي که Adobe Acrobat را در آن نصب کرده ايد برويد. سپس به درون پوشه Distillr رفته و فايل acrodist را انتخاب کنيد (اين مشخصات براي Adobe Acrobat 5.0 مي باشد. ممکن است نامها در ورژنهاي ديگر نرم افزار متفاوت باشد).
بعد از انجام اين کار، فايل پرينت شما (که با پسوند prn مي باشد)، توسط نرم افزار Acrobat Distiller باز شده و يکسري عمليات توسط نرم افزار انجام مي شود. سپس در همان جايي که اين فايل ذخيره شده، دو فايل ايجاد مي شود. يکي با پسوند txt و ديگري با پسوند pdf. فايل با پسوند pdf همان فايل PDF مورد نظر شما مي باشد. فايل با پسوند txt هم، عمليات نرم افزار در آن ذخيره شده است (به اين فايل احتياجي نيست، مي توانيد آن را پاک نماييد).+ با انجام کارهاي گفته شده، ديگر نبايد مشکلي در درست کردن فايلهاي PDF داشته باشيد

نسخه جديد Athlon 64

منبع: هفته نامه عصر ارتباط، شنبه 6 دي 1382، صفحه 29مترجم: دکتر بهارک اسدي
کمپاني AMD در تلاش براي کسب سهم بيشتري از بازار کامپيوترهاي روميزي متوسط، هفته گذشته دست به عرضه نسخه جديدي از پردازنده هاي Athlon 64 خود زد.
اين پردازنده جديد که Athlon 64 3000+ نام دارد با فرکانس دو گيگاهرتز کار مي کند. يعني همان فرکانس کار نسخه اولين Athlon 3200+ که در ماه سپتامبر وارد بازار شده بود. با اين وجود Athlon 64 3000+ داراي حافظ کش 512 کيلوبايت است که باعث کاهش قابل توجه قيمت آن شده است.Athlon 64 3200+ داراي يک مگابايت حافظه کش بود.
AMD اميدوار است با اين کار بتواند Athlon را در بازار پردازنده هاي ارزان قيمت جا بياندازد.
اين دقيقا شبيه همان کاري است که اينتل روي پردازنده هاي سري Celeron خود انجام مي دهد. پردازنده Celeron در واقع همان Pentium 4 است که نيمي از کش آن غير فعال شده است. کارشناسان معتقدند که به احتمال زياد AMD هم از همين روش براي ساخت Athlon 64 3000+ استفاده کرده است.بهاي اين پردازنده براي فروش عمده 218 دلار تعيين شده است. قيمت Athlon 64 3200+ براي فروش در همين مقياس 417 دلار است که آن را به صورت گزينه اي دور از دسترس براي بسياري از افرادي درآورده است.سريع ترين پردازنده خانواده 64 بيتي Athlon در حال حاضر Athlon FX-51 است که حدود 730 دلار قيمت دارد.پردازنده هاي Athlon 64 از مزاياي متعددي از جمله امکان اجراي برنامه هاي کاربردي 32 و 64 بيتي برخوردارند، که البته تمام اينها منوط به وجود سيستم 64 بيتي است.تاکنون نسخه هايي از سيستم عامل لينوکس که قادر به پشتيباني از پلتفرم 64 بيتي AMD هستند عرضه شده است اما عرضه نسخه 64 بيتي ويندوز XP به سال 2004 موکول شده است. پيش بيني مي شود با عرضه اين نسخه از ويندوز که ويژه پلتفرم AMD 64 طراحي شده، فروش پردازنده هاي 64 بيتي به يکباره اوج بگيرد.از سوي ديگر با اعلام برنامه محصول “roadmap” در سال 2004 از سوي AMD، پيش بيني هاي جديدي در مورد اين رده از پردازنده ها در حال شکل گيري است. در اين برنامه دو هسته جديد 130 نانومتري Newcastle و 90 نانومتري Winchester به عنوان سري جديد پردازنده هاي Athlon معرفي شده است. طبق برنامه قرار است Newcastle روي سوکت استاندارد Athlon يعني Socket 754 و همچنين سوکت ويژه سري Athlon FX يعني Socket 939 عرضه شود، در حالي که Winchester فقط با Socket 939 عرضه خواهد شد.قرار دادن هسته Athlon روي Socket 939 که ويژه Athlon FX است به احتمال زياد به معناي پشتيباني Athlonهاي جديد از حافظه دو کاناله DDR يا Dual Channel DDR است، يعني همان امري که وجه تمايز اصلي Athlon FX نسبت به Athlonهاي معمولي است.اين مساله مي تواند دليل ديگري براي کم کردن حافظ کش پردازنده هاي Athlon باشد که هفته گذشته از سوي AMD به مورد اجرا گذاشته شد، چون در غير اين صورت توجيهي براي اختلاف قيمت زياد ميان Athlon 64 معمولي و سري FX باقي نخواهد ماند.

طراحی قالب وردپرس اصلی ترین حرفه در شرکت فناوی اطلاعات آنفایو است. مهمترین دستاوردطراحی قالب وردپرس باید شناساندن نام تجاری ، معرفی خدمات و محصولات شما باشد که رسیدن به این مهم با رعایت استانداردهای جهانی طراحی سایت که شامل بهینه سازی وب سایت بر اساس الگوریتم موتورهای جستجو ، در کنار داشتن ظاهری زیبا فراهم می شود. در دنیای مجازی امروز و عصر پیشرفته ارتباطات برای صاحبان سازمان ها ، نهادهای دولتی و صاحبان مشاغل وکسب وکار آزاد داشتن یک وب سایت امری ضروری است .از مزایای داشتن سایت معرفی ، اطلاع رسانی ، بازاریابی و قابلیت های نوین تبلیغاتی میباشد .کاربران میتوانند از هر نقطه دنیا فقط با یک کلیک به شما دسترسی داشته باشند.

شرکت آنفایو خدمات طراحی سایت (طراحی وب) خود را، با توجه به نیازهای کارفرمایان، نوع فعالیت و متناسب با بودجه در نظر گرفته شده برای طراحی سایت (طراحی وب) در نظر می گیرد. آنفایو با بهره گیری از بهتریت متخصصین حرفه ای برنامه نویسی ، داشتن تیم تخصصی طراحی سایت ، تسلط به علوم روز دنیای کامپیوتر و اینترنت و مشاوره رایگان وپشتیبانی ۲۴ ساعته آمادگی خود را برای طراحی وب سایت های دولتی ، سازمانی ، شرکتی وشخصی با تلفیق هنر گرافیک دیجیتالی و جدیدترین تکنیک های برنامه ویسی اعلام میدارد .افزایش آمار ، دسترسی ساده کاربران و سرعت وب سایت خود را به شرکت طراحی سایت و طراحی قالب وردپرس آنفایو بسپارید.

نظر خود را بگذارید

-- بارگیری کد امنیتی --