آموزش شبکه

مقدمه
راه اندازى، كنترل و نگهدارى شبكه شايد يكى از مشكلترين و دشوارترين بخشهاى كارى يك Administrator يا مسئول سايت باشد. چون مشكلات و عيوب ناشى از سخت افزارهاى يك شبكه ،با مشكلات و عيوب ناشى از برنامه هاى نرم افزارى شبكه ادغام شده واگر به فرض در هنگام تنظيم شبکه مشکلی به وجود آيد ،وقت زيادی تلف خواهد گرديد تا بفهميم مشكل از ناحيه سخت افزارى است يا نرم افزارى.
لذا بر آن شدم يك جزوه بسيار ساده و روان در رابطه با شبكه ( سخت افزارى و نرم افزارى) در حدى كه مورد نياز مدارس، جهت رفع مشكلات آنها باشد، بنويسم. قابل ذكر است كه بنده شخصا” رشته تحصيلىام كامپيوتر نبوده و هيچ ادعايی در زمينه هيچ يك از برنامه هاى كامپيوترى نداشته و ندارم و فقط در حد دانسته ها و اطلاعات خود، آنچه را كه مىدانم و با فوت وفن دبيرى خود مخلصانه در اختيار ديگر عزيزان قرار مىدهم، تا شايد گشايش بابى نوين در جهت پيشرفت و ترقى آنهايى كه كمتر با اينگونه برنامه ها آشنا هستند گرديده و به قولى ما فقط استارت كار را مىزنيم و انشاءا… شما هزار مرتبه بهتر و فنی تر از ما خواهيد شد.
اين جزوه شامل چهار بخش است:
• معرفي شبكه، كارت شبكه و راه اندازى و نگهدارى شبكه از لحاظ سخت افزارى
• تنظيم و كنترل برنامه Network Neighborhood
• استفاده از شبكه و عمل Sharing
• نصب و تنظيم برنامهWingate ، جهت اتصال شبكه به سرور(Server) و اينترنت.
معرفي كارت شبكه، و راه اندازى و نگهدارى شبكه از لحاظ سخت افزارى
كارت شبكه يا LAN Card
كامپيوترها جهت اتصال به هم و استفاده از برنامه هاى هم و اشتراك برنامه ها از نظر سخت افزارى احتياج به كارت شبكه يا LAN Card دارند. كه بطور معمول در بازاردو نوع کارت معمول می باشد. يک قسم آنها کارتهاِی 10 در 10 بوده و قسم ديگر کارتهای 10 در 100 ميباشند. جهت كنترل اتصال درست كارت شبكه به كامپيوتر مىتوانيد روى آيكون My Computer كليك راست نموده و ازقسمت Properties پوشه Device manager را انتخاب نماييد. در بين ابزارهاى نصب شده طبق شكل بايد در قسمت Network adapters ،نام ومشخصات كارت شبكه شما وجود داشته باشد.
اگر در اين بخش علامت سوال يا تعجب به شكل زرد رنگ وجود داشته باشد نشان مىدهد كه راه انداز (Driver ) كارت شبكه شما ناقص بوده و درست نصب نشده است و بايستى طبق روشهاى Hardware settings آنرا برداشته(Remove) و با Refresh ، يا از قسمت Add new hardware در بخش كنترل پنل ( Control panel ) درايور يا راه انداز مناسب و صحيح آنرا نصب نماييد. (براى مشاهده جزئييات نصب يك سخت افزار در صورت لزوم به جزوه آموزش نصب و راه اندازى ويندوز و تنظيمات كامپيوتر از همين سرى جزوات مراجعه نماييد.)
توجه نماييد كه بعد از نصب كارت شبكه، آيكون Network Neighborhood در روى ميز كار (Desktop ) مشاهده خواهد شد كه بعدا” به توضيح تنظيم آن خواهيم پرداخت.
از آنجاييکه ما معمولا” دو نوع شبکه BNC و HUB را مورد استفاده قرار می دهيم بر روی اکثر کارتها جهت اتصال هر دو نوع رابط وجود دارد.
شبكه سرى يا BNC
شبکه BNC کامپيوترها بطور سری به هم متصل می شوند و در صورتی که شبکه و سيمهای ارتباطی يک کامپيوتر خراب شود باعث از کار افتادن بقيه شبکه نيز خواهد گرديد. رابط BNC که به شکل يک استوانه مِباشد دارای دو برآمدگِی مِی باشد
در ابتدا و انتهای سيمهای رابط اين نوع شبکه يك عدد رابط به نام به نام BNC پرچ شده است که جهت اتصال به سيمها و کامپيوترهای ديگر در سر هر کدام از آنها یک عدد T-Connector قرار می دهند همانطور که در شکل مشاهده می نماييد در سر تی ها برآمدگی و ي شکافها و فرورفتگيهاِی جهت برقرار اتصال با هم وجود دارد و شما بايست بطور دقيق هنگام اتصال دو قسمت به هم ، شکافها یا فرورفتگی ها را با برآمدگيهای قطعه مقابل چفت نمود و با يک بار چرخش آنرا قفل نماييد تا سفت شود.
