آموزش ASP 3.0 برای مبتدیان – بخش دوم

ارسال به دوستان از طریق MT

همان طور که می دانید، MT دارای اسکریپتی تحت عنوان mt-send-entry-cgi می باشد که به وسیله آن، خوانندگان شما قادر خواهند بود لینک آن مطلب را برای دیگران ارسال کنند. اما آنها نمی توانند کل مطلب (و یا تکه ای از آن) را در عوض یک لینک خالی، برای دیگران ارسال کنند.
اما با استفاده از اسکریپت mt-mail-entry.cgi، کاربران شما قادر به انجام این کار خواهند بود…

نحوه نصب

ابتدا فایل MT-Email-Entry.zip را دانلود کرده و آن را با استفاده از نرم افزار WinZip باز کرده و فایل درون آن را در جایی از هارد دیسک خود Extract نمایید. سپس فایل mt-mail-entry.cgi را در همان جایی که فایل mt.cgi قرار دارد، آپلود کرده و Permission آن را به ۷۵۵ تغییر بدهید.

ساختن یک قالب ایمیل

به قسمت Templates وبلاگ خود رفته و یک قالب به نام mail_entry_text (برای ایمیلهای ساده متنی) و/یا mail_entry_html (برای ایمیلهای HTML) درست نمایید.
ممکن است بخواهید از همان تگهای معتبر در قالب Individual Entry Archive استفاده نمایید. همچنین می توانید از یکی از تگهای اختیاری زیر نیز استفاده کنید:

 • MTMailEntryVersion
  نسخه فعلی این اسکریپت CGI را نمایش می دهد.
 • MTMailTo
  آدرس ایمیل شخص گیرنده را مشخص می کند.
 • MTMailFrom
  آدرس ایمیل شخص فرستنده را مشخص می کند.
 • MTMailMessage
  متنی که توسط کاربر فرستنده نوشته شده است را مشخص می کند.
 • MTMailIfMessage
  این تگ هنگامی درست می باشد که کاربر فرستنده، متنی را در Message Box وارد نماید.
 • MTMailIfNoMessage
  این تگ هنگامی درست می باشد که کاربر فرستنده، هیچ متنی را در Message Box وارد ننماید.

قالب mail_entry_text نباید دارای هیچ گونه تگ HTMLای باشد. یک قالب ساده متنی ممکن است چیزی شبیه به کد زیر باشد:

<MTMailFrom> has sent you a link!

<MTMailMessage>

Title: <MTEntryTitle>
Link: <MTEntryPermalink>

<MTEntryBody remove_html=”1″>

قالب mail_entry_html می بایست یک سند HTML معتبر همانند Individual Entry Archive باشد. این قالب ممکن است چیزی شبیه به کد زیر باشد:

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN”
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-8859-1″ />
<title><$MTBlogName$>: <$MTEntryTitle$></title>
<base href=”<$MTEntryPermalink$>”>
<link rel=”stylesheet” href=”<$MTBlogURL$>styles-site.css” type=”text/css” />
</head>
<body>
<div id=”banner”>
<h1><a href=”<$MTBlogURL$>” accesskey=”1″><$MTBlogName$></a></h1>
<span><$MTBlogDescription$></span>
</div>
<div id=”container”>
<div>
<MTMailIfMessage>
<div>
<p>Message from &lt;<MTMailFrom remove_html=”1″ encode_html=”1″>&gt;</p>
<p><MTMailMessage sanitize=”1″></p>
</div>
</MTMailIfMessage>
<div>
<h3><$MTEntryTitle$></h3>
<$MTEntryBody$>
<MTEntryIfExtended>
<span>
<a href=”<$MTEntryPermalink$>”>Continue reading “<$MTEntryTitle$>”</a>
</span><br />
</MTEntryIfExtended>
</div>
</div>
</body>
</html>

اضافه کردن یک لینک به فرم ایمیل

شما می توانید از کد زیر، برای لینک به قالب Mail استفاده کنید:

<a href=”<$MTCGIPath$>mt-mail-entry.cgi?entry_id=<$MTEntryID$>”>Email Entry</a>

همچنین اگر می خواهید که فرم ایمیل شما، در پنجره ای جدید باز شود، کدهای زیر را در بالای صفحه وب خود (در بین تگهای </head> و <head>) قرار دهید:

<script type=”text/javascript” language=”javascript”>
<!–
function OpenEmail (c) {
window.open(c,
’email’,
‘width=480,height=480,scrollbars=yes,status=yes’);
}
//–>
</script>

