درقسمت قبل(آموزش استفاده از میکرو دیتا ها در وب) آموزش های سلسله مراتبی شرکت طراحی قالب وردپرس آموختید که چگونه از میکرودیتا ها استفاده کنید.در این آموزش شما یاد میگیرید که چگونه از میکرو دیتا ها در وب  نتیجه بهتری بگیرید.

با شرکت طراحی قالب وردپرس آنفایو همراه باشید.

در این جا باید به شما بگویم که هر چه قدر دسته بندی داده های شما دقیق تر باشد نتیجه بهتری دارد.

به طور مثال ما در قسمت قبل اجزای یک کتاب را نام بردیم ولی میتوانستیم در داخل میکرو دیتا های کتاب خود میکرو دیتا های، نویسنده را نیز تعریف کنیم و نویسنده را نیز به طور کامل معرفی کنیم.

به این صورت که در بین تگی که ITEMSCOPE  به خود نسبت داده تگ دیگری را با این صفت مقدار دهی میکنیم و علاوه بر نوع   ITEMPROP    صفت ITEMSCOPE و ITEMTYPE را برایش تعریف کنیم یا اگر قصد داشتیم اطلاعات بیشتری را به گوگل معرفی کنیم این دو صفت را در تگ دیگر بین  ITEMSCOPE قرار میدهیم و در تگ های داخلی ان تگ هایی با صفت itemprop تعریف کنیم.

[sociallocker]

مثال زیر نمونه ای از معرفی یک فیلم است با این مثال شما متوجه می شوید که استفاده از میکرو دیتا ها چغدر در سئو موثر است.

میکرو دیتا برای فیلم

میکرو دیتا برای فیلم

معرفی میکرو دیتا ها یه جستجو گر کار زیاد سختی نیست فقط کافیست اطلاعات خود را به درستی نشانه گذاری کنید.ولی دو مورد را باید رعایت کنید

1-    فیلم خود را در هاست خودتان نگهداری کنید(روی شبکه های رسانه ای مانند آپارات، یوتیوپ و سایت های دانلود آپلود نکنید)

2-    به کدهای html دسترسی داشته باشید.(بتوانید کد ها را ویرایش کنید.)

ممکن است کد های شما شبیه به این باشد.

</p>
<h1>Neil Patel</h1>
<h2>Video: Advanced SEO for Bloggers</h2>
<object ...>
<param ...>
<embed type="application/x-shockwave-flash" ...>
</object>
<p>An exclusive video with SEO and web marketing expert Neil Patel.
Drive ridiculous amounts of leads to your blog and learn the 7 secrets of conversion rate optimization.</p>
<p dir="RTL"> 

شما باید کد های خود را در یک شی قرار بدهید.

به طور مثال من کدهای خودم رو داخل یک div  قرار میدهم

به دایو صفت هایی که مربوط به میکرودیتا است را نسبت می دم

مثال استفاده از میکرو دیتا

و در داخل دایوم قسمت های مختلف مییکرو دیتا رو مشخص میکنم.

افزودن تگهای میکرو دیتا

شما میتوانید از گزینه های زیر برای نسبت دادن به itemprop استفاده کنید.

associatedArticle

bitrate

contentSize

contentURL

duration

embedURL

encodesCreativeWork

encodingFormat

expires

height

playerType

regionsAllowed

requiresSubscription

uploadDate

width

کد پایانی به صورت زیر در آمده است.