در اينگونه شبکه در ابتدا و انتهای کليه کامپيوتر ( کامپيوتر اول و آخر) با دو عدد Terminator بايستي بسته شوند.
تذکر:
اِينگونه سيم کشی تا حدود نسبتا” زيادی از نظر هزينه به صرفه بوده و ارزان می باشد ولی کنترل ، نگهداری آن بسيار مشکل بوده و بايستی همواره احتياط را پيشه خود نمود. بسيار ديده شده که اين سيمها و رابطها از مناره ها شکسته و قطع می گردند لذا می توانید قسمتهای انتهاِيی را باچسپ محکم و يا سيم محک نماييد تا شکسته و قطع نشود.
Troubleshooting يا رفع اشكالات جزئی:
گاهى در شبكه مشكلاتى پيش مىآيد كه شايد با كمى تامل و دقت قابل رفع باشد. اگر شبكه يا كامپيوترى از شبكه قطع باشد و بعد از كنترل موارد لازم، در شبكه مطمئن شديد كه از لحاظ برنامه و نرم افزار مشكلى نداريد مى توانيد كنترلهاى زير انجام دهيد:
تريميناتورهاى دو سر شبكه را چك و كنترل نماييد و مطمئن شويد که مشكلى نداشته و محكم متصل باشند.
تيكانكترها متصل بوده و هيچ سيمي قطع نباشد.
معمولا” بر اثر كشيدگى سيمها پرچ سر سيمها جدا مىشود در صورت مشاهده و شك ، يك سيم سالم را با آن تعويض كنيد.
تريميناتور انتهايی دستگاه آخرى را باز نموده و به دستگاه دومى وصل كرده و با رفع اشكال و اتصال دو دستگاه اولى ، سپس دستگاه سومى و الي آخر مشكل را( كه مى تواند حاصل از سيم، تىكانكتر و يا ترميناتور باشد ) يافته و رفع نموده و در صورت لزوم قطعه مربوطه را تعويض نماييد.
جهت تست سالم بودن سيمها در صورت لزوم مىتوانيد علاوه بر تست آنها مابين دو دستگاه سالم از اهم متر نيز استفاده نماييد.
شبكه Hub
اماٌ يکی از مطمئن ترين و بهترين سيستم شبکه بندی ، شبکه Hub می باشد. در اينگونه شبکه از طريق سيمهای رابط به يک Hub متصل می شوند. در اين سيستم بر عکس شبکه BNC اگر کامپيوتری قطع شود فقط آن قطع بوده و بقيه سيسيتم مختل نشده و شبکه برقرار است. رابط اينگونه شبکه ها سيمهايی است که به سر آنها یک عدد ِArj 45 پرچ گرديده است که با رنگهای خاصِی جهت گرفتن و فرستادن اطلاعات مشخص شده است.
اين رابطها به کارت شبکه کامپيوتر وصل بوده و طرف ديگر آنها به سوکتهای ديواری ( Facepalte ) متصل مي شوند.
در روی اين دستگاه فعاليت دستگاها با چراغهای چشمک زن مشخص می شود و در صورت عدم فعاليت مِی توان از عدم اتصال آن آگاهی پيدا نمود و در جهت رفع عيب آن بر آمد.
Troubleshooting يا رفع اشكالات جزئی:
اگر در اينگونه شبكه نيز مشكلي پيش آيد كنترل موارد زير توصيه مىشود.
الف) مطمئن باشيد دستگاه هاب Hub ، روشن بوده و سوكتهاى سيمهاى متصل شده محكم باشند و لق نباشند.
ب) جايگاه سوكت سيمهاى قطع شده را با جايگاه سيمهاى اتصالى سالم در روى هاب جابجا نموده و نتيجه را مشاهده نماييد.
ت) كنترل سالم بودن سيمها و سوكت سر آنها.
ث) كنترل سالم بودن سوكتهاى اتصالى.
تنظيم و كنترل برنامه Network Neighborhood
همانطور كه در بالا بيان شد بعد از نصب كارت شبكه آيكون تنظيمات آن در درون Control panel يا همچنين ميز كار يا Desktop جهت تنظيمات قابل مشاهده است.
جهت تنظيم شبكه كافى است شما روى آيكون Network Neighborhood كليك راست نموده و گزينه Properties را انتخاب نماييد.
قبل از شروع كار و تنظيمات لازم مىدانم شما را كمى با اين پنجره و مشخصات آن آشنا نمايم.
همانطور كه طبق شكل مىبينيد درون اين پنجره پوشه های(Tab)، گوناگونى وجود دارد و مهمترين آنها قسمت Configurations ، يا پيكربندى شبكه و بخش Identification، يا مشخصات و شناسايى كامپيوتر مىباشد.
در بخش Configuration يا پيكربندىمعمولا گزينه هايى جهت بكار گيرى clients ( ) ، adapters ( )، protocols ( ) و services ( ) وجود دارد.
Clients : نرم افزارهاى Clients شما را قادر مىسازد كه پرينترها و فايلهاى مشترك ( Shared ) را در كامپيوترهاى ديگر مشاهده و استفاده نماييد.