و کد لینک را به صورت زیر تغییر دهید:

<a href=”<$MTCGIPath$>mt-mail-entry.cgi?entry_id=<$MTEntryID$>”
onclick=”OpenEmail(this.href); return false”>Mail Entry</a>

تنظیم کردن یک فرم ایمیل سفارشی

برای سفارشی کردن کردن فرم ایمیل، به قسمت Templates وبلاگ خود رفته و یک قالب به نام mail_entry_form بسازید.
ممکن است بخواهید از همان تگهای معتبر در فرم ایمیل قبلی استفاده کنید، اما چنان چه بخواهید، می توانید از تگهای اختیاری زیر نیز، استفاده نمایید:

 • MTMailIfEmailSent
  این تگ هنگامی درست می باشد که ایمیل با موفقیت ارسال شود.
 • MTMailIfNoEmailSent
  این تگ هنگامی درست می باشد که هیچ گونه ایمیلی فرستاده نشود.
 • MTMailIfErrors
  این تگ هنگامی درست می باشد که در Submit فرم، خطایی وجود داشته باشد.
 • MTMailIfNoErrors
  این تگ هنگامی درست می باشد که در Submit فرم، هیچ گونه خطایی وجود نداشته باشد.
 • MTMailIfErrorFrom
  این تگ هنگامی درست می باشد که ایمیل شخص فرستنده، اشتباه باشد.
 • MTMailIfNoErrorFrom
  این تگ هنگامی درست می باشد که ایمیل شخص فرستنده، درست باشد.
 • MTMailIfErrorTo
  این تگ هنگامی درست می باشد که ایمیل شخص گیرنده، اشتباه باشد.
 • MTMailIfNoErrorTo
  این تگ هنگامی درست می باشد که ایمیل شخص گیرنده، درست باشد.
 • MTMailIfErrorSend
  این تگ هنگامی درست می باشد که در حین ارسال ایمیل، خطایی به وجود آید.
 • MTMailIfNoErrorSend
  این تگ هنگامی درست می باشد که در حین ارسال ایمیل، هیچ گونه خطایی به وجود نیاید.
 • MTMailSendError
  خطایی که در هنگام ارسال ایمیل به وجود می آید، توسط سیستم گزارش می شود. یک رشته (String) خالی در صورتی که هیچ گونه خطایی به وجود نیاید.

قالب فرم ایمیل

این قالب به صورت پیش فرض، چیزی شبیه به کد زیر می باشد:

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN”
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=<$MTPublishCharset$>” />
<title><$MTBlogName$>: Email <$MTEntryTitle remove_html=”1″$></title>
<link rel=”stylesheet” href=”<$MTBlogURL$>styles-site.css” type=”text/css” />
</head>

<body>
<div id=”banner-commentspop”>
<$MTBlogName$>
</div>

<div>

<div>Send via email: <$MTEntryTitle$></div>

<MTMailIfEmailSent>
<!– If email was sent, let the user know –>
<div>
The email <b><MTMailSubject></b> was successfully sent to &lt;<MTMailTo encode_html=”1″>&gt;.
</div>
</MTMailIfEmailSent>

<MTMailIfErrors>
<!– If there were problems, let the user know –>
<div>
<MTMailIfErrorFrom>
Your email address is not valid!
</MTMailIfErrorFrom>
<MTMailIfErrorTo>
The recipient email address is not valid!
</MTMailIfErrorTo>
<MTMailIfErrorSend>
Failed to send email: <MTMailSendError encode_html=”1″>
</MTMailIfErrorSend>
</div>
</MTMailIfErrors>

<div>
<form method=”get” action=”<$MTCGIPath$>mt-mail-entry.cgi” name=”mail_form”>
<input type=”hidden” name=”entry_id” value=”<$MTEntryID$>” />

<table>
<tr>
<td>
<label for=”to”>Recipient email address:</label><br />
<input tabindex=”1″ id=”to” name=”to” value=”<MTMailTo encode_xml=”1″>” /><br /><br />
</td>
<td>
<label for=”from”>Your email address:</label><br />
<input tabindex=”2″ id=”from” name=”from” value=”<MTMailFrom encode_xml=”1″>” /><br /><br />
</td>
</tr>
</table>

<label for=”message”>Message (optional):</label><br />
<textarea tabindex=”4″ id=”message” name=”message”
rows=”5″ cols=”50″><MTMailMessage encode_html=”1″></textarea><br /><br />