</p>
<div itemprop="video" itemscope itemtype="http://schema.org/VideoObject">
&nbsp;
<h2><span itemprop="name">Video: Advanced SEO for Bloggers</span></h2>
<meta itemprop="duration" content="T1M33S" />
<meta itemprop="thumbnail" content="neil-patel-video-thumbnail.jpg" />
<meta itemprop="uploadDate" content="2012-04-01T08:00:00-05:00" />
<meta itemprop="width" content="640" />
<meta itemprop="height" content="480" />
<object ...>
<param ...>
<embed type="application/x-shockwave-flash" ...>
</object>
<p><span itemprop="description">An exclusive video with SEO expert Neil Patel.
Drive ridiculous amounts of leads to your blog and learn the 7 secrets
of conversion rate optimization.</span></p>
&nbsp;
</div>

مثال هایی برای داده های مختلف:

شخص

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
<a itemprop="url" href="http://on5.ir"><div itemprop="name"><strong>حسین</strong></div>
</a>
<div itemscope itemtype="http://schema.org/Organization"><span itemprop="name">on5</span></div><div itemprop="jobtitle">طراح وب</div>
<div itemprop="description">19 ساله</div>
<div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
<div itemprop="streetAddress">مشهد خیابان جمهوری اسلامی 15 پ12</div>
<div>P.O. Box: <span itemprop="postOfficeBoxNumber">1515</div>
<div><span itemprop="addressLocality">مشهد</span>, <span itemprop="addressRegion">خراسان رضوی</span></div><div itemprop="postalCode">1515</div>
<div itemprop="addressCountry">ایران</div>
</div>
<div itemprop="email">in@on5.ir</div>
<div itemprop="telephone">09301818181</div>
<div><meta itemprop="birthDate" content="2014-08-09">DOB: 08/09/2014</div>
</div> 

محصول

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
<a itemprop="url" href="http://ashora.on5.ir/"><div itemprop="name"><strong>قالب عاشورا</strong></div>
</a>
<div itemprop="description">قالب مذهبی</div>
<div itemprop="brand" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
<span itemprop="name">on5</span></div>
<div itemprop="manufacturer" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
Manufactured by: <span itemprop="name">on5</span></div>
<div>Model: <span itemprop="model">رسپانسیو</span></div>
<div>Product ID: <span itemprop="productID">1202</span></div>
<div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating">
<span itemprop="ratingValue">1</span></div>
<div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"><span itemprop="price">600000</span><link itemprop="itemCondition" href="http://schema.org/NewCondition" /> New</div></div> 

رویداد

<div itemscope itemtype="http://schema.org/EducationEvent">
<div itemprop="name"><strong>آموزش میکرو دیتا</strong></div>
<div itemprop="description">میکرودیتا </div>
<div><meta itemprop="startDate" content="1393/5/26:00.000">Starts: 1393/5/26:00.000</div>
<meta itemprop="endDate" content="1396/5/30:00.000">Ends: 1396/5/30:00.000
<meta itemprop="duration" content="0000-00-00 4 روز:00.000">Duration: 0000-00-00 4 روز:00.000
</div>
<div itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
<div><span itemprop="addressLocality">مشهد</span>, <span itemprop="addressRegion">خراسان</span></div><div itemprop="postalCode">1515</div>
<div itemprop="addressCountry">ایران</div>
</div></div>

سازمان

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
<a itemprop="url" href="http://on5.ir/"><div itemprop="name"><strong>on5</strong></div>
</a>
<div itemprop="description">شرکت طراحی وب</div>
<div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
<span itemprop="streetAddress">ایران مشهد</span><br>
P.O. Box: <span itemprop="postOfficeBoxNumber">1515</span><br>
<span itemprop="addressLocality">مشهد</span><br>
<span itemprop="addressRegion">خراسان رضوی</span><br>
<span itemprop="postalCode">1515</span><br>
<span itemprop="addressCountry">ایران</span><br>
</div>
</div></div>

نقد و برسی

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Review">
<a itemprop="url" href="http://"><div itemprop="name"><strong>جامعه مجازی ایرانیان</strong></div>
</a>
<div itemprop="description">جامعه مجازی ایرانیان جزء بهترین جوامع مجازی میباشد</div>
<div itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
Written by: <span itemprop="name">علی</span></div>
<div><meta itemprop="datePublished" content="2014-08-30">Date published: 08/30/2014</div>
</div> 

[/sociallocker]

منتظر آموزش های بعدی شرکت طراحی قالب وردپرس آنفایو باشید.

نظر خود را بگذارید

-- بارگیری کد امنیتی --