Adapters : يك adapter، يك وسيله سخت افزارى است كه از نظر فيزيكى مشخص ميكند كامپيوتر شما به شبكه متصل است.
Protocol : نشانگر يك زبان مشترك است كه كامپيوترها جهت ارتباط با يكديگر از شبكه نياز دارند. ( كامپيوترها بايد از يك زبان مشترك Tcp/Ip جهت ارتباط با يكديگر استفاده نمايند.)
Services : بعضى از سرويسها شما را قادر مىسازند كه شما بتوانيد فايلها و پرينترهاى خود را با ديگران در شبكه مشترك (Share ) نماييد و سرويسهاى ديگرىجهت گرفتن پشتيبان اتوماتيك از سيستم( Automatic system backup )،تنظيمات و ثبت از راه دور (Remote Registory ) و عامل كنترل و مشاهده شبكه ( Network Monitor Agent ) و جود دارند.

در زير اين گزينه ها سه دكمه Add ، Remove و Properties وجود دارد كه با كليك روى دكمه Add پنجره اى باز مىشود كه شما می توانيد در صورت نياز از آن (client, adapter, protocol, services ) مورد نياز خود را اضافه نماييد.
ودر صورتى كه بخواهيد گزينه اى را حذف نماييد آنرا انتخاب نموده و روى دكمه Remove كليك نماييد. برنامه حذف خواهد گرديد.
با انتخاب گزينه اى و كليك روى دكمه Properties شما مشخصات و تنظيمات جزئى و بيشترى را در پنجره باز شده مشاهده خواهيد نمود.

در بخش Primary Network Logon، شما مىتوانيد با كليك در مثلث پايين رو، نوع اتصال به شبكه را انتخاب نماييد. اين بخش نشان مىدهد كه كدام شبكه اتصال شما را پشتيبانى خواهد نمود. بنابراين شما از آن شبكه استفاده نماييد. مثلا” اگر شما Windows Logon را انتخاب نماييد شما به ويندوز 98 متصل بوده و در صورتى كه شبكه شما قطع باشد شما هيچ پيامى بر اين مبنى نخواهيد داشت. ولى اگر گزينه Client for Microsoft network را انتخاب نموده باشيد،هنگام ورود به ويندوز پنجره اى به شكل زير از شما نام كاربر ( User Nanme ) و رمز ورود ( Password ) و احتمالا” Domain يا نام شبكه را از شما خواهد خواست و در صورتيكه شبكه شما دچار مشكل باشد، پيامهاى هشدار دهنده در اين بخش مشاهده خواهيد نمود.
در قسمت انتهايى اين پنجره يك دكمه فشارى به نام File and Printers Sharing وجود دارد كه با كليك روى آن پنجره ديگرى باز مىشود كه شما مىتوانيد با كليك درون جعبه هاى دو گزينه موجود،اجازه دهيد ديگران از فايلها و پرينترهاى Share شده و مشترك شما استفاده نماييد.
در قسمت (Tab ) Identification يا مشخصات كامپيوتر شما سه كادر وجود دارد كه عبارتند از:
Computer Name : در جلو اين كادر شما مىتوانيد نام كامپيوتر خود را برای شناخته شدن در شبكه براى ديگران درج نماييد. ( حد اكثر 15 حرف و بدون فاصله باشد.)
Workgroup : نام گروه كامپيوترى است كه در ارتباط مىباشند و كامپيوترها بايد هم جهت مشاهده و هم قرار گرفتن در يك گروه حتما” دارى يك workgroup مشترك باشند. (حتما”، رعايت حروف بزرگ و كوچك در اين قسمت دقت شود و در اينجا هم بيش از 15 حرف و فاصله ممنوع است. بهتر است جهت راحتى كار اسمى مشخص و كوچك و با حروف بزرگ نوشته شومثلا”: SAF )
Computer Description: در اين بخش شما مىتوانيد جهت مشخص شدن دقيق هر كامپيوتر توضيحات خاصى را درج نماييد كه اختيارى است. وديگران را قادر مىسازد اطلاعات بيشترى را در رابطه با آن كامپيوتر در صورت لزوم مشاهد نمايند.
تنظيم شبكه:
همانطور كه گفتيم جهت تنظيم شبكه روى آيكون Network Neighborhood كليك راست نموده و سپس گزينه Properties را انتخاب مىنماييم.
در پنجره باز شده دقت مىكنيم حتما” گزينه هاىمورد نياز موجود باشند از جمله:
• Client for Microsoft network
Dial-up Adapter
Tcp/Ip
File and printer sharing for Microsoft Network
و درصورتى كه يكى از آنها نبود به روشى كه گفته شد با كليك بر دكمهAdd آنرا انتخاب و اضافه مىنماييم. مثلا” براى اضافه نمودن پروتكل Tcp/Ip روى دكمه Add كليك كرده و از پنجره باز شده گزينه Protocol را انتخاب مىنماييم و سپس در سمت راست آن پنجره دكمه Add موجود را كليك مىكنيم. پنجره اى باز مىشود كه دو قسمت مىباشد،
دربخش Manufactures نوع سازنده مثلا” Microsoft را انتخاب مىكنيم و در بخش Network protocols پروتكل مورد نياز مثلا” Tcp/Ip را انتخاب مىنماييم. براى افزودن File and printer sharing for Microsoft Network روى دكمه File and Printers Sharing واقع در پايين پنجره Configuration كليك نموده و در كادر جعبه اى گزينه ها كليك كرده و انتخاب مىنماييم.