<input type=”button” onclick=”window.close()” value=” Cancel ” />
<input style=”font-weight: bold;” type=”submit” name=”post” value=” Send ” /><br /><br />
</form>
</div>

</div>

</body>
</html>

پارامترهای CGI

در زیر، لیست کاملی از پارامترهایی که mt-mail-entry.cgi استفاده می کند را، مشاهده می کنید:

 • entry_id (مورد نیاز)
  کد (ID) مربوط به مطلب را نشان می دهد.
 • template_text
  نام قالبی را، که برای ارسال نامه های ساده متنی، مورد استفاده قرار می گیرد را نمایش می دهد. پیش فرض آن mail_entry_text می باشد.
 • template_html
  نام قالبی را، که برای ارسال نامه های HTML مورد استفاده قرار می گیرد را، نمایش می دهد. پیش فرض آن mail_entry_html می باشد.
 • template_form
  نام قالبی را، که برای فرم ایمیل مورد استفاده قرار می گیرد، نمایش می دهد. پیش فرض آن mail_entry_form می باشد.
 • from
  آدرس ایمیل شخص فرستنده را مشخص می کند.
 • to
  آدرس ایمیل شخص گیرنده را مشخص می کند.
 • message
  پیغام اختیاری ایمیل را مشخص می کند.
 • subject
  موضوع نامه را مشخص می کند. پیش فرض آن به صورت <$MTBlogName$>: <$MTEntryTitle$> می باشد.
 • post
  مشخص می کند که فرم ایمیل در حال Submit شدن می باشد.

چگونه یک مجله الکترونیکی راه بیاندازیم؟

این روزها تب راه اندازی مجلات الکترونیکی بر روی اینترنت و به صورت مجازی، به طور فراوانی مشاهده می شود. از این رو تصمیم به نوشتن مقاله ای نمودم که اگر کسی خواهان انجام این کار باشد، ولی راه و رسم آن را نمی داند، بتواند بدون داشتن کمتر اطلاعاتی، اقدام به ایجاد آن نماید.
مجله الکترونیکی شما، هر روز (یا هر هفته، هر ماه…) آپدیت خواهد شد. از این رو شما نیاز به برنامه ای دارید که بتوانید این کار را به وسیله یک کلیک انجام دهید. در نتیجه، سایت شما از رده سایتهای ایستا (Static) به دسته سایتهای پویا (Dynamic) انتقال پیدا خواهد کرد. برای اینکه برنامه ای بنویسید که به وسیله آن، قادر به آپدیت کردن منظم مجله الکترونیکی خود باشد، نیازمند دانستن یکی از زبانهای برنامه نویسی سمت سرور (Server Side) نظیر CGI, ASP, PHP و … هستید. اما برای راحتی کار شما و جلوگیری از دوباره رفتن راه دیگران، می توانید از سیستم های از قبل برنامه نویسی شده ای که برای همین منظور ایجاد شده اند، استفاده کنید. یکسری از این سیستم ها پولی و برخی دیگر، کاملا رایگان هستند. از آن جمله سیستم ها می توان به VirtuaNews, PHP-Nuke, Movable Type و … اشاره نمود. دو سیستم VirtuaNews و PHP-Nuke به منظور راه اندازی سایتهای خبری به کار می روند و جزء قوی ترین سیستم ها در این زمینه به حسای می آیند. اما سیستم Movable Type، برای راه اندازی یک وبلاگ (Weblog) مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو، مسلم است که کار با این سیستم، نسبت به دو سیستم دیگر، راحت تر بوده و زمان کمتری را، برای یادگیری، به خود اختصاص می دهد.در این مقاله، به چگونگی راه اندازی یک مجله الکترونیکی توسط سیستم Movable Type (که از این به بعد آن را MT می خوانیم)، خواهم پرداخت.
این مقاله از دو قسمت اساسی تشکیل شده است:

 • قسمت اول: نصب و راه اندازی MT
 • قسمت دوم: راه اندازی یک مجله الکترونیکی توسط MT

(قسمت اول این مقاله، به دلایلی فعلا نوشته نشده است)

قسمت دوم: راه اندازی یک مجله الکترونیکی توسط MT

پس از آنکه نصب و راه اندازی MT با موفقیت به پایان رسید، نوبت به چگونگی ایجاد یک مجله الکترونیکی توسط این سیستم پرقدرت می شود. برای درک و کارایی بیشتر، ادامه مقاله را همراه با یک مثال، دنبال می کنیم. در این مثال، ما از ابتدا، با همان چیزهایی که در این مقاله می آموزید، اقدام به ساخت یک مجله الکترونیکی می نمائیم.فرض کنید مجله الکترونیکی شما دارای ۴ بخش زیر می باشد:

 1. گزارش ویژه
 2. رسانه
 3. اینترنت
 4. کامپیوتر

برای هر بار آپدیت مجله، شما نیاز به ۴ مقاله دارید که در هر بار آپدیت، مقاله جدید جایگزین مقاله قدیم می شود و در اختیار کاربران قرار می گیرد (همچنین مقالات قدیمی به آرشیو انتقال پیدا می کنند).

