کاتالوگ آنفایو

تگ span

تگ های تقسیم بندی صفحه و متن تگ span
پنج شنبه ۷ فروردین ۹۳

تگ های تقسیم بندی صفحه و متن تگ span

تگ span :

از تگ < span > برای تقسیم بندی متن یک پاراگراف به قطعات مجزا استفاده می شود ، که می توان به هر قسمت ویژگی ها و style متفاوتی را اعمال کرد . متن مورد نظر برای هر قسمت در بین تگ باز و بسته < span > قرار می گیرد .
برای مثال می خواهید بخشی از یک پاراگراف به رنگ سبز باشد . در این حالت بخش مورد نظر را در یک < span > قرار داده و خاصیت color آن را در قسمت style به رنگ سبز تعیین می کنیم . ادامه مطلب

ادامه مطلب

درخواست مشاوره

برای درخواست مشاوره طراحی سایت کافیست عدد ۱
را به شماره ۱۰۰۰۵۱۳۸۵۳۴۱۱۰ ارسال کنید.

آنفایو

سفارش طراحی سایت

کلیک کنید !