بعد از تنظيم و كنترل Configuration در قسمت Identification كليك نموده و يك اسم به كامپيوتر خود جهت شناسايى راحت ديگران در شبكه در قسمت نام كامپيوتر ( Computer Name ) مىدهيم و در بخش گروه كارى ( workgroup ) با دقت نام گروه كارى را مثلا” SAF را كه براى تمامى كامپيوترها يكسان و شبيه است را نوشته و در صورت نياز در بخش Computer Description توضيحى در زمينه آن كامپيوتر مىنويسيم كه لزومى نيست.
بعد از اتمام تنظيمات اگر روى دكمه Ok كليك نماييد، پنجره شروع به فعاليت نموده و نسبت به تنظيم و نصب برنامه هاى تنظيمى اقدام مىكند و احتمالا” سىدى ويندوز و يا درايوار يا راه انداز كارت شبكه را از شما خواهد خواست كه با هدايت آن به مسير مربوطه و نصب موارد خواسته شده كامپيوتر مجددا” راه اندازى (Restart ) شده و بالا خواهد آمد و درصورتى كه گزينه Client for Microsoft network را در پنجره Configuration در بخش Primary Network Logon انتخاب نموده باشيد،كامپيوتر هنگام بالا آمدن پنجره ورودى كاربر را بالا خواهد آورد و شما با نوشتن نام كاربر و رمز ورود مىتوانيد وارد شبكه شويد. دقت شود كه مىتوانيد در صورت عدم نياز رمز ورودى را براى راحتى همه خالى گذاشته و شماره كامپيوتر را به عنوان نام كاربر نوشته و دكمه Ok را كليك نماييد.
تذكر:
مشاهده مىشود بعضي از كاربران بدون زدن دكمه Ok و يا Enter با زدن دكمه Cancel يا دكمه Escape وارد كامپيوتر مىشوند كه در اينصورت قادر نخواهند بود از شبكه استفاده نمايند. شما برای اطمينان از اينكه كاربر درست وارد شبكه گرديده است،اگر در قسمت Start كليك نموده و در بخش Log off نام كاربر را ببينيد، مطمئن مىشويد كاربر وارد شبكه گرديده و مىتوانيد از آن استفاده نماييد. ولى اگر در آن قسمت چيزى نبود نشان ميدهد كه كاربر با زدن دكمه كنسل(Cancel) وارد شبكه نگريديده است.
استفاده از شبكه و عمل Sharing
اگر شبكه يك سايت درست راه اندازىشده باشد و مشكلى نباشد، هنگاميكه شما دو بار روى آيكون Network Neighborhood كليك مىنماييد قادر خواهيد بود كامپيوترهاى موجود را در گروه كارى خود Workgroup را مشاهده نماييد و با كليك روى كامپيوتر مورد نظر وارد آن شده و از برنامه هاى مشترك آن (Shared ) استفاده نماييد.
توجه: حتما” كامپيوتر مورد نظر نيز روشن باشد و ضمنا” برنامه ای را share كرده باشد.
چگونه مىشود برنامه اى را share نمود كه ديگران نيز به آن از كامپيوتر ما دسترسى داشته باشند؟
نكته مهم: فقط درايوها ( floppy A;c:و d:; Cd-rom) ، سىدى و پوشه ها قابل اشتراك هستند ودر صورتى كه بخواهيم فايل يا سندى را share نماييم، حتما” ابتدا آنرا در پوشه اى قرار دهيم.
براى عمل Sharing روى درايو و يا پوشه مورد نظر كليك راست نموده و گزينه Sharing را انتخاب مىكنيم. پنجره اى باز مىشود كه درقسمت دكمه راديويى Shared as كليك مىنماييم.
مىتوانيم در بخش Comment نام يا توضيح خاصى جهت اطلاع افرادى كه آن پوشه را مىبينند بنويسيم. (مثلا” CD-Rom ). و با زدن دكمه Ok، پوشه يا درايو ما به شكل يك دست خواهد شد كه نشان مىدهد اين پوشه ما مشترك قرار داده شده است. و در صورتى كه مجددا” بخواهيم آنرا از حالت اشتراك دربياوريم تا كامپيوترهاى ديگر به آن دسترسى نداشته باشند، كافى است مجددا” روى آن كليك راست نموده و گزينه Not Shared را انتخاب نماييم. با زدن Ok از حالت اشتراك در آمده وشکل دست نيزاز روی آيکون Share شده، پاك خواهد شد.