شکل ۱

همان طور که در شکل هم مشاهده می کنید، صفحه وب شما دارای ۴ مقاله اصلی در هر شماره خواهد بود. پس در حقیقت، شما نیاز به ۴ گروه اصلی (Category) دارید. برای ایجاد نمودن این گروه ها، به MT رفته و با Username و Password خود وارد شوید. سپس بر روی گزینه Categories موجود در سمت چپ صفحه، کلیک کرده تا به قسمت گروه های MT بروید. سپس در کادرهای خالی، به ترتیب نامهای Special, Media, Internet و Computer را وارد کرده و در نهایت بر روی دکمه OK کلیک کنید تا گروه های مورد نظر، ساخته شوند. پس از ساخت گروه ها، نوبت به کدگذاری، درون صفحه اصلی می شود. برای نوشتن این کدها، هیچ گونه نیازی به دانستن تکنولوژی های برنامه نویسی نمی باشد. فقط اگر اطلاعات مختصری درباره HTML داشته باشید، راحت تر می توانید این کار را انجام دهید.

همان طور که مشاهده می کنید، هر مقاله دارای ۳ بخش زیر می باشد:

 1. نام مقاله
 2. لینک به مقاله
 3. توضیح یا بخش کوتاهی از مقاله

برای تعیین کردن نام مقاله در MT، از تگ <$MTEntryTitle$> استفاده می شود. پس به جای “نام مقاله”، این عبارت را قرار دهید. برای لینک به مقاله، عبارت <$MTEntryTitle$> را درون تگ لینک (<a>) قرار داده و مقدار href آن را به صورت <$MTEntryPermalink$> تنظیم کنید. یعنی چیزی شبیه به کد زیر:

<a href=”<$MTEntryPermalink$>”><$MTEntryTitle$></a>

به جای گزینه “توضیح یا بخش کوتاهی از مقاله”، می بایست از تگ <$MTEntryExcerpt$> استفاده نمایید (در ادامه مقاله، توضیح خواهم داد که چگونه علاوه بر مقاله اصلی، توضیح کوتاهی نیز، برای آن در نظر بگیرید).

برای ۳ قسمت دیگر صفحه وب هم، این کدها را قرار دهید. بعد از انجام این کار، نوبت به آن می رسد که به MT بفهمانید که مثلا در قسمت “کامپیوتر”، نام و لینک مقاله کامپیوتری را نمایش دهد. برای این کار، از تگهای اصلی MT، نظیر <MTEntries> استفاده می کنیم…
برای اینکه بتوانیم ادامه مثال را راحت تر دنبال نماییم، من کد HTML مربوط به صفحه وب را ساخته ام… این کد را در زیر مشاهده می کنید:

<html>

<head>
<meta http-equiv=”Content-Language” content=”fa”>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″>
<title>eMagazine</title>
<style type=”text/css”>
body {
background-color: #333333;
}

p {
margin-top: 0;
margin-bottom: 0;
line-height: 1.5;
font-family: tahoma;
font-size: 10pt;
color: #cccccc;
text-align: justify;
direction: rtl;
}

p#Header {
font-family: arial;
font-size: 30pt;
color: #ff7700;
text-align: center;
font-weight: bold;
}

p#Footer {
font-family: arial;
font-size: 15pt;
color: #ff7700;
text-align: center;
font-weight: bold;
}

p.Categories {
font-family: arial;
font-size: 25pt;
color: #cccccc;
text-align: center;
font-weight: bold;
}

p.Name {
font-family: tahoma;
font-size: 10pt;
font-weight: bold;
color: #cccccc;
text-align: justify;
direction: rtl;
}