در پنجره باز شده shared سه گزينه در بخش پايين، وجود دارد كه بطور پيش فرض هميشه گزينه Read only يا فقط خواندنى فعال است. وبه كاربرى كه از فايل مشترك استفاده مىكند، فقط اجازه مىدهد آنرا ديده، در صورت لزوم براى خود كپى نماييد ولى حق ويرايش، حذف و يا تغييراتى در آنرا ندارد.
امًا اگر گزينه Full و يا Depended on the password ،را انتخاب نماييم و در جلوى كادر آنها پسووردى درج كنيم و به كاربر كامپيوتر ديگر دهيم. او قادر خواهد بود با دادن رمز درخواستى تغييرات مورد لزوم را نيز بر روى آن وارد نماييد، لذا دقت كنيد در صورت عدم نياز هميشه از گزينه Read only استفاده نماييد.
چند تذكر:
• اگر سىدى رام خود را Share نماييد مىتوانييد از كامپيوترهاى ديگر از آن استفاده نماييد و برنامه هاى موجود در آنرا در كامپيوترهاى ديگر كپى نموده و يا نصب كرده استفاده نماييد ولى اگر برنامه اى را نصب نماييد كه احتياج به سي دى داشته باشد بايد همواره كامپيوتر مورد مشترك روشن بوده و آماده دادن اطلاعات باشد. ( توجه شود كه سىدى های اجرايی كه احتياج به سىدى دارند را بايد در سىدى رام هر دستگاه جداگانه گذاشته و اجرا نماييد و نمىتوانيد از چند دستگاه به اجراى آن در يك سيستمم اقدام نماييد.)
• اگر از كامپيوترى برنامه اى سنگين و طولا نى را براى كامپيوترهاى مختلف مىخواهيد كپى نماييد چون اين عمل كار آن كامپيوتر را بسيار كند مىكند دريك لحظه اجازه دهيد 1 يا 2 دستگاه اين عمل را انجام دهد. و سپس ميتوانيد جهت سرعت دادن به كار از آن 2 دستگاه نيز جهت اشتراك گذارى استفاده نماييد و سرعت كار را افزايش دهيد.
مواظب باشيد در وسط عمل كپي و يا نصب ،كسي كامپيوتر مشترك دهنده فايل را خاموش ننمايد.
• در هنگام بستن كامپيوتر اگر پيامى بدين مضموم :
There are one(2,3,..) users using your computer.
ظاهر شود، نشان مىدهد كه يك يا چند كامپيوتر ديگر دارند از برنامه هاى کامپيوتر شما استفاده مىنمايند، لذا منتظر و يا مطمئن شويد كه ديگر به كامپيوتر شما متصل نبوده و كارى ندارند و سپس اقدام به خاموش نمودن سيستم نماييد.
بررسى ساير گزينه هاى Network neighborhood
اگر روى آيكون شبكه يا Network neighborhood كليك راست نماييد گزينه هاى ديگرى را علاوه بر Properties مشاهده خواهيد نمود:
نصب و تنظيم برنامه Wingate جهت اتصال شبكه به سرور و اينترنت
از آنجايي كه استفاده از ويندوز NT و يا ويندوز 2000 Advanced Server جهت اتصال نرم افزارى شبكه و نگهدارى و كنترل آن براى خيلى از سايتها مشكل مىباشد، توصيه مى شود از برنامه ساده Wingate كه يك برنامه بسيار قوى و ساده مىباشد جهت انجام اين امور استفاده نماييد. اين برنامه كه قفل شكسته آن نيز در بازار در درون سىدى ها وجود دارد مىتوانيد از اينترنت نيز آنرا download نماييد.
تذكر مهم:
اين برنامه فقط روى سرور سايت نصب خواهد گرديد و بطور اتوماتيك به دستگاههاى كه در يك گروه كارى قرار دارند و به اين سرور متصل هستند يك IP آدرس خواهد داد و هيج احتياجى نيست به دستگاهها بطور دستى آيپى آدرس دهيم.
نكته: اين برنامه علاوه بر ويندوز 98 قابل نصب بر روى ويندوز 2000 و NT نيز مىباشد و تمامى مراحل تنظيم آن يكسان و شبيه بوده و فقط دقت شود كه برنامه Wingate قابل نصب مخصوص NT را بايد اجرا نماييد (wgntsetup) نه ويندوز 98 (wg9xsetup) .
1. مراحل تنظيم سرور قبل از نصب
2. مراحل نصب برنامهWingate
3. مراحل تنظيم Wingate
4. نحوه تنظيم دستگاههاى موجود در شبكه جهت اتصال به شبكه
5. نحوه استفاده از برنامه Wingate براى كنترل شبكه
مراحل تنظيم سرور قبل از نصب
قبل از نصب Wingate بايد شما فقط سرور خود را به نحوى كه گفته مىشود آماده نماييد.
ابتدا روى آيكون Network Neighborhood كليك راست نموده و گزينه Properties را انتخاب نماييد. ( نحوه تنظيم كردن شبكه و اين بخش قبلا” بطور كامل بيان گرديده است.) در پنجره Configuration گزينه TCP/IP را انتخاب نماييد و سپس روى دكمه Properties كليك نماييد تا پنجره اى به شكل زير باز گردد.
در همه كامپيوترها به پيش فرض روى قسمت Obtain an IP address automaticaly تيك خورده و فعال است. ( اين گزينه قادر مىسازد كامپيوتر از سرور به طور اتوماتيك Ip address بگيرد.) شما در سرور بايستى گزينه پايينى آن يعنى Specify an Ip address را كليك نموده و آنرا فعال سازيد. بعد از فعال نمودن ،كادرهاى پايين آن جهت درج آدرس فعال خواهند گردييد و شما قادر خواهيد بود يك آدرس به سرور خود دهيد و سپس بعد از نصب Wingate بقيه دستگاهها بطور تصادفی (Random )، يك آدرس از سرور خواهند گرفت.
در قسمت Ip address يك آدرس معتبر مثلا” 10.0.0.1 را نوشته و در بخش Subnet Mask نيز عددهاى 0255.0.0. را درج نماييد و سپس دكمه Ok را كليك كرده وكامپيوتر را مجددا” راه اندازى نماييد.
بعد از نصب Wingate ، دستگاهها Ip آدرسهايى مثل 10.0.0.2 و 10.0.0.3 و الى آخر را به طور اتوماتيك خواهند گرفت.
مراحل نصب برنامهWingate
از تنظيم سرور سراغ برنامه Wingate رفته ابتدا شماره سريال نامبر (Key ) مثلا” در اينجا f040d1f6970300d197276e13 را يادداشت يا كپى نموده و سپس برنامه نصب آنرا اجرا مىنماييد ( براى ويندوز 98 wg9xsetup و جهت ويندوز 2000 و يا NT از اين wgntsetup استفاده نماييد.)
بعد از اجرا ابتد پنجره توافقنامه يا قرارداد نامه مىآيد.
كه با كليك روى گزينه I agree موافقت خود را اعلام مىكنيد و وارد پنجره بعدى مىشويد كه گزينه ( اين دستگاه را به عنوان سرور Wingate شناسايى و تنظيم نماييد Configure this machine as a wingate server ) انتخاب شده و دكمه Next را كليك نماييد.
سپس مجددا” پنجره ديگرى كه هشدار مىدهد اين برنامه مخصوص ويندوز 95 و 98 مىباشد ظاهر مىشود
و شما با كليك دكمه Next وارد پنچره License Info خواهيد گرديد. در اين پنجره حتما” گزينه اول Install or Upgrade your Wingate ( Enter your key below) را انتخاب نموده و در كادرهاى پايين كه فعال مىشوند مشخصات را درج نماييد. مثلا” در بخش License Name كلمه schoolnet و در بخش License Key همان كدى كه قبلا” كپى نموده ايد مثلا” f040d1f6970300d197276e13 وارد نماييد و سپس دكمه Next را كليك كنيد.
تذكر:
گزينه دوم ( Evaluate wingate home.Standard or Pro(free for 30 day trial) ) اگر انتخاب نماييد احتياجى به سريال نداريد ولى برنامه شما فقط يك ماه كار خواهد نمود و بطور آزمايشى نصب ميشود و گزينه سوم( Purchase Wingate now (online) )جهت خريد مستقيم برنامه از اينترنت مىباشد.
بعد از زدن دكمه Next پنجره انتخاب مسير نصب برنامه خواهد آمد كه تمايل داسته باشيد ميتوانيد آنرا در صورت لزوم تغيير دهيد و گرنه دكمه Next را كليك نماييد.
بعد از آن پنجره زير كه در آن دو گزينه وجود دارد. اولين گزينه يا Express setup (recommended) كه تنظيمات پيش فرض خود برنامه را نصب مىكند و گزينه دوم يا Custom setup اجازه مىدهد شما خودتان آنرا تنظيم و انتخاب نماييد.
شما بهتر است گزينه دوم را انتخاب نموده و از پنجره باز شده چك مارك گزينه هاى 3و5و6و7 را غير فعال سازيد.( بجز’ Http, Ftp, Telnet )
سپس با زدن دكمه Next وارد پنجره تنظيم نامه هاى SMTP از طريق Wingate مىباشد كه نيازى نيست و آنرا خالى گذاشته و روى دكمه Next كليك نماييد.

پنجره بعدى نيز براى NEWS بوده و احتياجى نيست آنرا خالى گذاشته و روى دكمه Next كليك نماييد.

در پنجره WWW Cache Settings اجازه مىدهد برنامه هاى اينترنت در cache دستگاه ذخيره شده و دستگاههاى ديگر هنگام كار در اينترنت از اين cache استفاده نمايين لذا سرعت كار آنها بالا رود. شما مى توانيد در صورت لزوم مقدار كش را از پيش فرض 50 مگا بايت تغيير داده و بيشتر و يا كمتر نمايي. ( در صورت داشتن فضاى اضافى در سرور 350 مگا بايت سفارش مىشود.)
.و سپس با زدن دكمه هاى Next اجازه دهيد برنامه نصب شود. بعد از اتمام نصب برنامه كامپيوتر اقدام به راه اندازى مجدد خواهد نمود.