a {
color: #ffffff;
}
</style>
</head>

<body>

<div align=”center”>
<table border=”0″ width=”750″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″>
<tr>
<td colspan=”2″ height=”50″><p id=”header”>مجله الکترونیکی</p></td>
</tr>
<tr>
<td width=”50%”>
<p class=”Name”><a href=”<$MTEntryPermalink$>”><$MTEntryTitle$></a></p>
<p><$MTEntryExcerpt$></p>
</td>
<td width=”100%”><p>گزارش ویژه</p></td>
</tr>
<tr>
<td width=”50%”>
<p class=”Name”><a href=”<$MTEntryPermalink$>”><$MTEntryTitle$></a></p>
<p><$MTEntryExcerpt$></p>
</td>
<td width=”100%”><p>رسانه</p></td>
</tr>
<tr>
<td width=”50%”>
<p class=”Name”><a href=”<$MTEntryPermalink$>”><$MTEntryTitle$></a></p>
<p><$MTEntryExcerpt$></p>
</td>
<td width=”100%”><p>اینترنت</p></td>
</tr>
<tr>
<td width=”50%”>
<p class=”Name”><a href=”<$MTEntryPermalink$>”><$MTEntryTitle$></a></p>
<p><$MTEntryExcerpt$></p>
</td>
<td width=”100%”><p>کامپیوتر</p></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=”2″ height=”50″><p id=”Footer”>Powered By: Movable Type</p></td>
</tr>
</table>
</div>

</body>

</html>

تا به اینجای کار، تقریبا نصف کار انجام شده است. حال نوبت به آن می رسد که مشخص کنیم که در کجای صفحه، چه نوع مقاله ای نمایش داده شود. همان طور که گفته شد، برای این کار از تگ <MTEntries> استفاده می کنیم… خاصیتی تحت عنوان category وجود دارد که نوع گروه را مشخص می کند. همچنین از آنجا که ما در هر شماره مجله، تنها یک مقاله در هر گروه داریم، از خاصیت lastn برای نمایش تنها یک مقاله استفاده می نماییم. مثلا کد مربوط به گروه کامپیوتر، چیزی شبیه به کد زیر می باشد:

<MTEntries category=”Computer” lastn=”1″>

</MTEntries>

این تگ را می بایست در بین ردیف کامپیوتر موجود در جدول، قرار دهید. یعنی در نهایت، کد شما می بایست چیزی شبیه به کد زیر باشد:

<MTEntries category=”Computer” lastn=”1″>
<tr>
<td width=”50%”>
<p class=”Name”><a href=”<$MTEntryPermalink$>”><$MTEntryTitle$></a></p>
<p><$MTEntryExcerpt$></p>
</td>
<td width=”100%”><p>کامپیوتر</p></td>
</tr>
</MTEntries>

برای دیگر بخشهای مجله نیز، همین کار را انجام دهید. فقط به یاد داشته باشید که مقدار خاصیت category را، متناسب با نوع مقاله، تغییر دهید.

تا به اینجای کار، صفحه اصلی (Main Index) ما کامل شده است… برای همچین مجله الکترونیکی، یک صفحه دیگر نیز مورد نیاز می باشد. البته به دلخواه خود می توانید صفحات دیگری را نیز درست نمایید. اما ما در این مقاله، فقط به بررسی صفحاتی می پردازیم که برای یک مجله الکترونیکی مورد نیاز می باشند. آن صفحه، Individual Entry Archive نام دارد. کد مربوط به این صفحه را در زیر مشاهده می کنید:

<div align=”center”>
<table border=”0″ width=”750″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″>
<tr>
<td height=”50″><p id=”header”>مجله الکترونیکی</p></td>
</tr>
<tr>
<td height=”50″>
<p><$MTEntryTitle$></p><br>
<div><$MTEntryBody$></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height=”50″><p id=”Footer”>Powered By: Movable Type</p></td>
</tr>
</table>
</div>

در این قطعه کد، از تگ <$MTEntryBody$> استفاده شده است. این کد، سبب نمایش مقاله شما می شود. این کد را می بایست در بین تگهای </body> و <body> قرار دهید. همچنین کد زیر را درون تگهای </style> و <style type=”text/css”>، کپی نمایید:

div.Body {
line-height: 1.5;
font-family: tahoma;
font-size: 10pt;
color: #cccccc;
text-align: justify;
direction: rtl;
}