مراحل تنظيم Wingate
بعد از راه اندازى مجدد و بالا آمدن دستگاه، آيكون برنامه wingate درسمت راست نوار وظيفه پديدار خواهد شد. كافى است دو بار روى آن كليك راست نماييد پنجره ورودى باز خواهد شد وشما براى اولين بار بدون وارد نمودن رمزى روى ok كليك نماييد.
پيامى مبنى بر اينكه بايد حتما” يك رمز ورود وارد نماييد مىآيد،
در پنجره باز شده در بخش Old password چيزى ننوشته و خالى بگذاريد و يك رمز كه بتوانيد به خاطر بياوريد را در زير آن يعنى New password و همچنين مجددا” همان را در كادرConfirm new password وارد نماييد و با زدن دكمه Ok وارد برنامه شويد.
پنجره Wingate بطور پيش فرض به دو پنجره يا ناحيه تقسيم شده و در زير هر بخش سه گزينه جهت تنظيم وجود دارد.
در سمت چپ كه سه گزينه System , Services , Users قرار دارد Services را انتخاب نموده و كليك نماييد
از بين سرويسها شما گزينه WWW proxy server و همچنين Ftp Proxy Server را بايستى انتخاب و تنظيم نماييد. جهت اين كار روى آنها به نوبت دابل كليك نموده و درسمت راست در پنجره باز شده روى بخش Connection كليك نموده و گزينه Trough cascaded proxy server را انتخاب نموده و آدرس proxy و port خط اينترنت خود را ( در صورتى كه پراكسى داشته باشد مانند شبكه مدارس ) در كادر مربوطه درج مىكنيم. ( مثلا” براى مدارس ما proxy.schoolnet.ir 3128 ) و سپس روى دكمه Save در بالاى پنجره اصلى كليك مىكنيم. و از پنجره خارج مىشويم.
بعد از ذخيره و تنظيم نمودن Wingate دقت شود كه اكنون بايد روى آيكون Internet Explorer خود بايستى كليك راست نموده و گزينه Properties را انتخاب نماييد
و از آنجا گزينه Connection را انتخاب نماييد.
و سپس در بخش Lan Setting كليك نموده و گزينه use a proxy server را انتخاب نموده و در آنجا آدرس IP address سرور را يعنى 10.0.0.1 را نوشته و در قسمت port عدد 80 را درج نماييد. و دكمه Ok را كليك نموده خارج شويد.

حال وقتى كه دستگاه شما به اينترنت وصل مىشود برنامه اينترنت كامپيوتر شما از طريق Wingate آنرا دريافت خواهد نمود و بعدا” ياد خواهيد گرفت كه از طريق برنامه Wingate شما قادريد :اربرها را كنتر نموده و فعاليت آنها را زير نظر داشته و در صورت لزوم حتى مىتوانييد بر روى بعضى از سايتها محدويت گذاشته و آنرا غير قابل دسترسى نماييد.
نحوه تنظيم دستگاههاى موجود در شبكه جهت اتصال به شبكه
اگر تنظيمات Network Neighborhood كه قبلا” گفته شد درست تنظيم گرديده باشد و Workgroup دستگاهها با سرور يكسان باشد بعد از نصب Wingate بر روى سرور كافى است دستگاههاى موجود در سايت را يك بار راه اندازى نماييم ، دستگاهها بطور اتوماتيك وار از سرور يك Ip address خواهند گرفت. فقط كافى است جهت اتصال به اينترنت روى آيكون اينترنت ( Internet Explorer ) هر دستگاه مانند سرور كليك راست نموده و گزينه properties بخش Connection را انتخاب و در قسمت Lan settings گزينه use a proxy server را انتخاب و آدرس Ip سرور را مثلا” در مثال ما 10.0.0.1 را در آن قسمت و عدد 80 را در بخش Port درج نموده و OK را انتخاب نماييم.
حال اگر سرور به اينترنت وصل شود تماى دستگاههايى كه روى آن تنظيم شده اند و متصل مىباشند قادر خواهند بود از طريق شبكه به اينترنت وصل شوند.

تذكر:
همانطور كه قبلا” نيز گفتيم در بخش Tcp/Ip ساير دستگاهها به غير از سرور كه بطور دستى آدرس داديم بايستى گزينه پيش فرض Obtain an IP address انتخاب شده باقى بماند تا بتواند از سرور واز طريق برنامه Wingate يك آدرس دريافت نمايد. براى انكه كنترل نماييد آيا اين آدرس را گرفته است يا نه مىتوانيد در كادر Run از قسمت Start كليك كرده و با اجراى برنامه command آنرا چك نماييد.
در پنجره باز شده كافى است فرمان ipconfig را نوشته و دكمه Enter را بزيند.آدرس Ip دستگاه مشخص خواهد شد. اگر يك آدرس شبيه آدرس سرور مثلا” 10.0.0.4 را مشاهده نمايي متوجه مىشود كه اين دستگاه از سرور يك آدرس گرفته و مىتوانيد با نوشتن فرمان ping و آدرس سرور كاملا” به اتصال شبكه مطمئن شويد. يعنى هنگاميكه مثلا” فرمان زير را مىنويسيد ping 10.0.0.1 اگر سرور روشن باشد حتما” بايستى جواب يا Reply از آن به شما برسد.
نحوه استفاده از برنامه Wingate براى كنترل شبكه
اكنون در اين بخش قص داريم كمى با كاركرد بعضى از برنامه هاى Wingate آشنا شويم. به همين خاطر كافى است روى آيكون Wingate بر روى نوار وظيف دو بر كليك نموده و با نوشتن رمز ورود وارد برنامه شويد. همانطور كه گفتيم اين پنچره به طور پيش فرض در دو طرف دو پنجره جداگانه كه هر كدام نيز شامل سه بخش مىباشد را باز مينمايد.در سمت راست اگر روى Activity كليك نماييد شما مىتوانيد كاربرهاى متصل به شبكه را زير نظر داشته و حتى مشاهده نماييد وارد كدام برنامه يا سايت مىشوند.
در بخش History شما مىتوانيد فعاليتهاى كاربران خود را در تاريخهاى گذشته كنترل نماييد. ( چه ساعتي، كدام كاربر و كامپيوتر با كدام Ip آدرس وارد چه عملى انجام داده (وارد كدام سايت شده ) و چند لحظه طول كشيده و چقدر اطلاعات فرستاده يا گرفته است ) را به دقت مشاهده نماييد و با كليك راست روى صفحه ميتوانيد آنرا حذف يا ذخيره نماييد.
در بخش System messages هشدارها و ايرادهاى موجود در شبكه و برنامه جهت اطللاع آورده مىشود.
اماً در سمت چپ همانطور كه ديد در بخش Services شما از سرويسها و برنامه هاى Wingate مىتوانيد استفاده ، برنامه ريزى و تنظيم نمايي مانند استفاده Wingate از پراكسى كه ديد.
در بخش users شما در صورتى كه تمايل داشته باشيد ميتوانيد گروه group و كاربر user تعريف نموده و مانند ويندوز 2000 عمل نماييد.
و در بخش System نيز شما تنظيمات برنامه و دستگاه را داريد و مىتوانيد آنرا در صورت آشنايى كامل تنظيم نماييد.
تذكر:
با كليك روى برنامه Help ( برنامه كمكى ) اين برنامه ميتوانيد از قسمتها و برنامه هاى بيشتر سود بجوييد و ما نيز در صورت امكان و حوصله در آينده نزديك سعى مىكنيم آموزش كامل و پيشرفته آنرا تهيه و تنظيم نموده و در اختيار شما عزيزان قرار دهيم.
تذكر:
در صورتى كه احساس مي كنيد برنامه Wingate شما درست كار نمىكند و تنظيمات آن بهم ريخته و احتياج داريد آنرا مجددا” نصب نماييد. حتما” قبل از uninstall روى آيكون آن در نوار وظيفه كليك راست كرده و گزينه Exite را انتخاب نموده و آنرا از فعاليت خارج نموده سپس از قسمت program files با انتخاب گزينه Uninstall برنامه را حذف و سپس مجددا” نصب نماييد.

طراحی قالب وردپرس اصلی ترین حرفه در شرکت فناوی اطلاعات آنفایو است. مهمترین دستاوردطراحی قالب وردپرس باید شناساندن نام تجاری ، معرفی خدمات و محصولات شما باشد که رسیدن به این مهم با رعایت استانداردهای جهانی طراحی سایت که شامل بهینه سازی وب سایت بر اساس الگوریتم موتورهای جستجو ، در کنار داشتن ظاهری زیبا فراهم می شود. در دنیای مجازی امروز و عصر پیشرفته ارتباطات برای صاحبان سازمان ها ، نهادهای دولتی و صاحبان مشاغل وکسب وکار آزاد داشتن یک وب سایت امری ضروری است .از مزایای داشتن سایت معرفی ، اطلاع رسانی ، بازاریابی و قابلیت های نوین تبلیغاتی میباشد .کاربران میتوانند از هر نقطه دنیا فقط با یک کلیک به شما دسترسی داشته باشند.

شرکت آنفایو خدمات طراحی سایت (طراحی وب) خود را، با توجه به نیازهای کارفرمایان، نوع فعالیت و متناسب با بودجه در نظر گرفته شده برای طراحی سایت (طراحی وب) در نظر می گیرد. آنفایو با بهره گیری از بهتریت متخصصین حرفه ای برنامه نویسی ، داشتن تیم تخصصی طراحی سایت ، تسلط به علوم روز دنیای کامپیوتر و اینترنت و مشاوره رایگان وپشتیبانی ۲۴ ساعته آمادگی خود را برای طراحی وب سایت های دولتی ، سازمانی ، شرکتی وشخصی با تلفیق هنر گرافیک دیجیتالی و جدیدترین تکنیک های برنامه ویسی اعلام میدارد .افزایش آمار ، دسترسی ساده کاربران و سرعت وب سایت خود را به شرکت طراحی سایت و طراحی قالب وردپرس آنفایو بسپارید.

نظر خود را بگذارید

-- بارگیری کد امنیتی --