تبریک! هر دو صفحه وب شما به طور کامل درست شد. حال به MT رفته و بر روی گزینه Templates کلیک نمایید. با این کار، لیستی از قالبهای وبلاگ (و یا در حقیقت، مجله الکترونیکی) خود را مشاهده می کنید. بر روی گزینه Main Index کلیک کرده و کدهای صفحه ای را که در بالا آن را ایجاد نمودید، درون جعبه متن Template Body کپی و در نهایت بر روی دکمه SAVE کلیک نمایید. سپس دوباره به قسمت Templates رفته و این بار، بر روی گزینه Individual Entry Archive کلیک کرده و کدهای مربوط به این صفحه را نیز، درون جعبه متن Template Body کپی و صفحه را SAVE نمایید. با انجام این کارها، قالبهای پیش فرض MT، به قالبهای مورد نظر شما، تبدیل می شوند. در نهایت بر روی گزینه Rebuild Site (قسمت سمت چپ، یک گزینه مانده به آخر) کلیک کرده تا صفحه ای نمایان شود. از منوی موجود درون صفحه، گزینه Rebuild All Files را انتخاب کرده و بر روی دکمه REBUILD کلیک نمایید.
پس از ساخت قالبهای مجله، نوبت به انتشار اولین شماره می رسد. بر روی گزینه New Entry کلیک کنید تا صفحه ای نمایان شود.در قسمت Title، عنوان مقاله خود را بنویسید. این عبارت، به جای عبارت <$MTEntryTitle$> نمایان خواهد شد.در قسمت Primary Category، گروه مقاله خود را مشخص کنید. در این منو، شما می بایست چهار گروه Special, Media, Internet و Computer را داشته باشید.در قسمت Entry Body، متن کامل مقاله را وارد نمایید. این متن، به جای عبارت <$MTEntryBody$> نمایان خواهد شد.در قسمت Excerpt هم، توضیح و یا بخش کوتاهی از مقاله را وارد کنید… این متن، به جای عبارت <$MTEntryExceprt$> نمایان خواهد شد.پس از تکمیل کادرهای فوق، بر روی دکمه SAVE کلیک نمایید تا مقاله شما، انتشار یابد. برای ۳ مقاله دیگر هم، همین کار را تکرار کنید…
تبریک! اولین شماره مجله الکترونیکی شما، با موفقیت، منتشر شد… همان طور که می بینید، برای شماره های بعدی، دیگر هیچ گونه مشکلی نخواهید داشت و تنها با یک کلیک، مجلات شما، منتشر خواهند شد. فقط به یاد داشته باشید که مجله خود را، به طور منظم منتشر کنید 🙂

چگونه فایلهای PDF بسازیم؟

همان طور که می دانید، فایلهای PDF برای مقاله ها و کتابهای الکترونیکی به کار می رود و علت آن هم حجم بسیار کم آن می باشد. برای مشاهده فایلهای PDF، نیازمند نرم افزاری به نام Acrobat Reader هستیم. حال اگر بخواهیم که فایلهای PDF را خود تولید نماییم، چه کار می بایست کرد؟
برای درست کردن فایلهای PDF، به نرم افزار Adobe Acrobat احتیاج داریم. دقت داشته باشید که فرق نرم افزار Acrobat Reader و Adobe Acrobat در آن است که به وسیله Acrobat Reader، شما تنها قادر به خواندن فایلهای PDF هستید، اما با استفاده از Adobe Acrobat، می توانید آنها را بخوانید، ویرایش کنید و یا آنها را ایجاد نمایید…برای ایجاد فایلهای PDF، از نرم افزار Acrobat Distiller که به همراه Adobe Acrobat نصب می شود استفاده می کنیم. روش کار به این صورت است که بعد از نصب Adobe Acrobat، پرینتری (Printer) تحت عنوان Acrobat Distiller (و یا نامی شبیه به آن) به طور اتوماتیک نصب می شود. سپس شما می توانید فایل متنی خود را به وسیله این پرینتر، پرینت کنید و به صورت یک فایل PDF در آورید. اما مشکلی که در اینجا وجود دارد، آن است که در ۹۵% سیستم ها، این کار سبب ایجاد یک پیغام خطا می شود و شما قادر به ساخت فایلهای PDF با این روش نیستید!
برای حل این مشکل، می بایست مراحل زیر را دنبال کنید:۱- به Control Panel رفته و اپلت Printers and Faxes (این نام در ویندوز XP به کار می رود، ممکن است در ویندوزهای دیگر، این نام چیزی شبیه به Printers یا … باشد) را باز کنید.۲- سپس در پنل سمت چپ، بر روی گزینه Add a printer کلیک نمایید تا ویزارد Add Printer Wizard نمایان شود.
۳- بر روی دکمه Next کلیک کنید و در صفحه بعدی، گزینه Local printer… را انتخاب کرده و علامت Automatically… را بردارید.۴- در صفحه بعدی که می بایست در آن Port پرینتر را مشخص کنید، گزینه LPT1 را انتخاب نمایید.۵- در این صفحه می بایست نام یک پرینتر را انتخاب کنید. بهترین انتخاب، پرینترهای Agfa می باشد (من خودم مدل AGFA-AccuSet v52.3 را نصب کرده ام و کیفیت آن هم، بسیار عالی می باشد). البته دقت داشته باشید که پرینتری را که نصب می کنید، اگر سیاه و سفید باشد، فایل PDF شما نیز، به صورت سیاه و سفید در خواهد آمد. پرینتر Canon مدل Canon ColorPASS-Z5000، پرینتر رنگی با کیفیت فوق العاده عالی می باشد.
۶- بقیه صفحات را هم همین طور پشت سر بگذارید (در این صفحات گزینه No را انتخاب کنید).
با انجام مراحل بالا، پرینتر انتخابی شما نصب خواهد شد. حال فایل متنی مورد نظر خود را باز کنید (برای این کار می توانید از نرم افزار Microsoft Word و یا نرم افزاری شبیه به آن استفاده کنید). دو کلید Ctrl+P را فشار دهید و یا گزینه File -> Print را انتخاب کنید تا پنجره Print نمایان شود.
در کادر بالای صفحه، پرینتر خود را انتخاب کنید (منظور همان پرینتری است که چند لحظه پیش آن را نصب نمودید). سپس مطمئن شوید که گزینه Print to file حتما تیک خورده است (انتخاب شده است). در نهایت بر روی دکمه OK کلیک کنید تا پنجره ای نمایان شود.
در این پنجره، جایی را که می خواهید فایل مورد نظر ذخیره شود، انتخاب نمایید. این فایل دارای پسوند prn خواهد بود و به صورت Default، ویندوز قادر به باز کردن آن نخواهد بود (منظور آن است که ویندوز نمی داند که آن را به وسیله چه نرم افزاری باز نماید). به همین دلیل هنگامی که می خواهید آن را باز کنید، پنجره Open With نمایان می شود.
در این پنجره، بر روی دکمه Browse کلیک کنید و به جایی که Adobe Acrobat را در آن نصب کرده اید بروید. سپس به درون پوشه Distillr رفته و فایل acrodist را انتخاب کنید (این مشخصات برای Adobe Acrobat 5.0 می باشد. ممکن است نامها در ورژنهای دیگر نرم افزار متفاوت باشد).
بعد از انجام این کار، فایل پرینت شما (که با پسوند prn می باشد)، توسط نرم افزار Acrobat Distiller باز شده و یکسری عملیات توسط نرم افزار انجام می شود. سپس در همان جایی که این فایل ذخیره شده، دو فایل ایجاد می شود. یکی با پسوند txt و دیگری با پسوند pdf. فایل با پسوند pdf همان فایل PDF مورد نظر شما می باشد. فایل با پسوند txt هم، عملیات نرم افزار در آن ذخیره شده است (به این فایل احتیاجی نیست، می توانید آن را پاک نمایید).+ با انجام کارهای گفته شده، دیگر نباید مشکلی در درست کردن فایلهای PDF داشته باشید

نسخه جدید Athlon 64

منبع: هفته نامه عصر ارتباط، شنبه ۶ دی ۱۳۸۲، صفحه ۲۹مترجم: دکتر بهارک اسدی
کمپانی AMD در تلاش برای کسب سهم بیشتری از بازار کامپیوترهای رومیزی متوسط، هفته گذشته دست به عرضه نسخه جدیدی از پردازنده های Athlon 64 خود زد.
این پردازنده جدید که Athlon 64 3000+ نام دارد با فرکانس دو گیگاهرتز کار می کند. یعنی همان فرکانس کار نسخه اولین Athlon 3200+ که در ماه سپتامبر وارد بازار شده بود. با این وجود Athlon 64 3000+ دارای حافظ کش ۵۱۲ کیلوبایت است که باعث کاهش قابل توجه قیمت آن شده است.Athlon 64 3200+ دارای یک مگابایت حافظه کش بود.
AMD امیدوار است با این کار بتواند Athlon را در بازار پردازنده های ارزان قیمت جا بیاندازد.
این دقیقا شبیه همان کاری است که اینتل روی پردازنده های سری Celeron خود انجام می دهد. پردازنده Celeron در واقع همان Pentium 4 است که نیمی از کش آن غیر فعال شده است. کارشناسان معتقدند که به احتمال زیاد AMD هم از همین روش برای ساخت Athlon 64 3000+ استفاده کرده است.بهای این پردازنده برای فروش عمده ۲۱۸ دلار تعیین شده است. قیمت Athlon 64 3200+ برای فروش در همین مقیاس ۴۱۷ دلار است که آن را به صورت گزینه ای دور از دسترس برای بسیاری از افرادی درآورده است.سریع ترین پردازنده خانواده ۶۴ بیتی Athlon در حال حاضر Athlon FX-51 است که حدود ۷۳۰ دلار قیمت دارد.پردازنده های Athlon 64 از مزایای متعددی از جمله امکان اجرای برنامه های کاربردی ۳۲ و ۶۴ بیتی برخوردارند، که البته تمام اینها منوط به وجود سیستم ۶۴ بیتی است.تاکنون نسخه هایی از سیستم عامل لینوکس که قادر به پشتیبانی از پلتفرم ۶۴ بیتی AMD هستند عرضه شده است اما عرضه نسخه ۶۴ بیتی ویندوز XP به سال ۲۰۰۴ موکول شده است. پیش بینی می شود با عرضه این نسخه از ویندوز که ویژه پلتفرم AMD 64 طراحی شده، فروش پردازنده های ۶۴ بیتی به یکباره اوج بگیرد.از سوی دیگر با اعلام برنامه محصول “roadmap” در سال ۲۰۰۴ از سوی AMD، پیش بینی های جدیدی در مورد این رده از پردازنده ها در حال شکل گیری است. در این برنامه دو هسته جدید ۱۳۰ نانومتری Newcastle و ۹۰ نانومتری Winchester به عنوان سری جدید پردازنده های Athlon معرفی شده است. طبق برنامه قرار است Newcastle روی سوکت استاندارد Athlon یعنی Socket 754 و همچنین سوکت ویژه سری Athlon FX یعنی Socket 939 عرضه شود، در حالی که Winchester فقط با Socket 939 عرضه خواهد شد.قرار دادن هسته Athlon روی Socket 939 که ویژه Athlon FX است به احتمال زیاد به معنای پشتیبانی Athlonهای جدید از حافظه دو کاناله DDR یا Dual Channel DDR است، یعنی همان امری که وجه تمایز اصلی Athlon FX نسبت به Athlonهای معمولی است.این مساله می تواند دلیل دیگری برای کم کردن حافظ کش پردازنده های Athlon باشد که هفته گذشته از سوی AMD به مورد اجرا گذاشته شد، چون در غیر این صورت توجیهی برای اختلاف قیمت زیاد میان Athlon 64 معمولی و سری FX باقی نخواهد ماند.

طراحی قالب وردپرس اصلی ترین حرفه در شرکت فناوی اطلاعات آنفایو است. مهمترین دستاوردطراحی قالب وردپرس باید شناساندن نام تجاری ، معرفی خدمات و محصولات شما باشد که رسیدن به این مهم با رعایت استانداردهای جهانی طراحی سایت که شامل بهینه سازی وب سایت بر اساس الگوریتم موتورهای جستجو ، در کنار داشتن ظاهری زیبا فراهم می شود. در دنیای مجازی امروز و عصر پیشرفته ارتباطات برای صاحبان سازمان ها ، نهادهای دولتی و صاحبان مشاغل وکسب وکار آزاد داشتن یک وب سایت امری ضروری است .از مزایای داشتن سایت معرفی ، اطلاع رسانی ، بازاریابی و قابلیت های نوین تبلیغاتی میباشد .کاربران میتوانند از هر نقطه دنیا فقط با یک کلیک به شما دسترسی داشته باشند.

شرکت آنفایو خدمات طراحی سایت (طراحی وب) خود را، با توجه به نیازهای کارفرمایان، نوع فعالیت و متناسب با بودجه در نظر گرفته شده برای طراحی سایت (طراحی وب) در نظر می گیرد. آنفایو با بهره گیری از بهتریت متخصصین حرفه ای برنامه نویسی ، داشتن تیم تخصصی طراحی سایت ، تسلط به علوم روز دنیای کامپیوتر و اینترنت و مشاوره رایگان وپشتیبانی ۲۴ ساعته آمادگی خود را برای طراحی وب سایت های دولتی ، سازمانی ، شرکتی وشخصی با تلفیق هنر گرافیک دیجیتالی و جدیدترین تکنیک های برنامه ویسی اعلام میدارد .افزایش آمار ، دسترسی ساده کاربران و سرعت وب سایت خود را به شرکت طراحی سایت و طراحی قالب وردپرس آنفایو بسپارید.